Lunar Logo

Oplysningsskema - Garantiformuen for indskydere og investorer

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse ad indskud

Name Value
Indskud i Lunar Bank A/S er beskyttet af Garantiformuen (1)
Grænse for beskyttelsen: 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. pr. indskyder pr. kreditinstitut (2)
Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut: Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er “samlet”, og summen er omfattet af grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.)
Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer: Grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) gælder separat for hver indskyder (3)
Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser 7 arbejdsdage (4)
Tilbagebetalingsvaluta: Danske kroner.
Kontakt: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
E-mail: mail@fs.dk
Yderligere oplysninger: www.fs.dk
Indskyderens kvittering for modtagelse: Når du åbner en konto i banken, accepterer du, at bankens Almindelige forretningsbetingelser gælder for kontoen. Når du accepterer vores Almindelige forretningsbetingelser og tager kontoen i brug, bekræfter du samtidig, at du har fået stillet oplysningerne i skemaet til rådighed.

Yderligere oplysninger:

(1) Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud

(2) Almindelig grænse for beskyttelse.
Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90.000 EUR og en anfordringskonto med 20.000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.)

Flere oplysninger kan findes på www.fs.dk.

(3) Grænse for beskyttelse af fælleskonti
I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) anvendelse på hver indskyder.

(4) Tilbagebetaling
Den ansvarlige indskudsgarantiordning er Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., Telefon (+45) 33 14 62 45, email: gmail@fs.dk, web-adresse: www.fs.dk. Indskuddene (højst 100.000 EUR) tilbagebetales via ordningen senest inden for 7 arbejdsdage.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på www.fs.dk.

Andre vigtige oplysninger
Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter kreditinstituttet det også på kontoudtoget.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696