Lunar Logo

Prisliste for Lunar Business

1. Konto

Type Solo Grow
Årligt abonnement1 1.980 kr. 3.500 kr.
Primær konto 0 kr. 0 kr.
Månedlig pris pr. ekstra konto2 Ikke tilgængelig 0 kr.
Indlånsrente op til 100.000 kr. 0% 0%
Indlånsrente indestående over 100.000 kr. -0,6% -0,6%
Overtræksrente 18% 18%

1 Prisen er ekslusiv moms.

2 Maksimalt 2 ekstra konti.

2. Betalinger og overførsler Danmark

Type Solo Grow
Standard overførsel 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel 0 kr. 0 kr.
Betalingsservice3 0 kr. 0 kr.
Oprettelse/ændring af betalingsservice via appen 0 kr. 0 kr.
Returnering af Betalingsservice ved overtræk 250 kr. 250 kr.

3 Kreditor kan opkræve et gebyr.

3. Overførsler fra udlandet

Type Solo Grow
Modtaget EU/SEPA til en Betalingskonto 0 kr. 0 kr.
Modtaget Pr. SWIFT 0 kr. 0 kr.
Modtaget Til manuel behandling 100 kr. 100 kr.
Reparationsgebyr Reparationsgebyr (manglende eller forkert kreditering kontonr.) 100 kr. 100 kr.
Advisering Telefonisk advisering ved beløb < kr. 200.000 100 kr. 100 kr.
Videreforsendelse 100 kr. 100 kr.
Returnering Returnering af overførsel 200 kr. 200 kr.
Vekslingsgebyr 2% 2%

Seneste modtagelsestidspunkt for valør samme dag er kl. 14.00. Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.

4. Kort

Type Solo Grow
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto4 Ikke tilgængelig 0 kr.
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto5 0 kr. 0 kr.
Spærring af kort 0 kr. 0 kr.
Erstatningskort 99 kr. 99 kr.
Betaling i danske og udenlandske forretninger 6 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR 7 9 kr. 9 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR 7 9 kr. 9 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR 7 19 kr. 19 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 7 19 kr. 19 kr.
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet 1% 1%

4 Maksimalt et aktivt kort pr. konto.

5 Ubegrænset oprettelse og nedlukning af virtuelle kort men maksimalt 1 aktivt virtuelt kort pr. konto og maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.

6 Kreditor kan opkræve et gebyr.

7 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.

Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet.

Hæve- og beløbsgrænser pr. kort:

Type Solo Grow
Kontanter pr. dag 10.000 kr. 10.000 kr.
Kontanter pr. løbende 30 dage 25.000 kr. 25.000 kr.
Varekøb pr. dag 30.000 kr. 30.000 kr.

5. Andre serviceydelser

Type Solo Grow
Oprettelse af FI-kreditor aftale 1.000 kr. 1.000 kr.
FI-kort abonnement 0 kr. 0 kr.
Flytning af eksisterende FI-kreditor 300 kr. 300 kr.
Produktion og levering af 250. FI-kort 250 kr. 250 kr.
Påmindelsesbrev ved inddækning 0 kr. 0 kr.
Påmindelsesbrev ved overtræk 0 kr. 0 kr.
Rykkerbrev ved overtræk 100 kr. 100 kr.
Timepris for opgaver af særlig karakter, fx notering af udlæg, henvendelser fra offentlige myndigheder, henvendelser vedr. konkurs, likvidation og lignende samt andre særlige begivenheder 1.000 kr. 1.000 kr.
Lunar Bank A/S, Skovvejen 2 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696