Lunar Logo

Prisliste for Lunar Business

1. Konto

Type Solo Grow
Årligt abonnement 2.988 kr.1 4.250 kr.
Primær konto 0 kr. 0 kr.
Månedlig pris pr. ekstra konto2 Ikke tilgængelig 0 kr.
Indlånsrente indestående fra 01-07-22 0% 0%
Overtræksrente 20% 20%

1 Gældende pr. 01.09.22

2 Maksimalt 2 ekstra konti.

2. Betalinger og overførsler Danmark

Type Solo Grow
Standard overførsel 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel 0 kr. 0 kr.
Overførsel foretaget af medarbejder3 50 kr. 50 kr.
Betalingsservice4 0 kr. 0 kr.
Oprettelse/ændring af betalingsservice via appen 0 kr. 0 kr.
Returnering af Betalingsservice ved overtræk 250 kr. 250 kr.

3 Gebyr gældende fra 10.02.23

4 Kreditor kan opkræve et gebyr.

3. Overførsler til og fra udlandet (gældende fra 03.10.22)

Type Solo Grow
Vekslingsgebyr for overførsel i anden valuta end DKK 0,5% 0,5%.
Overførselsgebyr pr. overførsel I SEK, NOK eller EUR 0 kr. 0 kr.
Overførselsgebyr pr. overførsel I anden valuta end SEK, NOK eller EUR 50 kr. 50 kr.
Overførsler Til manuel behandling. 100 kr. 100 kr.
Reparationsgebyr Reparationsgebyr (manglende eller forkert kreditering kontonr.) 100 kr. 100 kr.
Advisering Telefonisk advisering ved beløb under kr. 200.000 100 kr. 100 kr.
Videreforsendelse 100 kr. 100 kr.
Returnering Returnering af overførsel 200 kr. 200 kr.

Seneste modtagelsestidspunkt for valør samme dag er kl. 13.00. Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.

4. Kort

Type Solo Grow
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto3 Ikke tilgængelig 0 kr.
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto4 0 kr. 0 kr.
Spærring af kort 0 kr. 0 kr.
Erstatningskort 99 kr. 99 kr.
Betaling i danske og udenlandske forretninger 5 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR 6 9 kr. 9 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR 6 9 kr. 9 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR 6 19 kr. 19 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 6 19 kr. 19 kr.
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet 1% 1%

3 Maksimalt et aktivt kort pr. konto.

4 Ubegrænset oprettelse og nedlukning af virtuelle kort men maksimalt 1 aktivt virtuelt kort pr. konto og maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.

5 Kreditor kan opkræve et gebyr.

6 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.

Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet.

Hæve- og beløbsgrænser pr. kort:

Type Solo Grow
Kontanter pr. dag 3.000 kr. 3.000 kr.
Kontanter pr. løbende 30 dage 15.000 kr. 15.000 kr.
Varekøb pr. dag 30.000 kr. 70.000 kr.
Varekøb pr. løbende 30 dage 90.000 kr. 210.000 kr.

5. Andre serviceydelser

Type Solo Grow
Expense Management Ikke tilgængelig 0 kr.
Oprettelse af FI-kreditor aftale 1.000 kr. 1.000 kr.
FI-kort abonnement 0 kr. 0 kr.
Flytning af eksisterende FI-kreditor 300 kr. 300 kr.
Produktion og levering af 250. FI-kort 250 kr. 250 kr.
Påmindelsesbrev ved inddækning 0 kr. 0 kr.
Påmindelsesbrev ved overtræk 0 kr. 0 kr.
Rykkerbrev ved overtræk 100 kr. 100 kr.
Tilbageførsel af leverandørservice 500 kr. 500 kr.
Tilbageførsel af overførselsservice 500 kr. 500 kr.
Tilbageførsel af fejl-beløb fra andre danske banker 300 kr. 300 kr.
Timepris for opgaver af særlig karakter, fx notering af udlæg m.m. samt andre særlige begivenheder7 1.000 kr. 1.000 kr.
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af bilag ifm. konkurs, tvangsopløsning og likvidation m.m. 1.000 kr. 1.000 kr.
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af kontoudtog mv. til offentlige myndigheder eks. i forbindelse med Skattestyrrelsens kontrolsager. 1.000 kr. 1.000 kr.

7 Mindstepris er 500 kr. pr. halve time.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696