Lunar Logo

Prisliste for Lunar

1. Konto

Type Standard Premium
Månedlig abonnement 0 kr. 69 kr.
Primær konto 0 kr. 0 kr.
Månedlig pris pr. ekstra konto1, 2 9 kr. 0 kr.3
Indlånsrente 0% 0%
Overtræksrente 20% 20%

1 Den forudbetalte månedlige pris trækkes fra din Lunar konto på oprettelsestidspunktet. Den månedlige pris betales på den kalenderdag, der svarer til oprettelsestidspunktet.

2 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

3 Pris gældende for de første 2 ekstra konti. Derefter 9 kr. pr. måned

2. Betalinger og overførsler Danmark

Type Standard Premium
Standard overførsel 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel 0 kr. 0 kr.
Betalingsservice4, 5 0 kr. 0 kr.
Oprettelse/ændring af betalingsservice via appen5 0 kr. 0 kr.
Returnering af Betalingsservice ved overtræk5 250 kr. 250 kr.

4 Kreditor kan opkræve et gebyr.

5 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

3. Kort

Type Standard Premium
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto6, 7 99 kr. 0 kr.
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto 0 kr.8 0 kr.9
Spærring af kort 0 kr. 0 kr.
Erstatningskort 99 kr. 0 kr.10
Betaling i danske og udenlandske forretninger 11 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR 12 9 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR 12 9 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR 12 19 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 12 19 kr. 0 kr.
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet 1% 0%

6 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

7 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

8 Ubegrænset oprettelse og nedlukning af virtuelle kort men maksimalt 1 aktivt virtuelt kort pr. konto og maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.

9 Ubegrænset oprettelse og nedlukning af virtuelle kort men maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.

10 Maksimalt 3 kort per år. Derefter 99 kr. pr. erstatningskort

11 Kreditor kan opkræve et gebyr

12 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste

Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet

Hæve- og beløbsgrænser:

Type Standard Premium
Kontanter pr. dag 10.000 kr. 15.000 kr.
Kontanter pr. løbende 30 dage 25.000 kr. 50.000 kr.
Varekøb pr. dag 30.000 kr. 70.000 kr.

4. Top-up

Type Standard Premium
Pris pr. top-up 4 kr.13 4 kr.13
Minimumsbeløb pr. top-up 100 kr. 100 kr.
Maksimalt beløb pr. top-up 5.000 kr. 5.000 kr.
Dagligt maksimalt beløb 10.000 kr. 10.000 kr.
Månedlig maksimalt beløb 10.000 kr. 10.000 kr.

13 Første top-up er gratis

5. Andre serviceydelser

Type Standard Premium
Påmindelsesbrev ved inddækning 0 kr. 0 kr.
Påmindelsesbrev ved overtræk 0 kr. 0 kr.
Rykkerbrev ved overtræk 100 kr. 100 kr.

6. Lunar Invest

Type Standard Premium
Kurtage, pr. handel 19 kr.14 19 kr.14
Valutavekslingsgebyr, pr. handel 0,5%15 0,5%15

14 Alle handler over 50.000 kr. tillægges 0,1% af beløbet i kurtage

15 Der er valutavekslingsgebyr for samtlige handler, der ikke foretages i DKK

Lunar Bank A/S, Skovvejen 2 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696