Lunar Logo

Prisliste for Lunar

1. Konto

Type Standard Youth Premium Pro
Månedlig abonnement 0 kr. 0 kr. 69 kr.1 119 kr.1,2
Primær konto 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Månedlig pris pr. ekstra privat konto inkl. fælleskonto1,3, 9 kr.5 Ikke tilgængelig 0 kr.6 0 kr.7
Overtræksrente 20% N/A 20% 20%

1 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

2 Gebyr på 450 kr. ved opsigelse indenfor de første 6 måneder.

3 Den forudbetalte månedlige pris trækkes fra din Lunar konto på oprettelsestidspunktet. Den månedlige pris betales på den kalenderdag, der svarer til oprettelsestidspunktet.

5 Det er som Standard kunde kun muligt at være fuldmagtshaver på én fælleskonto. Dette koster 0 kr. Man kan som Standard kunde ikke oprette en fælleskonto og være fuldmagtsgiver.

6 Pris gældende for de første 2 ekstra konti. Derefter 9 kr. pr. måned.

7 Pris gældende for de første 5 ekstra konti. Derefter 9 kr. pr. måned.

2. Rentesatser 9

Type Kunder der bruger kort gældende fra 01.07.22 Kunder der ikke bruger kort gældende fra 01.07.22
Indlånsrente op til 25.000 kr. 10 1% 0%
Indlånsrente indestående fra 25.000 kr. 11. 0% 0%
Indlånsrente fra 10.000.000 kr. -0,6% -0,6%

9 Renten er variabel og Lunar kan ændre renten jf. Lunars almindelige forretningsbetingelser.

10 Ingen negative renter på alle indlån op til indlånsgrænse på 10 mio. kr.

11 Kunder, der bruger kortet, optjener positiv rente på 1% på indlån op til 25.000 kr. for de efterfølgende 30 dage.

3. Renteopsparing (gældende fra 08.08.22)

Type Standard Premium Pro
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. 0,75 % 1,0 % 1,50 %

Renteopsparingen bindes i 3 år.

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 1%.

3.1 Renteopsparing (gældende fra 12.09.22)

Type Standard Premium Pro
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,0 % 1,25 % 1,75 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,25 % 1,50 % 2,00 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 1,50 % 1,75 % 2,25 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 2%.

3.2 Renteopsparing (gældende fra 01.10.22)

Type Standard Premium Pro
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,50 % 2,25 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,75 % 2,50 % 3,00 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,75 % 3,25 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.3 Renteopsparing (gældende fra 17.11.22)

Type Standard Premium Pro
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,50 % 2,25 % 2,25 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,75 % 2,50 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,75 % 2,75 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.4 Renteopsparing (gældende fra 01.12.22)

Type Standard Premium Pro
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,50 % 2,00 % 2,25 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,75 % 2,25 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,50 % 2,75 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

4. Betalinger og overførsler Danmark19

Type Standard Youth Premium Pro
Standard overførsel 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Betalingsservice16,17 0 kr. Ikke tilgængelig 0 kr. 0 kr.
Oprettelse/ændring af betalingsservice via appen16 0 kr. Ikke tilgængelig 0 kr. 0 kr.
Returnering pr. Betalingsservice ved overtræk16,18 250 kr. Ikke tilgængelig 250 kr. 250 kr.

16 Kreditor kan opkræve et gebyr.

17 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

18 Der kan maksimalt hæves 500 kr. for tilbagetrækning af betalingsservice

19 Der kan maksimalt overføres 200.000 kr. dagligt og 100.000 kr. pr. overførsel.

5. Overførsler til og fra udlandet (gældende fra 03.10.22)

Type Standard Youth Premium Pro
Vekslingsgebyr for overførsel i anden valuta end DKK 0,5% 0,5%. 0,5% 0,5%
Overførselsgebyr pr. overførsel21 I SEK, NOK eller EUR 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførselsgebyr pr. overførsel21 I anden valuta end SEK, NOK eller EUR 50 kr. 50 kr.20 50 kr. 50 kr.
Overførsler Til manuel behandling. 100 kr. 100 kr.20 100 kr. 100 kr.
Reparationsgebyr Reparationsgebyr (manglende eller forkert kreditering kontonr.) 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Advisering Telefonisk advisering ved beløb under kr. 200.000 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Videreforsendelse 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Returnering Returnering af overførsel 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr.

Seneste modtagelsestidspunkt for valør samme dag er kl. 13.00. Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.

20Kun muligt at modtage overførsler og ikke sende.

21Gebyret trækkes både når du modtager penge, og når du overfører penge.

6. Kort

Type Standard Youth Premium Pro
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto16 99 kr.11 Ikke tilgængelig 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto17 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Spærring af kort 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Erstatningskort 99 kr. 99 kr. 0 kr.18 0 kr.19
Erstatningskort Metal Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 450 kr.
Betaling i danske og udenlandske forretninger 20 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR 21 9 kr. 9 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR 21 9 kr. 9 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR 21 19 kr. 19 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 21 19 kr. 19 kr. 0 kr. 0 kr.
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet 1% 1% 0% 0%

16 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

17 Grænse for oprettelse af virtuelle kort er maksimalt 1 per dag og 3 per løbende 30 dage. Man kan maksimalt have 1 aktivt virtuelt kort pr. konto og maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.

18 Maksimalt 3 fysiske kort per år. Derefter 99 kr. pr. erstatningskort.

19 Maksimalt 5 fysiske kort per år. Derefter 99 kr. pr. erstatningskort. Metalkort er ikke inkluderet.

20 Kreditor kan opkræve et gebyr.

21 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.

22 Ikke tilgængeligt for kunder i alderen 15-17 år.

Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet

Hæve- og beløbsgrænser pr. kort:

Type Standard Youth Premium Pro
Kontanter pr. dag 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Kontanter pr. løbende 30 dage 15.000 kr. 15.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr.
Varekøb pr. dag 30.000 kr. 30.000 kr. 70.000 kr. 70.000 kr.
Varekøb pr. løbende 30 dage 90.000 kr. 30.000 kr. 210.000 kr. 210.000 kr.

7. Top-up med brug af kort

Type Standard Youth Premium Pro
Pris pr. top-up med kort23 4 kr. 4 kr. 4 kr. 4 kr.
Minimumsbeløb pr. top-up med kort 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Maksimalt beløb pr. top-up med kort 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Dagligt maksimalt beløb for top-up med kort 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Månedlig maksimalt beløb for top-up med kort 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.

23 Første top-up er gebyrfri.

Bankoverførsler er gratis og uden begrænsning

8. Andre serviceydelser

Type Standard Premium Pro
Påmindelsesbrev ved inddækning 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Påmindelsesbrev ved overtræk 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Rykkerbrev ved overtræk 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af bilag ifm. konkurs m.m. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af kontoudtog mv. i forbindelse med kontrolsager (eksempelvis til kommuner og Udbetaling Danmark.) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

9. Lunar Invest22

Type Standard Premium Pro
Kurtage, pr. handel24 19 kr. 19 kr. 19 kr.
Valutavekslingsgebyr, pr. handel25 0,5% 0,5% 0,5%

22 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

24 Alle handler over 50.000 kr. er kurtagen 0,1% af beløbet.

25 Der er valutavekslingsgebyr for samtlige handler, der ikke foretages i DKK.

10. Kreditprodukter28,29,30

10.1 Lån

Type Standard Premium Pro
Variabel debitorrente 5,1-22% 5,1-22% 5,1-22%
Samlet kreditbeløb. 10.000 - 350.000 kr. 10.000 - 350.000 kr. 10.000 - 350.000 kr.
Løbetid Op til 5 år Op til 5 år Op til 5 år
Afdragsform. Annuitetslån Annuitetslån Annuitetslån

28 0 kr. i gebyr og oprettelse. Du betaler kun rente. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.

29 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

30 Grundet ingen yderligere omkostninger er debitorrente den samme som ÅOP.

10.2 Split betaling31

Type Standard Premium Pro
Variabel debitorrente 22-22.2% 22-22.2% 22-22.2%
Samlet kreditbeløb. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr.
Løbetid 3, 6 eller 12 måneder 3, 6 eller 12 måneder 3, 6 eller 12 måneder
Afdragsform. Annuitetslån Annuitetslån Annuitetslån

31 Betaling sker hver måned

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696