Lunar Logo

Prisliste for Lunar

1. Konto

Type Standard Premium Pro
Månedlig abonnement 0 kr. 69 kr.1 119 kr.1,2
Primær konto 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Månedlig pris pr. ekstra privat konto inkl. fælleskonto1,3,4 9 kr.5 0 kr.6 0 kr.7
Indlånsrente op til 250.000 kr. af samlet indestående 0% 0% 0%
Indlånsrente indestående over 250.000 kr. af samlet indestående -0,6% -0,6% -0,6%
Overtræksrente 20% 20% 20%

1 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

2 Gebyr på 450 kr. ved opsigelse indenfor de første 6 måneder.

3 Den forudbetalte månedlige pris trækkes fra din Lunar konto på oprettelsestidspunktet. Den månedlige pris betales på den kalenderdag, der svarer til oprettelsestidspunktet.

4 Daglig limit på udbetalinger fra konto på 50.000 kr.

5 Det er som Standard kunde kun muligt at være fuldmagtshaver på én fælleskonto. Dette koster 0 kr. Man kan som Standard kunde ikke oprette en fælleskonto og være fuldmagtsgiver.

6 Pris gældende for de første 2 ekstra konti. Derefter 9 kr. pr. måned.

7 Pris gældende for de første 5 ekstra konti. Derefter 9 kr. pr. måned.

2. Betalinger og overførsler Danmark

Type Standard Premium Pro
Standard overførsel 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Betalingsservice8, 9 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Oprettelse/ændring af betalingsservice via appen8 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Returnering af Betalingsservice ved overtræk8 250 kr. 250 kr. 250 kr.

8 Kreditor kan opkræve et gebyr.

9 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

3. Overførsler til og fra udlandet

Type Standard Premium Pro
Modtaget EU/SEPA til en Betalingskonto 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Modtaget Pr. SWIFT 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Modtaget Til manuel behandling 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Afsendt EU/SEPA til en Betalingskonto 0 kr. 0 kr.
Afsendt Pr. SWIFT 0 kr. 0 kr.
Afsendt Til manuel behandling 100 kr. 100 kr.
Reparationsgebyr Reparationsgebyr (manglende eller forkert kreditering kontonr.) 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Advisering Telefonisk advisering ved beløb < kr. 200.000 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Videreforsendelse 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Returnering Returnering af overførsel 200 kr. 200 kr. 200 kr.
Vekslingsgebyr 2% 2% 2%

Seneste modtagelsestidspunkt for valør samme dag er kl. 13.00. Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.

4. Kort

Type Standard Premium Pro
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto10, 11 99 kr. 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto12 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Spærring af kort 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Erstatningskort 99 kr. 0 kr.13 0 kr.14
Erstatningskort Metal Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 450 kr.
Betaling i danske og udenlandske forretninger 15 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR 16 9 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR 16 9 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR 16 19 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 16 19 kr. 0 kr. 0 kr.
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet 1% 0% 0%

10 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

11 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

12 Ubegrænset oprettelse og nedlukning af virtuelle kort men maksimalt 1 aktivt virtuelt kort pr. konto og maksimalt 3 aktive virtuelle kort på tværs af konti.

13 Maksimalt 3 fysiske kort per år. Derefter 99 kr. pr. erstatningskort.

14 Maksimalt 5 fysiske kort per år. Derefter 99 kr. pr. erstatningskort. Metalkort er ikke inkluderet.

15 Kreditor kan opkræve et gebyr.

16 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.

Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet

Hæve- og beløbsgrænser pr. kort:

Type Standard Premium Pro
Kontanter pr. dag 10.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Kontanter pr. løbende 30 dage 25.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.
Varekøb pr. dag 30.000 kr. 70.000 kr. 70.000 kr.

5. Top-up

Type Standard Premium Pro
Pris pr. top-up17 4 kr. 4 kr. 4 kr.
Minimumsbeløb pr. top-up 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Maksimalt beløb pr. top-up 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Dagligt maksimalt beløb 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Månedlig maksimalt beløb 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.

17 Første top-up er gebyrfri.

6. Andre serviceydelser

Type Standard Premium Pro
Påmindelsesbrev ved inddækning 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Påmindelsesbrev ved overtræk 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Rykkerbrev ved overtræk 100 kr. 100 kr. 100 kr.

7. Lunar Invest

Type Standard Premium Pro
Kurtage, pr. handel18 19 kr. 19 kr. 19 kr.
Valutavekslingsgebyr, pr. handel19 0,5% 0,5% 0,5%

18 Alle handler over 50.000 kr. er kurtagen 0,1% af beløbet.

19 Der er valutavekslingsgebyr for samtlige handler, der ikke foretages i DKK.

8. Astralis

Type Standard Premium Pro
Månedlig abonnement20, 21 49 kr. 49 kr. 49 kr.

20 Den forudbetalte månedlige pris trækkes fra din Lunar konto på oprettelsestidspunktet. Den månedlige pris betales på den kalenderdag, der svarer til oprettelsestidspunktet.

21 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696