Lunar Logo

Prisliste for Lunar Privat

1. Konto

Type Light Youth Standard Plus Unlimited
Månedlig abonnement 0 kr.1 0 kr. 29 kr.1 69 kr.1 119 kr.1,2
Primær konto 0 kr. 0 kr. 0 kr 0 kr. 0 kr.
Månedlig pris pr. ekstra privat konto inkl. fælleskonto1,3 19 kr.5 Ikke tilgængelig 0 kr.6 0 kr.7 0 kr.8
Overtræksrente9 20% N/A 20% 20% 20%

1 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

2 Gebyr på 450 kr. ved opsigelse indenfor de første 6 måneder, hvis der er bestilt metalkort.

3 Den forudbetalte månedlige pris trækkes fra din Lunar konto på oprettelsestidspunktet. Den månedlige pris betales på den kalenderdag, der svarer til oprettelsestidspunktet.

5 Det er som Light kunde kun muligt at være fuldmagtshaver på tre fælleskonti. Dette koster 0 kr. Man kan som Light kunde ikke oprette en fælleskonto og være fuldmagtsgiver.

6 Pris gældende for de første 3 ekstra konti. Derefter 19 kr. pr. måned.

7 Pris gældende for de første 6 ekstra konti. Derefter 19 kr. pr. måned.

8 Der kan maksimalt oprettes 20 konti i appen, hvis der ønskes flere kontakt support.

9 Du betaler 20 % om året i overtræksrente, som Lunar beregner dagligt af det beløb, du har overtrukket. Det svarer til en nominel rente på 20 % om året og betyder, at renteomkostningen bliver højere, jo længere overtrækket varer.

2. Rentesatser 10

Type Light Youth Standard Plus Unlimited
Indlånsrente indestående op til 100.000 kr. 1,50% 1.50% 1.75% 2,00% 2,25%
Indlånsrente indestående fra 100.000 kr. (Gældende fra 10.05.23) 0% 0% 0% 2,00% 2,25%

10 Renten beregnes årlig, er variabel og tilskrives månedligt. Lunar kan ændre renten jf. Lunars almindelige forretningsbetingelser.

3. Renteopsparing (gældende fra 08.08.22)

Type Light Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. 0,75 % 1,0 % 1,50 %

Renteopsparingen bindes i 3 år.

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 1%.

3.1 Renteopsparing (gældende fra 12.09.22)

Type Light Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,0 % 1,25 % 1,75 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,25 % 1,50 % 2,00 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 1,50 % 1,75 % 2,25 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 2%.

3.2 Renteopsparing (gældende fra 01.10.22)

Type Light Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,50 % 2,25 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,75 % 2,50 % 3,00 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,75 % 3,25 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.3 Renteopsparing (gældende fra 17.11.22)

Type Light Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,50 % 2,25 % 2,25 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,75 % 2,50 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,75 % 2,75 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.4 Renteopsparing (gældende fra 01.12.22)

Type Light Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 1 år 1,50 % 2,00 % 2,25 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 2 år 1,75 % 2,25 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 500.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,50 % 2,75 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.5 Renteopsparing (gældende fra 02.02.23)

Type Light Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 1 år 1,50 % 2,00 % 2,25 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 2 år 1,75 % 2,25 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,50 % 2,75 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.6 Renteopsparing (gældende fra 18.04.23)

Type Light Standard Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 1 år 2,00 % 2,00 % 2,40 % 2,40 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 2 år 2,10 % 2,10 % 2,50 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 3 år 2,20 % 2,20 % 2,90 % 2,60 % 3 0

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.7 Renteopsparing (gældende fra 19.06.23)

Type Light Standard Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 6 md 2,30 % 2,30 % 2,50 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 1 år 2,40 % 2,40 % 2,60 % 2,60 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 3 år 2,50 % 2,50 % 2,70 % 2,70 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.8 Renteopsparing (gældende fra 30.09.23)

Type Light Standard Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 6 md 2,50 % 2,50 % 2,75 % 2,75 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 1 år 2,70 % 2,70 % 2,90 % 2,90 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 3 år 2,80 % 2,80 % 3,00 % 3,00 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

3.8 Renteopsparing (gældende fra 16.01.24)

Type Light Standard Plus Unlimited
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 6 md 2,50 % 2,50 % 2,75 % 2,75 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 1 år 2,25 % 2,25 % 2,50 % 2,50 %
Indlånsrente 25.000 kr. til 1.000.000 kr. i 3 år 2,00 % 2,00 % 2,25 % 2,25 %

Du kan opsige aftalen med minimum 31 dages varsel

Ved ophævelse før tid betales et gebyr på 4%.

4. Betalinger og overførsler Danmark21

Type Light Youth Standard Plus Unlimited
Udgående overførsel15,16 3 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Betaling af regning 3 kr. Ikke tilgængelig 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Betalingsservice17,18,19 0 kr. Ikke tilgængelig 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Returnering pr. Betalingsservice ved overtræk17,20 250 kr. Ikke tilgængelig 250 kr. 250 kr. 250 kr.

15 Kreditor kan opkræve et gebyr.

16 Gælder både for straks og standard overførsler.

17 Kreditor kan opkræve et gebyr.

18 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

19 Gælder også for oprettelse/ændring af betalingsservice via appen

20 Der kan maksimalt hæves 500 kr. for tilbagetrækning af betalingsservice

21 Der kan maksimalt overføres 200.000 kr. dagligt.

5. Overførsler til og fra udlandet

Type Light Youth Standard Plus Unlimited
Vekslingsgebyr for overførsel i anden valuta end DKK 0,5% 0,5%. 0,5% 0,5% 0,5%
Overførselsgebyr pr. overførsel23 I SEK, NOK eller EUR 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførselsgebyr pr. overførsel23 I anden valuta end SEK, NOK eller EUR 50 kr. 50 kr.22 50 kr. 50 kr. 50 kr.
Overførsler Til manuel behandling. 100 kr. 100 kr.22 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Reparationsgebyr Reparationsgebyr (manglende eller forkert kreditering kontonr.) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Advisering Telefonisk advisering ved beløb under kr. 200.000 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Videreforsendelse 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Returnering Returnering af overførsel 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr.

Seneste modtagelsestidspunkt for valør samme dag er kl. 13.00. Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.

22Kun muligt at modtage overførsler og ikke sende.

23Gebyret trækkes både når du modtager penge, og når du overfører penge.

6. Kort

Type Light Youth Standard Plus Unlimited
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto24 99 kr. Ikke tilgængelig 99 kr. 0 kr. 0 kr.
Leveringsomkostninger for fysisk Visa debit kort.25 59 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto26 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Spærring af kort 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Erstatningskort 99 kr. 99 kr. 99 kr. 0 kr.27 0 kr.28
Erstatningskort Metal Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 450 kr.
Betaling i danske og udenlandske forretninger 29 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i DKK eller EUR i danske og udenlandske pengeautomater inden for EU 30 9 kr. 9 kr. 9 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i andre valutaer end DKK og EUR i udenlandske pengeautomater inden for EU 30 19 kr. 19 kr. 19 kr. 0 kr. 0 kr.
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta 30 19 kr. 19 kr. 19 kr. 0 kr. 0 kr.
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet 31,32 1% 1% 1% 0% 0%

24 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

25 Gælder kun for fysisk kort til primær konto

26 Grænse for oprettelse af virtuelle kort er maksimalt 1 per dag og 3 per løbende 30 dage. Man kan maksimalt have 1 aktivt virtuelt kort pr. konto.

27 Maksimalt 3 fysiske erstatningskort per år. Derefter 99 kr. pr. erstatningskort.

28 Maksimalt 3 fysiske erstatningskort per år. Derefter 99 kr. pr. erstatningskort. Metalkort er ikke inkluderet.

29 Kreditor kan opkræve et gebyr.

30 Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.

31 Gælder også ved online handel i anden valuta end DKK

32 Vær opmærksom på, at udenlandske finansielle institutioner kan opkræve et gebyr, når du hæver kontanter, og kortudsteder kan pålægge et vekselgebyr for korttransaktioner. Dette er ikke forbundet med Lunar.

Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt valutatillægget ved brug af kort i udlandet

Hæve- og beløbsgrænser pr. kort:

Type Light Youth Standard Plus Unlimited
Kontanter pr. dag 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Kontanter pr. måned 25.000 kr. 15.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr.
Varekøb pr. dag 70.000 kr. 30.000 kr. 70.000 kr. 70.000 kr. 70.000 kr.
Varekøb pr. måned 210.000 kr. 30.000 kr. 210.000 kr. 210.000 kr. 210.000 kr.

7. Top-up med brug af kort

Type Light Youth Standard Plus Unlimited
Pris pr. top-up med kort33 4 kr. 4 kr. 4 kr. 4 kr. 4 kr.
Minimumsbeløb pr. top-up med kort 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Maksimalt beløb pr. top-up med kort 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Dagligt maksimalt beløb for top-up med kort 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Månedlig maksimalt beløb for top-up med kort 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.

33 Første top-up er gebyrfri.

Indgående bankoverførsler er gratis og uden begrænsning

8. Andre serviceydelser

Type Light Standard Plus Unlimited
Påmindelsesbrev ved inddækning 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Påmindelsesbrev ved overtræk 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Rykkerbrev ved overtræk 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af bilag ifm. konkurs m.m. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af kontoudtog mv. i forbindelse med kontrolsager (eksempelvis til kommuner og Udbetaling Danmark.) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Servicegebyr34,35 (ÆNDRING gældende fra 27. marts 2024) 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr.

34Gebyret er gældende, hvis Lunar på vegne af kunden yder en service, som kunne være foretaget af kunden selv i appen. Eksempelvis fremsendelse af kontoudtog, foretagelse af overførsel under 100.000 kr. eller betaling af regning under 100.000 kr.

35 Gebyret finder anvendelse, hvis ikke du ønsker at anvende MitID. Gebyret finder ikke anvendelse hvis du ikke har adgang til appen eller har tekniske problemer.

9. Lunar Invest36

Type Light Standard Plus Unlimited
Kurtage, pr. handel37 19 kr. 19 kr. 19 kr. 19 kr.
Valutavekslingsgebyr, pr. handel38 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

36 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

37 Alle handler over 50.000 kr. er kurtagen 0,1% af beløbet.

38 Der er valutavekslingsgebyr for samtlige handler, der ikke foretages i DKK.

10. Kreditprodukter39,40,41

10.1 Lån

Type Light Standard Plus Unlimited
Variabel debitorrente 5,1-22% 5,1-22% 5,1-22% 5,1-22%
Samlet kreditbeløb. 10.000 - 150.000 kr. 10.000 - 150.000 kr. 10.000 - 150.000 kr. 10.000 - 150.000 kr.
Løbetid Op til 5 år Op til 5 år Op til 5 år Op til 5 år
Afdragsform. Annuitetslån Annuitetslån Annuitetslån Annuitetslån

39 0 kr. i gebyr og oprettelse. Du betaler kun rente. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.

40 Ikke tilgængelig for kunder i alderen 15-17 år.

41 Grundet ingen yderligere omkostninger er debitorrente den samme som ÅOP.

10.2 Betal senere42

Type Light Plus Plus Unlimited
Variabel debitorrente 22-22.2% 22-22.2% 22-22.2% 22-22.2%
Samlet kreditbeløb. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr.
Løbetid 3, 6 eller 12 måneder 3, 6 eller 12 måneder 3, 6 eller 12 måneder 3, 6 eller 12 måneder
Afdragsform. Annuitetslån Annuitetslån Annuitetslån Annuitetslån

42 Betaling sker hver måned

10.3 Kassekredit43

Type Light Plus Plus Unlimited
Variabel debitorrente 8-20% 8-20% 8-20% 8-20%
Samlet kreditbeløb. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr. Op til 10.000 kr.
Løbetid 5 år 5 år 5 år 5 år
Afdragsform. Stående lån Stående lån Stående lån Stående lån

43 Grundet ingen yderligere omkostninger er debitorrente den samme som ÅOP.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696