Lunar Logo

Krypto handelsaftale

Aftale vedrørende krypto handel mellem

Lunar Block A/S
38808117
Hack Kampmanns Plads 10
8000 Aarhus C

og

Dig

Tjenesten

Denne aftale (“Aftalen”) regulerer aftaleforholdet mellem kunden (“Dig”, “Du”) og Lunar Block A/S (“Vi”, “Vores”, “Os”). Aftalen henviser til vilkår for handel med krypto (“Vilkårene”), der er en del af Aftalen og er gældende, når du køber og sælger kryptoaktiver gennem Lunar Block A/S (“Tjeneste”). Du kan til enhver tid se den gældende version af Vilkårene i Lunar-appen eller på vores hjemmeside.

Når du underskriver Aftalen, bekræfter du, at du har forstået og accepteret, at markedet for krypto ikke er reguleret, samt at vores Tjeneste er en ureguleret ydelse, der ikke er kontrolleret af Finanstilsynet eller lignende myndighed.

Da markedet for kryptoaktiver er ureguleret, har du ved brug af Tjenesten ikke samme forbrugerbeskyttelse som kunder, der investerer i regulerede aktiver. Du skal være indforstået med risikoen ved at købe og sælge krypto og aldrig bruge flere penge end du har råd til at tabe. Vi opfordrer dig til at læse Aftalen, Vilkårene samt Advarselsbrevet grundigt.

Gebyrer og handelsstørrelse

Gebyrer

Handelsgebyret opkræves i overensstemmelse med prislisten på vores hjemmeside.

Du vil blive præsenteret for gebyret, inden du gennemfører en transaktion.

Handelsgebyret afhænger af dit abonnement i Lunar Bank A/S. “Pro” kunder hos Lunar Bank A/S har de laveste gebyrer, hvorimod “standard” kunder har de højeste gebyrer.

Udover den generelle risiko ved køb og salg af krypto, opstår der også valutarisiko mellem danske kroner og euro, da handlen foregår i euro.

Handelsstørrelse

De gældende minimum/maximum-regler om størrelse på handler er anført i prislisten på vores hjemmeside.

Lunar Block A/S kan ændre gebyrer og regler om minimum/maximum på handelsstørrelser i overensstemmelse med Vilkårene.

Opsigelse

Du kan opsige Aftalen som anført i afsnit 12 i Vilkårene. Hvis du ønsker at opsige Aftalen, skal du sælge din kryptobeholdning. Lunar Block A/S kan opsige Aftalen som anført i afsnit 12 i Vilkårene.

Såfremt din konto hos Lunar Bank A/S bringes til ophør, vil Aftalen automatisk blive opsagt, og din kryptobeholdning vil blive solgt i henhold til afsnit 12 i Vilkårene.

Kun for Lunar Bank Kunder

Du kan udelukkende anvende Tjenesten og handle med krypto via Lunar Block A/S, såfremt du er privatkunde i Lunar Bank A/S. Lunar Block A/S udbyder ikke handel med krypto for erhvervskunder.

Du skal være mindst 18 år for at bruge vores Tjeneste.

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 38808117