Lunar Logo

Vilkår for handel med krypto

Disse vilkår og betingelser for handel med krypto (“Vilkårene”) regulerer forholdet mellem kunden (“dig”) og Lunar Block A/S (“os”). De finder anvendelse, når du bruger Lunar Block A/S til at købe, sælge og opbevare kryptovaluta (“Tjenesten”).

Vilkårene samt Aftalen for handel med krypto, prislisten og andre relevante dokumenter udgør en gyldig aftale mellem dig og Lunar Block A/S (“Aftalen”)

Når du accepterer Aftalen, giver du os retten til at agere som agent og udbyde vores ydelse (ydelsen der giver dig retten til at købe og sælge kryptovaluta via vores app).

1. Risiko

Det indebærer en væsentlig risiko at handle med kryptovaluta. Du bør derfor overveje, om det er hensigtsmæssigt for dig at købe eller sælge kryptovaluta.

Risikoen kan omfatte følgende:

I modsætning til traditionel valuta beror kryptovaluta udelukkende på en digital teknologi. Det vil sige, at ligesom andre digitale systemer har kryptovaluta en iboende risiko for digital kriminalitet (hacking) eller andre teknologiske udfordringer. På den baggrund er der en risiko for, at du taber din kryptovaluta eller at din mulighed for at sælge det forsinkes.

Regulering af kryptovaluta eller handel med krypto kan ændre sig. Enhver ændring kan påvirke værdien af din kryptobeholdning.

Værdien af kryptovaluta anses i høj grad som værende ustabil i forhold til traditionel valuta. Det vil sige, at værdien af kryptovaluta kan falde på kort tid. Det kan ske hvis:

 • der oprettes en ny og bedre kryptovaluta
 • softwareudviklere foretager uventet ændringer i forhold til kryptovalutaers anvendelse, eller
 • regulering af kryptovaluta ændres.

Prisen eller værdien for kryptovaluta kan både falde og stige på kort tid. Prisen eller værdien kan også falde til nul. I modsætning til handel med traditionel valuta, kan eller vil hverken banker eller regeringer stabilisere prisen eller værdien af kryptovaluta, hvis der sker drastiske ændringer.

Kryptovaluta er ikke en valuta udstedt af en centralbank, e-pengeinstitut eller et pengeinstitut, men er under tilsyn af Finanstilsynet med henblik på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror.

Når du køber kryptovaluta gennem Lunar Block A/S, vil dette ikke være dækket af Garantiformuen.

Lunar Block A/S udbyder ikke investeringsrådgivning relateret til vores Tjeneste. Du skal overveje, hvorvidt dine økonomiske forhold og de finansielle risici, du er villig til at tage, betyder, at du ikke bør investere i kryptovaluta. Du kan overveje at tale med en uafhængig finansiel rådgiver. Når du opretter dig som kunde hos Lunar Block A/S, underskriver du et Advarselsbrev, hvor du anerkender risikoen. Vi er ikke ansvarlig, såfremt du lider af et økonomisk tab som følge af handel med krypto.

2. Forudsætninger for at blive kunde

Tjenesten er kun tilgængelig for privatkunder i Lunar Bank A/S over 18 år.

Du kan ikke benytte vores Tjeneste, hvis du er en “Politisk Eksponeret Person” (PEP), du er inkluderet på EU’s lister over sanktioner, sanktionslister i andre lande eller nationale og internationale organisationer.

Når du anvender vores Tjeneste, benyttes din konto hos Lunar Bank A/S til at foretage og modtage betalinger til og fra Lunar Block A/S via en betalingsløsning (Lunar Checkout).

For at sikre at du har sikker adgang til vores Tjeneste, bedes du downloade eventuelle opdateringer til din enhed eller Lunar-appen, når disse er tilgængelig.

For at reducere risikoen for uautoriseret anvendelse af vores Tjeneste, er det ikke tilladt at bruge Tjenesten gennem en tredjepartsudbyder eller med hjælp fra en tredjepart. Udenforstående kan udgive sig for at være ansat hos Lunars kundesupport, og du skal derfor kun anvende Lunars kundesupport via +4570711470. Du må kun bruge Tjenesten gennem appen og handle på egne vegne og ikke til gavn for andre end dig selv. Såfremt Vilkårene overtrædes, øges risikoen for, at du kan blive offer for svig.

3. Kryptovalutaer

Du kan se, hvilke kryptovalutaer der er tilgængelige via vores Tjeneste i Lunar-appen og på vores hjemmeside.

Vi kontakter dig, hvis vi begynder at udbyde en ny kryptovaluta. Hvis vi stopper med at udbyde en kryptovaluta, vil du blive kontaktet forinden.

Afhængig af situationen kan følgende ske, såfremt en kryptovaluta ikke længere bliver udbudt i vores app. Vi kontakter dig direkte, såfremt dette er relevant.

a) du kan beholde din kryptobeholdning og sælge den, når du vil.

b) du har en måned til at sælge din kryptobeholdning. Såfremt deadline ikke overholdes, kan Lunar Block A/S sælge din kryptobeholdning i den pågældende valuta.

Lunar Block A/S er ikke ansvarlig for økonomisk tab sket i forbindelse med ændringer i kryptovalutaer, som udbydes.

4. Eksterne partnere

Lunar Block A/S agerer som agent, der faciliterer handel med krypto gennem vores partnere. Lunar Block A/S vil aldrig modtage indlån fra dig i forbindelse med køb eller salg af kryptoaktiver.

Du kan læse om vores partnere på vores hjemmeside. Lunar Block A/S kan udskifte eksterne partnere uden forudgående varsel til dig.

5. Køb og salg af kryptoaktiver

Gennem Lunar-appen kan du instruere os til at sælge eller købe kryptovaluta. Vi har beskrevet, hvordan du køber og sælger kryptovaluta på vores hjemmeside. Alle handler foretages i euro. Før hver transaktion vil du blive præsenteret for prisen.

Du betaler med Lunar Checkout, når du køber krypto. Du kan læse mere om Lunar Checkout på vores hjemmeside.

Du kan udelukkende købe og sælge krypto gennem Lunars app. Du kan ikke overføre fra eller overføre krypto til Lunar Block A/S. Vi tilbyder en “penge ind/penge ud”-ydelse som betyder, at alt køb og salg vil blive henholdsvis trukket og krediteret din Lunar Bank A/S konto.

Lunar Block A/S forbeholder sig retten til at afvise en instruktion fra dig til at købe eller sælge kryptoaktiver. Hvis vi gør det, er vi ikke ansvarlig for eventuelle tab, som du må lide i forbindelse hermed. Vi kan afvise en instruktion, hvis:

 • markedet ikke indeholder nok kryptovaluta,
 • instruktionen ikke stemmer overens med ordrens størrelse ift. min./maks. regler
 • vores kryptobørs partner ikke er tilgængelig (fx hvis en af disses ydelser er afbrudt)
 • vi har begrundet mistanke om, at instruktionen blev foretaget på baggrund af kriminel handling (fx at begå bedrageri eller hvidvask)
 • vi har begrundet mistanke om, at instruktionen kan påvirke Lunar Block A/S’ ry eller goodwill negativt, eller
 • din betaling afvises af Lunar Checkout grundet utilstrækkelige midler.

Du kan ikke tilbagekalde din instruktion om at købe eller sælge kryptovaluta. Transaktioner vedr. kryptovalutaer er irreversible. Lunar kan ikke stilles ansvarlig for et eventuelt tab, der opstår i forbindelse med et køb eller et salg af kryptovaluta.

Gentagende køb Hvis du opretter et “Gentagende køb”, sker det på denne måde:

Du vælger hvilken kryptovaluta du ønsker at købe og dernæst beløbet du vil købe for. Vi vil fortælle dig, hvor meget kryptovaluta du kan købe, hvis købet sker i dag med nuværende kurser på den valgte kryptovaluta og vekselkursen på valutaen, den handles i. Du fortæller os at kryptovalutaen skal købes og hvor ofte du ønsker, at købet skal gentage sig (f.eks. ugentligt eller månedligt). Hvis vi accepterer din instruktion, vil vi købe kryptovalutaen til dig fra vores partnerskabende kryptovalutabørser på datoen og tidspunktet, nu og fremover, hvor du har anmodet om at købe kryptovalutaen.

Vi køber for det beløb, du har angivet, og dette sker til kursen på kryptovalutaen og til vekselkursen på valutaen på købstidspunktet og ikke til kurserne fra det tidspunkt du oprettede ordren.

Det kan i særlige tilfælde, af årsager uden for vores kontrol, ske at vi ikke kan købe på det angivne tidspunkt. Hvis dette sker giver vi dig besked. Købet vil dernæst hurtigst muligt forsøges gennemført igen. Købet gennemføres til købstidspunktets kurser og ikke på tidspunktet for oprettelse af ordren. Lunar vil ikke være ansvarlig for noget tab i forbindelse med dette scenarie. 

Hvis du ikke har dækning på din konto, vil du inden købet er sat til gennemførelse modtage en besked om manglende indestående. Hvis der på købstidspunktet ikke er penge nok til gennemførelse, vil købet ikke blive gennemført. Næste køb vil være næste gang der er tilmeldt et køb (f.eks. en uge eller måned efter.)

Afmeld “gentagende køb” Du har mulighed for at afmelde “gentagende køb”. Afmelding skal gøres i appen. Vi opfordrer til, at afmeldelse sker i god tid inden næste ordre er sat til at blive gennemført.

6. Opbevaring af krypto

Du ejer retten til den finansielle værdi af den kryptovaluta Lunar Block A/S køber for dig.

Vi opbevarer dine kryptovalutaer på dine vegne, og du har retten til dem. Det betyder, at du kan fortælle os, når du ønsker at sælge kryptovaluta (inden for grænserne af Vilkårene). Du har komplet kontrol over dine kryptovalutaer, og vi handler udelukkende på dine instruktioner. Du har ikke mulighed for at gennemføre transaktionerne selv.

Den kryptovaluta, vi køber for dig, opbevares i Lunar Block A/S’ navn på en adskilt konto, der også opbevarer kryptovalutaer for andre Lunar Block kunder. Vi har en oversigt over dine kryptovaluta beholdninger, således at de er adskilt fra andre kunders beholdninger. Du kan bruge Lunar-appen til at se mængden af kryptovaluta, som vi opbevarer for dig.

Der foreligger ikke et kontraktforhold mellem dig og vores partnere.

7. Vekselkurs

Vores vekselkurs for køb og salg af kryptoaktiver er fastsat af os ud fra den sats, som kryptobørserne tilbyder os i det pågældende kryptoaktiv. Det er en variabel sats som ændres uafbrudt. Du kan altid se den gældende sats i appen.Vekselkursen inkluderer et variabelt gebyr til kryptobørsen som pt. er op til 0,26 %. Vekselkursen, der tilbydes dig, er den bedst mulige inklusive gebyr .

Vekselkursen inkludere ikke vores handelsgebyr. Vi opkræver et handelsgebyr, som er angivet i prislisten. Vi viser dig handelsgebyret i appen, inden du gennemfører et køb eller et salg og efter købet/salget er gennemført.

Det er sandsynligt, at vekselkursen ændres i tiden mellem det tidspunkt, du instruerede os til at købe eller sælge kryptovaluta, og det tidspunkt, kryptoaktivet faktisk blev købt eller solgt på dine vegne. Det betyder, at du kan modtage lidt mindre eller lidt mere kryptovaluta, end du forventede.

Udover den generelle risiko ved investering i kryptovaluta, opstår der en valutarisiko mellem danske kroner og euro, da handlen foregår i euro.

Vi er ikke ansvarlig for et økonomisk tab som følge af handel med kryptovaluta.

8. Fork

En pludselig ændring af, hvordan kryptovaluta fungerer, kaldes en Fork. En Fork kan ændre funktionen, værdien og navnet på en kryptovaluta. Bliver dette aktuelt, vil vi i samarbejde med vores partnere finde den bedste løsning for Lunar Block A/S’ kunder.

En Fork kan påvirke valutakursen. Lunar er ikke ansvarlig, såfremt du lider et økonomisk tab som følge af en Fork.

9. Skatter og afgifter

Du skal muligvis betale skat i forbindelse med brug af Tjenesten. Lunar Block A/S er ikke ansvarlig for, at opkræve skat fra dig, foretage betalinger af skat på dine vegne eller levere information til skattemyndighederne på dine vegne.

Lunar Block A/S sender årligt information ud angående Skat, som vil gøre det lettere for dig at indberette skat til skattemyndighederne.

10. Ændringer i Vilkårene

Vi kan ændre Vilkårene hvis:

 • der tilføjes ydelser eller produkter, eller der ændres i eksisterende,
 • vi skal implementere juridiske eller regulatoriske krav, der gælder for os,
 • vi skal implementere ændringer i omkostninger relateret til at drive vores virksomhed, eller
 • vi skal implementere tekniske ændringer.

Kontakt ved ændringer

Vi kan til enhver tid ændre Vilkårene uden forudgående varsel, hvis disse ændringer er til fordel for dig. Hvis vi indfører nye produkter eller ydelser, som ikke ændrer i Vilkårene, kan vi tilføje disse straks og informere dig herom, inden du anvender disse.

Hvis vilkårene ændres til ugunst for dig, får du besked om ændringer med én måneds varsel gennem Lunar-appen eller email, før ændringen træder i kraft.

Når Vilkårene ændres, og du ikke ønsker at være bundet af disse ændringer, skal du kontakte Lunar, inden ændringerne træder i kraft, så vi kan ophæve din aftale. Tager du ikke kontakt, er du bundet af de nye Vilkår.

11. Ansvar og erstatning

Vi vil foretage nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vores Tjeneste ikke afbrydes, er sikker og virusfri og er let tilgængelig med rimelig hastighed. Vi kan dog ikke garantere, at dette altid er tilfældet.

Der vil være tidspunkter, hvor Tjenesten lukkes, således at tekniske forbedringer, nye features (som nye kryptovalutaer) og sikring af sikkerheden kan blive foretaget. Vi vil forsøge at give dig en advarsel forudgående for en sådan lukning, medmindre lukningen sker i forbindelse med et nødstilfælde. Vi vil også forsøge at mindske den tid, som det tager at foretage disse ændringer.

Du accepterer, at i det maksimale omfang loven tillader, gælder denne ansvarsfraskrivelse. Den gælder for enhver skade, der er forårsaget af eller relateret til risici ved brug af, eller manglende evne til at bruge, Tjenesten. Det gælder alle årsager til søgsmål af enhver art, i en enhver jurisdiktion. Det gælder også søgsmål for brud på garanti, kontraktbrud eller tort (herunder uagtsomhed).

Lunar Block A/S er, i det maksimale omfang loven tillader, udelukkende ansvarlig for forudsigelige tab. Vi er ikke ansvarlig for indirekte, strafbare, tilfældige, specielle, følgeskader eller andre skader. Her gælder også, uden begrænsning, skader for tab af brug, data eller fortjeneste, der opstår som følge af eller er forbundet med (i) brugen af Tjenesten, (ii) forsinkelse eller manglende evne til at bruge Tjenesten, (iii) levering af eller undladelse af levering af Tjenesten, (iv) enhver information, software og produkter, der er opstået i forbindelse med din accept og brug af Tjenesten, eller (v) på anden måde opstået af din accept eller brug af Tjenesten, uanset om den er baseret på kontrakt, erstatningsansvar, uagtsomhed, objektivt ansvar eller andet.

Uanset ovenståend er Lunar Block A/S, i det maksimale omfang loven tillader, ikke erstatningsansvar for krav forbundet med, eller relateret til, Vilkårene og/eller brugen af Tjenesten større end DKK 50.000.

Lunar er på området med øget ansvar ikke ansvarlig for tab som følge af nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer. Dette gælder, uanset om Lunar Block A/S eller en tredjepartsleverandør er ansvarlig for driften er disse systemer, strømsvigt eller et sammenbrud af Lunar Block A/S’ telekommunikation, lovgivningsmæssige eller administrative indgreb, Guds handlinger, krig, revolution, civile uroligheder, sabotage, terrorisme eller vandalisme (herunder virusangreb eller hacking), lockouts, boykots eller strejke, uanset om Lunar Block A/S eller dennes organisation selv er part i eller har startet en sådan konflikt og uanset årsagen hertil.

12. Opsigelse

Hvis vi ønsker at opsige Aftalen, giver vi dig besked to måneder forinden. Vi har dog retten til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning såfremt én eller flere af følgende faktorer gør sig gældende:

 • vi mistænker dig for bedrageri
 • du kan ikke fremskaffe fornøden information eller den information, som vi har modtaget fra dig, er utilstrækkelig,
 • du flere gange eller på groft vis har overtrådt Vilkårene, og du ikke har bragt forholdet i orden inden for rimelig tid efter besked herpå,
 • du er afgået ved døden,
 • du er blevet erklæret konkurs (eller tilsvarende i dit bopælsland),
 • vi har begrundet mistanke om, at din brug af vores Tjeneste kan forårsage et dårlig ry eller påvirke os på en anden negativ måde,
 • vi er underlagt dette iht. lov eller regulering, relevante myndigheder kræver at relateret aktiviteter i Lunar Block A/S lukkes, eller
 • du ikke længere er kunde hos Lunar Bank A/S.

Lunar Block A/S’s opsigelse

Hvis vi opsiger Aftalen, vil vi sælge hele din kryptobeholdning, som vi opbevarer for dig, og placere et tilsvarende beløb på din Lunar Bank A/S konto ved udløbet af opsigelsesperioden. Du vil ikke have en indflydelse på salgsprisen eller tidspunktet for salget efter udløb af opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden har du ligeledes mulighed for at sælge din kryptobeholdning selv.

Din opsigelsesret

Du kan opsige Aftalen med 14 dages varsel. Du skal sælge din kryptobeholdning, før du opsiger Aftalen. Når din kryptobeholdning er solgt, kan du kontakte os og opsige Aftalen.

13. Kommunikation

Du modtager alle dokumenter, kommunikation og information vedrørende Aftalen, Vilkårene, osv. fra Lunar Block A/S gennem appen og email.

Vilkårene samt information vedrørende Tjenesten er udgivet på engelsk og dansk. I tilfælde hvor den engelske og danske version ikke stemmer overens, er den danske version gældende.

14. Fortrydelsesret

I henhold til Forbrugeraftaleloven kan du fortryde et aftaleforhold på en finansiel ydelse med en varsel på 14 dage. Hvis du har fortrudt aftalen, kan du ringe eller skrive til vores kundesupport.

Din fortrydelsesret bortfalder inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvis aftalen, på din anmodning, er blevet gennemført af både dig og os. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du køber krypto under denne aftale inden for fortrydelsesperioden.

15. Diverse

Kun du og vi har rettigheder gennem Aftalen.

Aftalen er personlig, og du kan ikke overføre rettigheder eller forpligtelser til andre.

Lunar Block A/S overfører udelukkende rettigheder eller forpligtelser tilhørende dig og os, såfremt det ikke påvirker dine rettigheder negativt, eller dette er nødvendigt for at overholde regulatoriske krav.

Juridiske tvister under Aftalen skal afgøres efter dansk lovgivning og ved en danske domstol.

16. Klager

I tilfælde af uenighed opfordrer vi til, at kundesupport kontaktes for at sikre, at en sådan uenighed ikke er baseret på en misforståelse. Såfremt du fortsat er uenig eller utilfreds med resultatet af klagens udfald, kan du sende en formel klage til klage@lunarblock.app

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 38808117