Lunar Logo

Brukerbetingelser for bedriftskunder

Introduksjon

Velkommen til Lunar! Vi er en app som gir brukerne våre tilgang til en rekke banktjenester, produkter og tjenester. Disse brukervilkårene gjelder i bruker- og kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S, CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10. 8000 Aarhus C, Denmark (referert til som "Lunar", "banken", "vi" eller "oss") og deg som kunde i banken og bruker av appen (referert til som "appen").

Brukervilkårene supplerer den separate kundeavtalen og de generelle vilkårene samt øvrige avtaledokumenter som gjelder i kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S og deg som bedriftskunde i banken. Som bedriftskunde i banken kan du velge mellom de abonnementsbaserte produktene Solo eller Grow.

Ved å akseptere og signere disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og forstått de individuelle brukervilkårene og de generelle brukervilkårene, og at du er gjort spesielt oppmerksom på at tyngende vilkår og betingelser gjelder med tanke på å begrense Lunars ansvar overfor deg.

Opprettelse og godkjenning

Etter installasjon av appen, samt godkjenning av din søknad innsendt via appen, opprettes du som kunde i banken og bruker av Lunar-appen.

Du må følge søknadsprosedyren i appen. Denne starter automatisk når du åpner appen første gang.

Som en del av søknadsprosedyren og for å utføre kredittsjekk skal du angi lovpålagte identifikasjonsopplysninger og nødvendig dokumentasjon for dette. I den forbindelse må du oppgi ditt personnummer, som vi bruker for å hente ditt fulle navn og adresse fra folkeregisteret. Du må oppgi din bedrifts organisasjonsnummer, som vi bruker for å hente bedriftsspesifikk informasjon fra infotorg og Brønnøysundregisteret, samt for å identifisere bransjekode, selskapsform, reell eier og lignende. Du må bekrefte denne informasjonen for å bli opprettet som kunde. I tillegg må du oppgi forventet omfang og formål med å bruke Lunar som bank. Du må også godta og signere disse brukervilkårene som en del av søknadsprosedyren. Dette gjøres via appen.

Søknad om kundeforhold i Lunar Bank gjøres av Lunar Bank i henhold til gjeldende regler på området. Dersom du ikke er godkjent som kunde i banken, kan vi ikke godkjenne deg som bruker av appen. Du får alltid beskjed via SMS, din registrerte e-post, samt varsel via appen om søknaden din kan godkjennes eller må avslås. Enhver avvisning vil alltid begrunnes.

Den endelige etableringen av kunde- og brukerforholdet hos oss krever alltid at du godtar en egen kundeavtale, samt aksepterer og om nødvendig signerer andre relevante avtaler og erklæringer, herunder våre generelle vilkår. Dette gjøres via appen.

Når de aktuelle avtalene og erklæringene er akseptert og signert i appen og søknaden din om kunderelasjoner i banken er godkjent, kan du bruke selve appen og dens ulike funksjoner.

I appen har du alltid lesetilgang til brukervilkår, forretningsvilkår, kundeavtale og de øvrige avtalene, inkludert vår prisliste etc., gjeldende i ditt kundeforhold til oss.

Du må bruke BankID i forbindelse med etablering av ditt brukerforhold til oss og i forbindelse med signering av avtaler og vilkår som brukervilkår og forretningsvilkår. Når du bruker BankID til å akseptere og signere, er det en elektronisk signatur som er fullt juridisk bindende.

Det er ikke nødvendig å bruke BankID ved innlogging når du har opprettet bruker og blitt godkjent som kunde hos Lunar, med mindre du har tastet inn ditt personlige passord feil for mange ganger, du har slettet appen og må installere den på nytt, eller om du skal godta og signere nye avtaler med banken eller med oss.

Angre

Som bedriftskunde har du ikke angrerett ved kjøp av Business-abonnement. Hvis du ønsker å si opp ditt kontraktsforhold med oss, kan du gjøre det ved å kontakte oss skriftlig pr mail eller via vår chat-funksjon i appen. Lunar må ha mottatt forespørselen om oppsigelse minst 10 virkedager før neste abonnementsbetaling. Kundeforholdet ditt vil da avsluttes ved slutten av gjeldende abonnementsperiode.

Når du avslutter kontraktsforholdet ditt, sier du også opp vilkårene for bruk av Lunar Business. Derfor vil du ikke lenger ha tilgang til bedriftskontiene dine. Dette gjelder alle uavhengige kundeavtaler og andre avtaler som du har inngått med våre partnere i Lunar Business.

Hvis du også er privatkunde hos Lunar, vil dine avtaler og betingelser for dine private kontoer fortsette uavhengig av din oppsigelse av Lunar Business.

Melding om at du ønsker å avslutte ditt kontraktsforhold med oss ​​må gis til: Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Denmark, evt e-post: support@lunar.app. Du kan også varsle via appen.

Tilgang og bruk

Din tilgang til appen vår er personlig og kan ikke brukes av andre enn deg. Du kan ikke gi andre tillatelse til å bruke appen på dine vegne. Din personlige tilgang er knyttet til ditt mobilnummer, din e-post og det personlige passordet du oppgir og velger i forbindelse med opprettelsen av ditt brukerforhold til oss.

Du kan ikke oppgi eller dele passordet ditt for å logge på appen med andre. Ved misbruk eller mistanke om misbruk av brukertilgangen din, må du varsle oss umiddelbart. Ved misbruk eller mistanke om misbruk kan vi alltid blokkere tilgangen din til appen.

Du er ansvarlig for å oppdatere identifikasjonsinformasjonen som du har gitt oss i forbindelse med opprettelsen din som bruker. Du er også ansvarlig for å holde passordet ditt, brukerinformasjonen din osv. hemmelig.

For å opprettholde en høy sikkerhetsstandard er utgangspunktet at du automatisk logges ut når du er ferdig med å bruke appen eller når du ikke har vært aktiv i et visst antall minutter etter åpning av appen.

Du kan velge andre innstillinger i appen for å logge ut. I tillegg anbefaler vi at du alltid lukker appen helt når du er ferdig med å bruke den.

Hvis du har spørsmål om din tilgang til og bruk av appen, kan du kontakte vår tekniske support på telefon eller e-post eller bruke vår chat-funksjon i selve appen. Appen inneholder også en FAQ-seksjon med de vanligste spørsmålene om bruk av appen.

Produkter og funksjoner

Lunar tilbyr et bredt spekter av banktjenester eller bankprodukter via appen. Du kan når som helst se i appen hvilke produkter som er tilgjengelige, samt tilhørende vilkår.

Vi tilbyr også en rekke produkter og tjenester via appen, fra ulike tredjepartsaktører. I appen kan du se hvilke produkter og tjenester vi tilbyr samt tilhørende vilkår for det enkelte produktet og tjenesten.

De tekniske funksjonene du har tilgang til i appen er også oppgitt i appen. De enkelte funksjonene som er tilgjengelige er beskrevet mer detaljert i appen.

Priser og betalinger

Som bedriftskunde må du betale et abonnement for å bli bruker av Lunar, for tilgang til appen og tilhørende produkter og tjenester. Denne betalingen dekker de fleste utgifter knyttet til produktene og tjenestene som inngår i Business-produktet. Det er imidlertid noen forbruksrelaterte utgifter knyttet til den enkelte transaksjon. Informasjon om disse finnes under gjeldende prisliste, som er tilgjengelig via appen og på nettsiden vår.

Prisen for Lunar Solo and Grow-abonnementet kan ses under eget dokument "Prisliste for Lunar Business". Det forhåndsbetalte abonnementet for hhv. Solo eller Grow trekkes fra Lunar-kontoen din på opprettelsestidspunktet. Abonnementet betales månedsvis på den kalenderdagen som tilsvarer opprettelsestidspunktet.

Når du oppgraderer til Business Grow fra Business Solo, avsluttes Business Solo-abonnementet ditt og et nytt Lunar Grow-abonnement opprettes på datoen for oppgraderingen. Ved oppgradering vil det derfor igangsettes et nytt abonnement på Lunar Grow. samtidig som du får refundert abonnementsprisen for Business Solo, tilsvarende gjenstående løpetid på ditt Business Solo-abonnement, regnet i antall dager. Du vil kun få refundert det antall hele dager som ennå ikke har begynt.

Når kjøpet av Lunar Grow er bekreftet, vil dine eksisterende tjenester umiddelbart oppgraderes til Lunar Grow. Du har også direkte tilgang til alle andre tjenester knyttet til ditt Lunar Grow-abonnement.

Ved økninger i abonnementsprisene gjøres endringer med 1 måneds varsel.

Ditt abonnement er gyldig fra godkjenningsdatoen din første betaling for tjenestene finner sted. Alle abonnementsbetalinger er forhåndsbetalt og vil ikke bli refundert ved oppsigelse.

Expense Management

Som Lunar Grow Business-kunde har du muligheten til å benytte deg av funksjonen Expense Management.

Med denne funksjonen kan du som bedriftseier invitere ansatte til å bruke Lunar-appen og spesifikke tjenester.

Funksjonalitet

Bedriftseier

Bedriftseieren deler ut bedriftskort til den ansatte ved å invitere vedkommende som et teammedlem, hvor bedriftseieren også administrerer teammedlemmene og deres kort. Bedriftseieren har muligheten til å se transaksjonssammendraget og transaksjonsinformasjonen, samt muligheten til å invitere på nytt, fjerne, fryse eller kansellere kortet.

Teammedlem

Som standardløsning, vil et teammedlem motta et virtuelt kort. Det vil også være mulighet for å bestille et personlig plastkort, som sendes til bedriftens adresse. Teammedlemmer kan administrere sitt eget kort (PIN, fryse og fjerne). Teammedlemmer har mulighet til å bestille nytt kort, se forbruksoversikt og tilgjengelig beløp.

Både bedriftseieren og teammedlemmet vil bli påminnet om utgiftsregistrering for det enkelte teammedlem som standard, med mulighet for å avslutte abonnementet. Begge kan føre utgifter med og uten kvittering, med mulig opplasting av bilde eller PDF.

Begrensninger

Det er ingen øvre grense for hvor mange medlemmer en bedriftseier kan invitere. Lunar har rett til å innføre en grense over tid og mulighet til å innføre en abonnementsmodell.

Kun registrerte ansatte i selskapet har adgang til å bli invitert til å være et teammedlem. Dermed er det heller ikke tillatt å invitere flere teammedlemmer enn registrerte ansatte i bedriften.

Tilgjengelighet

Expense Management er bare inkludert i Lunar Business Grow-abonnementet.

Hvis du som bedriftseier velger å nedgradere til Lunar Business Solo-abonnementet, vil selskapet miste tilgangen til Expense Management-tjenesten. Alle teammedlemmer vil derfor få fjernet sine kort og tilganger uten varsel.

Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom deg og oss skjer så langt det er mulig via appen. Du samtykker dermed til at vi kommuniserer med deg elektronisk så langt det er mulig, inkludert via SMS, e-post eller gjennom appen som via varsler, push- eller meldinger i appen.

All vår kommunikasjon med deg vil foregå på norsk, likeledes som disse brukervilkårene og informasjonen som er gitt her, kun gjøres tilgjengelig på norsk. Vår tekniske støtte er tilgjengelig via telefon, e-post og chat-funksjonen i appen.

Vi ønsker å gi deg best mulig opplevelse og service, inkludert å holde deg orientert om bl.a. nyheter, anbefalinger, tilbud osv. Vårt mål er å levere annonser og annet kommersielt innhold fra oss og våre tilknyttede selskaper som er verdifullt for brukerne våre. For å gjøre dette godtar du som bruker av Lunar-appen:

  • Vi kan tilby deg finansielle og ikke-finansielle produkter og tjenester fra oss og via våre partnere gjennom denne appen. Dette kan for eksempel være finansielle bankprodukter eller tilbud på ikke-finansielle produkter fra andre forretningspartnere, for eksempel e-handelsnettsteder.
  • Vi kan presentere annonser fra våre partnere som har til hensikt å tilby deg gunstige tilbud på tjenester, produkter og lignende gjennom appen.

I tillegg vil du, når du blir bruker hos oss, få muligheten å akseptere en samtykkeerklæring via appen. Hvis du velger å samtykke gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi sender deg markedsføringsmateriell og kontakter deg om det på telefon, sms og e-post. Dette samtykket kan tilbakekalles av deg i appen når som helst.

Sikkerhet og drift

Det er like trygt for deg å benytte Lunars app som det er trygt for deg å bruke vanlig mobilbank. Appen er sikkerhetsgodkjent, tatt i betraktning at sikkerhetsnivået skal leve opp til den generelle sikkerhetsstandarden i apper som brukes av norske banker. Alle data og alle datastrømmer er kryptert.

De samme sikkerhetssystemkravene gjelder for vår app som for andre bankers mobilbanker og lignende.

Vi kan utføre vedlikehold, endringer eller forbedringer av appen, slik at appen kan bli midlertidig utilgjengelig. Vi vil, så langt det er mulig, og når det er mulig, informere om slike driftsforstyrrelser på forhånd. Vi kan ikke holdes ansvarlig for slike midlertidige driftsforstyrrelser og midlertidig utilgjengelighet.

Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for, og hefter ikke for ytelsene, produktene, tjenestene, rådene, funksjonene, løsningene osv. som tilbys av våre partnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for, og hefter heller ikke for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre partnere ellers leverer til deg, og som er relatert til eller ikke er relatert til ditt brukerforhold til oss.

I tillegg kan Lunar ikke holdes ansvarlig for økonomiske eller ikke-økonomiske tap, inkludert tapte eller skadd data som følge av svikt, manglende tilgang til eller nedbryting av egne systemer, manglende tilgang eller sammenbrudd i eksterne underleverandørers systemer, svikt, mangel av tilgang til eller sammenbrudd i våre banksystemer eller andre feil, driftsforstyrrelser, feil eller sikkerhetsmangler hos oss, eksterne underleverandører eller tredjeparter.

I alle tilfeller er Lunars ethvert ansvar overfor deg som bruker av appen vår begrenset til tilfeller der vi har vist forsett eller grov uaktsomhet. Ethvert ansvar omfatter imidlertid ikke i noe tilfelle indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

Endringer, oppsigelse og oppsigelse

Bruker- og kundeforholdet og informasjonen gitt av Lunar Bank i disse brukervilkårene gjelder inntil videre. Vi kan endre vilkårene for bruk uten varsel når det er til din fordel. Ellers vil endringer bli gjort med 1 måneds varsel. Melding om endringer i brukervilkårene vil skje gjennom appen, og om nødvendig må du godta og signere de endrede brukervilkårene via appen.

Lunar kan avslutte bruker- og kundeforholdet med deg. Tilsvarende kan du alltid avslutte ditt bruker- og kundeforhold med oss.

Ditt bruker- og kundeforhold til oss og dermed din tilgang til appen vår avsluttes alltid automatisk når disse relasjonene avsluttes. Lunar kan alltid avslutte brukerforholdet med deg uten varsel i tilfelle ditt misbruk eller forsøk på misbruk av vår app, konto, kort og lignende, i tilfelle ditt vesentlige brudd på gjeldende brukervilkår eller i tilfelle uakseptabel brukeratferd.

Immaterielle rettigheter

Du erkjenner at alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, design, etc., knyttet til appen, nettstedet vårt, funksjonene og tjenestene våre osv. tilhører Lunar og at du ikke kan utøve disse immaterielle rettighetene.

Taushetsplikt

For å kontinuerlig kunne betjene deg som bruker av appen vår, må vi kunne utveksle informasjon og data om ditt kundeforhold med oss ​​internt og med våre samarbeidspartnere. Som bruker av Lunar-appen gir du dette samtykket ved å godkjenne og signere vilkårene for bruk.

I den grad vi mottar taushetsbelagte opplysninger, vil taushetsplikten om kundeforhold som vi som bank er underlagt gjelde, slik at vi ikke uforsvarlig kan videreformidle eller utnytte den konfidensielle kundeinformasjonen vi har fått kjennskap til.

Behandling av personopplysninger

Som bruker av appen vår behandler Lunar personopplysninger om deg og din bruk av appen og nettsiden vår. Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og akseptert vår separate personvernerklæring, som inneholder detaljer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Informasjonskapsler

Lunar bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon. Vi bruker informasjonskapsler, både når du bruker nettsiden vår og når du bruker appen vår. Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og godtatt vår separate policy for informasjonskapsler, som inneholder ytterligere informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler i appen og på nettsiden vår.

Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter og for økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

Valg av lov og verneting

Disse brukervilkårene er underlagt norsk lov og enhver juridisk tvist mellom deg og oss må avgjøres på bakgrunn av norsk lov og i norsk domstol.

Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke gjennomførbare eller ikke håndhevbare, skal de øvrige brukervilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.0 av vilkårene for bruk, som er gyldig fra 01.09.22

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696