Lunar Logo

App Brukervilkår privat

Versjon 1.0 - Gjeldende fra 15. mai 2023

1. Innledning

Velkommen til Lunar. Via vår app gir vi våre brukere tilgang til en rekke banktjenester, produkter og andre tjenester. Disse brukervilkårene gjelder bruker- og kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S, CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C (referert til som “Lunar”, “banken”, “vi” eller “oss”) og deg som kunde i banken og bruker av appen (referert til som “appen”).

Brukervilkårene supplerer den separate kundeavtalen og de generelle vilkårene, samt øvrige avtaledokumenter som gjelder i kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S og deg som kunde i banken.

Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og forstått brukervilkårene.

2. Opprettelse og godkjenning

Etter installasjon av appen, samt godkjenning av søknaden din sendt inn via appen, opprettes du som kunde i banken og bruker av Lunar-appen.

Du må alltid følge søknadsprosedyren i appen. Denne starter automatisk når du åpner appen første gang.

Som en del av søknadsprosessen må du oppgi lovpålagte personopplysninger og nødvendig dokumentasjon for dette. I den forbindelse må du oppgi ditt personnummer, som vi bruker for å hente ditt fulle navn og adresse fra Folkeregisteret. I tillegg må du oppgi forventet omfang av og formål med å bruke Lunar som bank gjennom appen. Som en del av søknadsprosedyren må du også godta og signere disse brukervilkårene via appen.

All kundegodkjenning gjøres av Lunar Bank i henhold til gjeldende regler på området. Dersom du ikke blir godkjent som kunde i banken, kan vi ikke godkjenne deg som bruker av appen. Du får alltid beskjed via SMS eller varsel via appen om søknaden godkjennes eller blir avslått. Ethvert avslag er alltid begrunnet.

Den endelige etableringen av kunde- og brukerforholdet hos oss krever alltid at du godtar en egen kundeavtale, samt aksepterer, og om nødvendig signerer andre relevante avtaler og erklæringer, herunder våre generelle vilkår. Dette gjøres via appen. Du har på ethvert tidspunkt under avtaleforholdet rett til å motta avtalevilkårene på papir eller annet varig medium.

Så snart de aktuelle avtalene og erklæringene er akseptert og signert i appen, og din søknad om kundeforhold i banken er godkjent, kan du bruke selve appen og dens ulike funksjoner.

I appen har du alltid lesetilgang til brukervilkår, forretningsvilkår, kundeavtale og de øvrige avtalene, inkludert vår prisliste etc., gjeldende i ditt kundeforhold til oss. Du må bruke BankID i forbindelse med etablering av ditt brukerforhold hos oss og i forbindelse med signering av avtaler og vilkår som brukervilkår og forretningsvilkår. Når du bruker BankID til å akseptere og signere, er det en elektronisk signatur som er juridisk bindende.

Du må ikke bruke BankID ved innlogging når du allerede er registrert og godkjent som kunde hos Lunar. Du vil imidlertid bli bedt om dette dersom du har tastet inn ditt personlige passord feil for mange ganger, du har slettet appen og må installere den på nytt, eller når du skal godta og signere nye avtaler.

3. Tilgang og bruk

Din tilgang til vår app er personlig og kan ikke brukes av andre enn deg. Du kan ikke gi andre fullmakt til å bruke appen på dine vegne. Din personlige tilgang er knyttet til ditt mobilnummer, din e-post og det personlige passordet, som du oppgir og velger i forbindelse med opprettelsen av ditt brukerforhold hos oss.

Du kan ikke oppgi eller dele passordet ditt til å logge på appen med andre. Ved misbruk eller mistanke om misbruk av din brukertilgang, må du varsle oss umiddelbart. Ved misbruk eller mistanke om misbruk, kan vi blokkere tilgangen din til appen.

Du er ansvarlig for å oppdatere personopplysningene som du har gitt oss i forbindelse med registreringen din som bruker. Du er også ansvarlig for å holde passordet ditt, brukerinformasjonen din osv. hemmelig.

For å opprettholde en høy sikkerhetsstandard, er utgangspunktet at du automatisk logges ut når du er ferdig med å bruke appen eller når du ikke har vært aktiv i et visst antall minutter etter åpning av appen.

Du kan velge andre innstillinger i appen for å logge ut. I tillegg anbefaler vi at du alltid lukker appen helt når du er ferdig med å bruke den. Hvis du har spørsmål om din tilgang til og bruk av appen, kan du kontakte vår kundestøtte på telefon eller e-post eller bruke vår chat-funksjon i appen. Appen inneholder også en FAQ-seksjon med de vanligste spørsmålene om bruk av appen.

4. Produkter og funksjoner

Lunar tilbyr et bredt spekter av banktjenester og produkter via appen. Du kan til enhver tid se hvilke produkter som er tilgjengelige samt de tilhørende vilkår i appen. Vi tilbyr også en rekke tjenester fra ulike tredjepartsaktører via vår app. I appen kan du se hvilke tjenester vi tilbyr samt tilhørende vilkår for den enkelte tjeneste. De tekniske funksjonene du har tilgang til i appen, er også oppgitt i appen. De enkelte funksjonene som er tilgjengelige, er nærmere beskrevet i appen.

5. Priser og betalinger

Appen og tilgangen til appen er gratis inntil videre. Du betaler dermed ikke for å bruke selve appen. Du betaler imidlertid for noen av banktjenestene og bankproduktene som vi leverer til deg gjennom appen vår, i henhold til vår gjeldende prisliste som er tilgjengelig via appen eller på nettsiden vår.

6. Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom deg og oss skjer så langt det er mulig via appen. Du samtykker dermed i at vi kommuniserer til deg elektronisk så langt det er mulig. Dette inkluderer SMS, e-post eller gjennom varsler, push- eller meldinger i appen.

All vår kommunikasjon med deg vil som utgangspunkt foregå på norsk. Vår kundestøtte er tilgjengelig via telefon, e-post og chat-funksjonen i appen.

Vi ønsker å gi deg best mulig opplevelse og service, herunder holde deg orientert om bl.a. nyheter, anbefalinger, tilbud osv. Vårt mål er å levere annonser og annet kommersielt innhold fra oss og våre tilknyttede selskaper som er verdifullt for brukerne våre. For å gjøre dette godtar du som bruker av Lunar-appen:

  • Vi kan tilby deg finansielle og ikke-finansielle produkter og tjenester fra oss og våre partnere gjennom appen. Dette kan for eksempel være finansielle bankprodukter eller tilbud på ikke-finansielle produkter fra andre samarbeidspartnere, for eksempel nettbutikker.
  • Vi kan presentere annonser fra partnere i vårt fordelsprogram, som har til hensikt å gi deg verdifulle tilbud på tjenester, produkter og lignende gjennom appen.

I tillegg vil nye brukere bli bedt om å akseptere en samtykkeerklæring via appen. Dersom du aksepterer denne, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi sender deg markedsføringsmateriell og at vi kan kontakte deg på telefon, sms og e-post.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke via appen.

7. Sikkerhet og drift

Det er like trygt for deg å bruke Lunars app som å benytte vanlig mobilbank. Appen er sikkerhetsgodkjent. Sikkerhetsnivået lever opp til den generelle sikkerhetsstandarden i apper som brukes av norske banker. Alle data og alle datastrømmer er kryptert.

De samme kravene til sikkerhetssystem gjelder dermed for vår app som for andre bankers mobilbanker og liknende.

Vi kan utføre vedlikehold, endringer eller forbedringer av appen. Dette kan medføre at appen blir midlertidig utilgjengelig. Vi vil, så langt det er mulig, og når det er mulig, opplyse om slike driftsforstyrrelser på forhånd. Vi kan ikke holdes ansvarlig for midlertidige forstyrrelser og midlertidig utilgjengelighet.

8. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som leveres av våre partnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre partnere på annen måte til deg, og som er relatert til eller ikke er relatert til ditt brukerforhold til oss.

I tillegg kan Lunar ikke holdes ansvarlig for økonomiske eller ikke-økonomiske tap, inkludert tapte eller skadede data, på grunn av svikt, manglende tilgang til eller nedbryting av egne systemer, manglende tilgang eller sammenbrudd i eksterne underleverandørers systemer, svikt, mangel av tilgang til eller sammenbrudd i våre banksystemer eller andre feil, driftsforstyrrelser, feil eller sikkerhetsmangler hos oss, eksterne underleverandører eller tredjeparter.

I alle tilfeller er Lunars ansvar overfor deg som bruker av appen vår begrenset til tilfeller der vi har vist forsett eller grov uaktsomhet. Ethvert ansvar etter forrige punktum omfatter imidlertid ikke i noe tilfelle indirekte tap, herunder driftstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

9. Endringer

Bruker- og kundeforholdet ditt til Lunar Bank, samt informasjonen gitt av Lunar Bank i disse brukervilkårene gjelder inntil videre. Vi kan endre brukervilkårene uten varsel når det er til din fordel. Endringer som ikke er til din fordel, skjer med én måneders varsel. Melding om endringer i brukervilkårene vil skje gjennom appen, og om nødvendig må du godta og signere de endrede brukervilkårene via appen.

10. Immaterielle rettigheter

Lunar eier alle rettigheter, herunder immaterielle rettigheter knyttet til knyttet til Lunars app, hjemmeside, funksjoner og tjenester mv («Plattformen»). Du får ingen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til Plattformen gjennom disse vilkårene. Forutsatt at du overholder vilkårene, mottar du en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Plattformen i avtaleperioden.

11. Taushetsplikt

For å kontinuerlig kunne betjene deg som bruker av appen vår, må vi kunne utveksle informasjon og data om ditt kundeforhold ​​internt og med våre samarbeidspartnere. Som bruker av Lunar-appen gir du dette samtykket ved å godkjenne og signere brukervilkårene.

I den grad vi mottar taushetsbelagte opplysninger, vil taushetsplikten om kundeforhold som vi som bank er underlagt gjelde, slik at vi ikke uberettiget kan videreformidle eller utnytte konfidensiell kundeinformasjon vi har fått kjennskap til.

12. Behandling av personopplysninger

Som bruker av appen, behandler Lunar personopplysninger om deg og din bruk av appen og nettsiden vår. Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og akseptert vår separate personvernerklæring, som inneholder detaljer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

13. Cookies

Lunar bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon. Vi bruker informasjonskapsler, både når du bruker nettsiden vår og når du bruker appen vår. Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og godtatt vår separate policy for informasjonskapsler, som inneholder ytterligere informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler i appen og på nettsiden vår.

14. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter og for økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

15. Lovvalg og verneting

Disse brukervilkårene er underlagt norsk lov og enhver juridisk tvist mellom deg og oss skal avgjøres i norske domstoler.

16. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte uhåndhevbare eller ikke håndhevbare, skal de andre vilkårene i brukervilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.0 av app brukervilkår, og er gyldig fra 15. mai 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696