Lunar Logo

Brukervilkår Lunar Light

Versjon 1.1 - Gjeldende fra 27. april 2024 Se eldre versjon lenger ned

1. Innledning

Disse bruksvilkårene gjelder bruker- og kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S, CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C (referert til som “Lunar”, “banken”, “vi” eller “oss”) og deg som kunde i banken.

Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og forstått brukervilkårene for Light.

2. Generelt

Med Light får du direkte tilgang til alle tjenester knyttet til Light. Produktene og tjenestene som er inkludert i Light fremgår av hjemmesiden eller i appen.

3. Priser og betalinger

Gjeldende priser for Light og tilleggstjenester og produkter inkludert i Light, finner du i et eget dokument “Lunar prisliste” eller på hjemmesiden. Lunar forbeholder seg retten til å endre prisene i henhold til det som fremgår av de generelle vilkårene.

4. Angrerett

Du har rett til å si angre ditt kontraktsforhold med oss. Angrefristen er 14 dager. Fristen regnes fra den dagen du har akseptert disse brukervilkårene. Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, forskyves fristen til påfølgende virkedag.

Du utøver din angrerett ved å gi beskjed før fristen har gått ut. Dersom du ønsker å varsle oss skriftlig, f.eks. ved brev eller e-post, må varselet dateres innen fristens utløp. Hvis ønsker bevis for at du har benyttet deg av angreretten i tide, kan du sende brevet og lagre postkvitteringen.

Melding om at du har angret avtaleinngåelsen kan sendes til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Du kan også varsle oss via appen.

Hvis du utøver din angrerett, utløper disse brukervilkårene og tilgangen din til Light, samt andre avtaler du har inngått gjennom appen vår umiddelbart.

Ved å godta disse vilkårene for bruk godtar du at eventuelle utgifter du måtte ha pådratt deg ved bruk av Light-abonnementet ditt og tilhørende funksjoner i appen, ikke vil bli refundert ved oppsigelse.

Ved å akseptere disse bruksvilkårene godtar du også at denne angreretten opphører dersom du bruker en eller flere tjenester inkludert i Light.

5. Endringer av brukervilkårene

Vi kan endre disse brukervilkårene uten varsel når det er til din fordel. For øvrig gjøres endringer med to måneds varsel. Dersom du ikke godtar endringen av vilkårene, har du rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og uten kostnad, senest dagen før endringen trer i kraft.

Varsel om endringer i brukervilkårene vil skje gjennom appen eller e-post, og hvis aktuelt må du godta og signere de endrede brukervilkårene gjennom appen.

6. Kort

Før kortet utløper, vil du automatisk motta et nytt kort hvis du 80 dager før kortets utløpsdato enten har:

  • Hatt transaksjoner på kortet de siste 3 månedene, eller
  • Har en saldo på minst 79 NOK.

Alle Light-brukere som mottar et nytt kort, blir belastet med en leveringsavgift for det nye kortet i henhold til prislisten.

Hvis du ikke oppfyller noen av kriteriene, vil kortet ditt ikke fornyes automatisk. Hvis du ønsker å fornye kortet, har du muligheten til å gjøre det manuelt. Du må da bestille kortet selv og betale leveringsgebyret i henhold til prislisten.

7. Avtaletid og oppsigelse

Ved oppsigelse av Light, er er oppsigelsesfristen én måned. Ønsker du å si opp avtalen, kan dette gjøres ved å kontakte Lunar. Lunar har rett til å si opp dine avtaler med to måneders varsel. En oppsigelse fra oss må være saklig begrunnet og vil bli kommunisert skriftlig via e-post eller via appen. Oppsigelse av tilleggstjenester eller produkter kjøpt innenfor Light-abonnementet sies opp i henhold til vilkårene som gjelder for den respektive tjenesten eller produktet.

Oppsigelse av Light, innebærer en samtidig oppsigelse av ditt kundeforhold med Lunar. Dette gjelder uavhengig av om du eller Lunar sier opp kundeforholdet. Hvis du avslutter ditt bruker- og kundeforhold med Lunar Bank, og dermed stenger kontoen din hos oss, og deretter ønsker å gjenoppta brukerforholdet innen 365 dager etter oppsigelsen, godtar du å betale kostnadene ved å få produsert og sendt et nytt kort for din nye konto i banken. Vi belaster dette på samme måte som et erstatningskort.

8. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som tilbys av våre partnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre partnere ellers leverer til deg.

Lunars ansvar overfor deg som kunde hos oss er i alle tilfeller begrenset til tilfeller der vi har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Et eventuelt ansvar etter forrige punktum omfatter i alle tilfeller ikke indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

9. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter eller for de eventuelt økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

10. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal de andre vilkårene i bruksvilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.0 av brukervilkårene, og er gyldig fra 15. mai 2023.

Brukervilkår Lunar Light (eldre versjon)

Versjon 1.0 - Gjeldende fra 15. mai 2023 til 27. april 2024

1. Innledning

Disse bruksvilkårene gjelder bruker- og kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S, CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C (referert til som “Lunar”, “banken”, “vi” eller “oss”) og deg som kunde i banken.

Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og forstått brukervilkårene for Light.

2. Generelt

Med Light får du direkte tilgang til alle tjenester knyttet til Light. Produktene og tjenestene som er inkludert i Light fremgår av hjemmesiden eller i appen.

3. Priser og betalinger

Gjeldende priser for Light og tilleggstjenester og produkter inkludert i Light, finner du i et eget dokument “Lunar prisliste” eller på hjemmesiden. Lunar forbeholder seg retten til å endre prisene i henhold til det som fremgår av de generelle vilkårene.

4. Angrerett

Du har rett til å si angre ditt kontraktsforhold med oss. Angrefristen er 14 dager. Fristen regnes fra den dagen du har akseptert disse brukervilkårene. Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, forskyves fristen til påfølgende virkedag.

Du utøver din angrerett ved å gi beskjed før fristen har gått ut. Dersom du ønsker å varsle oss skriftlig, f.eks. ved brev eller e-post, må varselet dateres innen fristens utløp. Hvis ønsker bevis for at du har benyttet deg av angreretten i tide, kan du sende brevet og lagre postkvitteringen.

Melding om at du har angret avtaleinngåelsen kan sendes til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Du kan også varsle oss via appen.

Hvis du utøver din angrerett, utløper disse brukervilkårene og tilgangen din til Light, samt andre avtaler du har inngått gjennom appen vår umiddelbart.

Ved å godta disse vilkårene for bruk godtar du at eventuelle utgifter du måtte ha pådratt deg ved bruk av Light-abonnementet ditt og tilhørende funksjoner i appen, ikke vil bli refundert ved oppsigelse.

Ved å akseptere disse bruksvilkårene godtar du også at denne angreretten opphører dersom du bruker en eller flere tjenester inkludert i Light.

5. Endringer av brukervilkårene

Vi kan endre disse brukervilkårene uten varsel når det er til din fordel. For øvrig gjøres endringer med to måneds varsel. Dersom du ikke godtar endringen av vilkårene, har du rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og uten kostnad, senest dagen før endringen trer i kraft.

Varsel om endringer i brukervilkårene vil skje gjennom appen eller e-post, og hvis aktuelt må du godta og signere de endrede brukervilkårene gjennom appen.

6. Avtaletid og oppsigelse

Ved oppsigelse av Light, er er oppsigelsesfristen én måned. Ønsker du å si opp avtalen, kan dette gjøres ved å kontakte Lunar. Lunar har rett til å si opp dine avtaler med to måneders varsel. En oppsigelse fra oss må være saklig begrunnet og vil bli kommunisert skriftlig via e-post eller via appen. Oppsigelse av tilleggstjenester eller produkter kjøpt innenfor Light-abonnementet sies opp i henhold til vilkårene som gjelder for den respektive tjenesten eller produktet.

Oppsigelse av Light, innebærer en samtidig oppsigelse av ditt kundeforhold med Lunar. Dette gjelder uavhengig av om du eller Lunar sier opp kundeforholdet. Hvis du avslutter ditt bruker- og kundeforhold med Lunar Bank, og dermed stenger kontoen din hos oss, og deretter ønsker å gjenoppta brukerforholdet innen 365 dager etter oppsigelsen, godtar du å betale kostnadene ved å få produsert og sendt et nytt kort for din nye konto i banken. Vi belaster dette på samme måte som et erstatningskort.

7. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som tilbys av våre partnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre partnere ellers leverer til deg.

Lunars ansvar overfor deg som kunde hos oss er i alle tilfeller begrenset til tilfeller der vi har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Et eventuelt ansvar etter forrige punktum omfatter i alle tilfeller ikke indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

8. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter eller for de eventuelt økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

9. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal de andre vilkårene i bruksvilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.0 av brukervilkårene, og er gyldig fra 15. mai 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696