Lunar Logo

Lunar Oppdatert Prisliste

1. Konto

Type Light Standard Plus Unlimited
Månedlig abonnement 0 NOK 29 NOK 79 NOK 149 NOK1
Månedlig abonnement (fra d. 25.08.24) 0 NOK 29 NOK 79 NOK 169 NOK1
Primærkonto 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Månedspris per tilleggskonto inkl. delte konti2 19 NOK3 0 NOK6 0 NOK7 0 NOK
Innskuddsrente inntil 1,000,000 NOK8 (gyldig til 12.09.24) 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Innskuddsrente inntil 1,000,000 NOK8 (gyldig fra 12.09.24) 0 % 0 % 0 % 0 %
Innskuddsrente over 1,000,000 NOK8 0% 0% 0% 0%
Overtrekksrente9 20% 20% 20% 20%
Maksimal overføring pr. transaksjon10 100.000 NOK 100.000 NOK 100.000 NOK 100.000 NOK

1 Gebyr på kr 465,- ved oppsigelse innen de første 6 måneden.

2 Den forhåndsbetalte månedlige prisen trekkes fra Lunar-kontoen din ved opprettelsen. Månedsprisen betales på den kalenderdagen som tilsvarer tidspunktet for opprettelsen.

3 Det er mulig å være fullmaktshaver for én delt konto som Light kunde. Dette koster 0 kr. Du kan ikke være medlem av ekstra delte konti, og du kan ikke opprette en delt konto og være oppdragsgiver på kontoen som Light kunde.

6 Pris som gjelder for de 3 første ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd.

7 Pris som gjelder for de 6 første ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd.

8 Renten beregnes årlig, er variabel og utbetales månedlig. Gjelder fra 12. April 2023.

9 Du betaler 20 % per år i overtrekksrente, som Lunar beregner daglig av beløpet du overtrakk. Dette tilsvarer en nominell rente på 20 % per år og gjør at rentekostnaden blir høyere jo lenger overtrekket varer.

10 Maksimalt to overføringer per dag.

2. Kort

Type Light Standard Plus Unlimited
Opprette et fysisk Visa-debitkort for primærkonto. 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
SAS EuroBonus Lunar Kort pr. måned 49 NOK 49 NOK 49 NOK 0 kr.
Opprette et fysisk Visa-debitkort for en ekstra konto11 149 NOK 149 NOK 0 NOK 0 NOK
Leveringskostnader for fysisk Visa-debetkort (gjelder kunder etablert fra 15. mars 2023)12 79 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Opprette et virtuelt Visa-debitkort for en konto13 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Blokker kort 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Erstatningskort 149 NOK 149 NOK 0 NOK14 0 NOK15
Erstatningskort i metall Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 465 NOK
Betaling i norske og utenlandske virksomheter 16 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i norske minibanker i NOK og EUR 17 9 NOK 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i NOK og EUR 17 9 NOK 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i annen valuta enn NOK og EUR 17 19 NOK 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker utenfor EU uavhengig av valuta 17 19 NOK 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Valutagebyr ved bruk av kortet i utlandet 1,5 % 1,5 % 0%18 0%18

11 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

12Gjelder levering av fysisk kort til primærkonto.

13 Grenser for oppretting av virtuelle kort er 1 per dag og 3 per løpende 30 dager. Maksimalt ett aktivt virtuelt kort per konto.

14 Maksimalt tre fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort.

15 Maksimalt fem fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort. Metallkort er ikke inkludert.

16 Kreditor kan kreve et gebyr.

17 Dersom kontanter tas ut i norske kroner eller utenlandsk valuta i en utenlandsk banks minibank eller i kassa, kan banken kreve gebyr for dette. Gebyret vil fremkomme i skjermdialogen og/eller på den utenlandske finansinstitusjonens prisliste.

18Vær oppmerksom på at utenlandske finansinstitusjoner kan ta gebyrer når du tar ut kontanter, og kortutstederen kan pålegge valutagebyrer for korttransaksjoner. Dette er ikke knyttet til Lunar.

Omregningskurser ved bruk av Visa debit i utlandet: for alle valutaer publisert på Nets sin nettside benyttes omregningskursen bankdagen før transaksjonen avregnes i Nets med tillegg av valutatillegg ved bruk av kort i utlandet.

3. Bankoverføringer til og fra norske banker

Type Light Standard Plus Unlimited
Standardoverføring 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Tilbaketrekking av betaling. 200 NOK 200 NOK 200 NOK 200 NOK

Du kan overføre maksimalt 200 000 NOK per dag fra Lunar-kontoen din.

Uttaks- og beløpsgrenser per kort:

Type Light Standard Plus Unlimited
Kontanter per dag 5,000 NOK 5,000 NOK. 5,000 NOK 5,000 NOK
Kontanter per løpende 30 dager 25,000 NOK 25,000 NOK 25,000 NOK 25,000 NOK
Kjøp per dag 70,000 NOK 70,000 NOK 70,000 NOK 70,000 NOK
Kjøp per måned 210,000 NOK 210,000 NOK 210,000 NOK 210,000 NOK

4. Top-up

Type Light Standard Plus Unlimited
Pris per top-up Vipps 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Pris per top-up kort 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Minimumsbeløp per top-up 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK
Maksbeløp per top-up 5500 NOK 5500 NOK 5500 NOK 5500 NOK
Daglig volumgrense 5500 NOK 5500 NOK 5500 NOK 5500 NOK
Ukentlig volumgrense 38.500 NOK 38.500 NOK 38.500 NOK 38.500 NOK
Månedlig volumgrense 150,000 NOK 150,000 NOK 150,000 NOK 150,000 NOK

5. Lunar Invest

Type Light Standard Plus Unlimited
Megler, pr. handel18 29 NOK 29 NOK 29 NOK 29 NOK
Valutavekslingsgebyr, pr. handel19 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

18 For alle handler over NOK 60 000 er kurtasjen 0,1 % av totalbeløpet.

19 Det påløper et valutavekslingsgebyr for alle handler som ikke er gjort i NOK.

6. Utenlandsbetalinger og internasjonale betalinger 20

Type Light Standard Plus Unlimited
Kostnad mottatte/utgående overføring eller betaling Betaling til/fra et annet land i EØS/EU i EUR, NOK eller SEK21 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Kostnad per mottatte/utgående overføring/betaling Internasjonale betalinger til/fra land utenfor EU/EØS inkl. betalinger innenfor EU/EØS i en annen valuta enn EUR, NOK eller SEK 21 75 NOK 75 NOK 75 NOK 75 NOK
Overføringer/betalinger For manuell behandling 150 NOK 150 NOK 150 NOK 150 NOK
Tilbakekall av betalingsoppdrag22 Igangsetting av tilbakekall av allerede godkjent betalingsoppdrag 295 NOK 295 NOK 295 NOK 295 NOK
Returnering Returnering av betaling.23 295 NOK 295 NOK 295 NOK 295 NOK
Vekslingsgebyr Overføringer i annen valuta enn NOK 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Siste mottakstidspunkt for en betaling fra utlandet er klokken 13.00. Ved manglende dekning av en betaling fra utlandet forbeholder vi oss retten til å refundere beløpet fra kundens konto.

20 Det er viktig at den som er avsender, oppgir korrekt BIC og IBAN ved overføringen. Vær oppmerksom på at andre gebyrer kan bli belastet av banken du tar imot pengene fra eller sender til.

21 Ved betalinger til og fra utlandet i en annen valuta enn NOK debiteres vekslingsgebyr av Lunar. Både vekslingsgebyr og andre avgifter kan også belastes av banken du overfører pengene fra/til

22 I tilfelle det er utenfor Lunars kontoll, kan Lunar ikke holdes ansvarlig for at initiering av tilbakekallelse av en godkjent betalingsordre lykkes.

23 F.eks. overføringer til eller fra sanksjonerte land, overføringer med manglende betalingsdetaljer osv.

7. Andre tjenester

Type Light Standard Plus Unlimited
Purrebrev 1 om inndrivelse 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Meldingsbrev om overtrekk 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Purrebrev 2 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK 35 NOK
Purrebrev 3 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK 35 NOK
Servicegebyr (endring gjeldende fra 27. april 2024)24,25 75 NOK 75 NOK 75 NOK 75 NOK

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

24 Gebyret gjelder dersom Lunar yter en tjeneste på vegne av kunden som kunne vært utført av kunden selv i appen. For eksempel sende en kontoutskrift, foreta en overføring under 100 000 DKK eller betale en regning under 100 000 DKK.

25 Gjelder ikke hvis du ikke har tilgang til appen eller har tekniske problemer

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696