Lunar Logo

Lunar Oppdatert Prisliste

Gyldig for alle kunder opprettet fra 30. mai 2023 og gyldig for alle kunder pr 15. juni 2023.

1. Account

Type Light Standard Plus Unlimited
Månedlig abonnement 0 NOK 29 NOK 79 NOK 149 NOK1
Primærkonto 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Månedspris per tilleggskonto inkl. delte konti2 19 NOK3 0 NOK6 0 NOK7 0 NOK
Innskuddsrente inntil 1,000,000 NOK8 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
Innskuddsrente over 1,000,000 NOK8 0% 0% 0% 0%
Overtrekksrente 20% 20% 20% 20%
Maksimal overføring pr. transaksjon9 100.000 NOK 100.000 NOK 100.000 NOK 100.000 NOK

1 Gebyr på kr 465,- ved oppsigelse innen de første 6 måneden.

2 Den forhåndsbetalte månedlige prisen trekkes fra Lunar-kontoen din ved opprettelsen. Månedsprisen betales på den kalenderdagen som tilsvarer tidspunktet for opprettelsen.

3 Det er mulig å være fullmaktshaver for én delt konto som Light kunde. Dette koster 0 kr. Du kan ikke være medlem av ekstra delte konti, og du kan ikke opprette en delt konto og være oppdragsgiver på kontoen som Light kunde.

6 Pris som gjelder for de 3 første ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd.

7 Pris som gjelder for de 6 første ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd.

8 Gjelder fra 12. April 2023.

9 Maksimalt to overføringer per dag.

2. Kort

Type Light Standard Plus Unlimited
Opprette et fysisk Visa-debitkort for primærkonto. 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Opprette et fysisk Visa-debitkort for en ekstra konto10 19 NOK per mnd 9 NOK per mnd 0 NOK 0 NOK
Leveringskostnader for fysisk Visa-debetkort (gjelder kunder etablert fra 15. mars 2023)11 79 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Opprette et virtuelt Visa-debitkort for en konto12 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Blokker kort 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Erstatningskort 149 NOK 149 NOK 0 NOK13 0 NOK14
Erstatningskort i metall Ikke tilgjengelig. Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 465 NOK
Betaling i norske og utenlandske virksomheter 15 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i norske minibanker i NOK og EUR 16 9 NOK 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i NOK og EUR 16 9 NOK 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i annen valuta enn NOK og EUR 16 19 NOK 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker utenfor EU uavhengig av valuta 16 19 NOK 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Valutatillegg ved bruk av kortet i utlandet 1,5 % 1,5 % 0% 0%

10 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

11Gjelder levering av fysisk kort til primærkonto.

12 Grenser for oppretting av virtuelle kort er 1 per dag og 3 per løpende 30 dager. Maksimalt ett aktivt virtuelt kort per konto og maksimalt tre aktive virtuelle kort på tvers av konti.

13 Maksimalt tre fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort.

14 Maksimalt fem fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort. Metallkort er ikke inkludert.

15 Kreditor kan kreve et gebyr.

16 Dersom kontanter tas ut i norske kroner eller utenlandsk valuta i en utenlandsk banks minibank eller i kassa, kan banken kreve gebyr for dette. Gebyret vil fremkomme i skjermdialogen og/eller på den utenlandske finansinstitusjonens prisliste.

Omregningskurser ved bruk av Visa debit i utlandet: for alle valutaer publisert på Nets sin nettside benyttes omregningskursen bankdagen før transaksjonen avregnes i Nets med tillegg av valutatillegg ved bruk av kort i utlandet.

Uttaks- og beløpsgrenser per kort:

Type Light Standard Plus Unlimited
Kontanter per dag 5,000 NOK 5,000 NOK 5,000 NOK 5,000 NOK
Kontanter per løpende 30 dager 15,000 NOK 15,000 NOK 25,000 NOK 25,000 NOK
Kjøp per dag 30,000 NOK 30,000 NOK 70,000 NOK 70,000 NOK
Kjøp per måned 90,000 NOK 90,000 NOK 210,000 NOK 210,000 NOK

3. Top-up

Type Light Standard Plus Unlimited
Pris per top-up Vipps 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Pris per top-up card 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Minimumsbeløp per top-up 100 NOK 100 NOK 100 NOK 100 NOK
Månedlig volumgrense 150,000 NOK 150,000 NOK 150,000 NOK 150,000 NOK

4. Lunar Invest

Type Light Standard Plus Unlimited
Megler, pr. handel17 29 NOK 29 NOK 29 NOK 29 NOK
Valutavekslingsgebyr, pr. handel18 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

17 For alle handler over NOK 60 000 er kurtasjen 0,1 % av totalbeløpet.

18 Det påløper et valutavekslingsgebyr for alle handler som ikke er gjort i NOK.

5. SEPA-betalinger fra utlandet14

Type Light Standard Plus Unlimited
Mottak av SEPA EUR-betaling til betalingskonto Betaling fra et annet land i EØS/EU i EUR, NOK eller SEK14 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Kostnad per mottatte overføring/betaling (tilgjengelig fra 12. juni 2023) Internasjonale betalinger fra land utenfor EU/EØS inkl. betalinger innenfor EU/EØS i en annen valuta enn EUR, NOK eller SEK 14 75 NOK 75 NOK 75 NOK 75 NOK
Returnering Retur av betaling.15 295 NOK 295 NOK 295 NOK 295 NOK
Växlingsavgift Overføringer i annen valuta enn NOK (EUR) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Siste mottakstidspunkt for en betaling fra utlandet er 13.00 for samme kurs. Dersom betalingen mottas etter kl. 13.00, vil betalingen bli kreditert neste virkedag. Vi beholder vår rett til ikke å kreditere kundekontoen eller trekke et allerede kreditert beløp, dersom Lunar ikke har mottatt dekningsmidlene for en internasjonal betaling.

14 Merk at Lunar-kunder kun kan motta inngående SEPA EUR-transaksjoner for øyeblikket. Det er viktig at du oppgir korrekt IBAN når du foretar overføringen. Vær oppmerksom på at andre gebyrer kan bli belastet av banken du overfører pengene fra.

15 F.eks. overføringer fra sanksjonerte land, overføringer med manglende betalingsdetaljer osv.

6. Andre tjenester

Type Light Standard Plus Unlimited
Purrebrev 1 om inndrivelse 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Meldingsbrev om overtrekk 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Purrebrev 2 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK 35 NOK
Purrebrev 3 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK 35 NOK

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Lunar Prisliste privat (gjeldende inntil 14.06.23 for kunder oprettet inden 30. mai 2023)

1. Account

Type Standard Premium Pro
Månedlig abonnement 0 NOK 79 NOK 149 NOK1
Primærkonto. 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Månedspris per tilleggskonto inkl. delte konti2 (until 31.10.22) 9 NOK3 0 NOK4 0 NOK5
Månedspris per tilleggskonto inkl. delte konti2 (fra 01.11.22) 19 NOK3 0 NOK6 0 NOK7
Innskuddsrente inntil 1,000,000 NOK8 3,25% 3,25% 3,25%
Innskuddsrente over 1,000,000 NOK8 0% 0% 0%
Overtrekksrente 20% 20% 20%
Maksimal overføring pr. transaksjon9 100.000 NOK 100.000 NOK 100.000 NOK

1 Gebyr på kr 465,- ved oppsigelse innen de første 6 måneden.

2 Den forhåndsbetalte månedlige prisen trekkes fra Lunar-kontoen din ved opprettelsen. Månedsprisen betales på den kalenderdagen som tilsvarer tidspunktet for opprettelsen.

3 Det er mulig å være fullmaktshaver for én delt konto som Standardkunde. Dette koster 0 kr. Du kan ikke være medlem av ekstra delte konti, og du kan ikke opprette en delt konto og være oppdragsgiver på kontoen som Standardkunde.

4 Pris som gjelder for de to første ekstra kontiene. Deretter NOK 9 per month.

5 Pris som gjelder for de første fem ekstra kontiene. Deretter NOK 9 per month.

6 Pris som gjelder for de to første ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd..

7 Pris som gjelder for de første fem ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd..

8 Gjelder fra 12. April 2023.

9 Maksimalt to overføringer per dag.

2. Kort

Type Standard Premium Pro
Opprette et fysisk Visa-debitkort for primærkonto. 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Opprette et fysisk Visa-debitkort for en ekstra konto5 149 NOK 0 NOK 0 NOK
Leveringskostnader for fysisk Visa-debetkort (gjelder kunder etablert fra 15. mars 2023)11 79 NOK (ENDRING) 0 NOK 0 NOK
Opprette et virtuelt Visa-debitkort for en konto6 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Blokker kort 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Erstatningskort 149 NOK 0 NOK8 0 NOK9
Erstatningskort i metall Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 465 NOK
Betaling i norske og utenlandske virksomheter 10 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i norske minibanker i NOK og EUR 11 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i NOK og EUR 11 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i annen valuta enn NOK og EUR 11 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker utenfor EU uavhengig av valuta 11 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Valutatillegg ved bruk av kortet i utlandet 1% 0% 0%

6 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

7 Grenser for oppretting av virtuelle kort er 1 per dag og 3 per løpende 30 dager. Maksimalt ett aktivt virtuelt kort per konto og maksimalt tre aktive virtuelle kort på tvers av konti

8 Maksimalt tre fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort

9 Maksimalt fem fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort. Metallkort er ikke inkludert.

10 Kreditor kan kreve et gebyr.

11 Dersom kontanter tas ut i norske kroner eller utenlandsk valuta i en utenlandsk banks minibank eller i kassa, kan banken kreve gebyr for dette. Gebyret vil fremkomme i skjermdialogen og/eller på den utenlandske finansinstitusjonens prisliste.

Omregningskurser ved bruk av Visa debit i utlandet: for alle valutaer publisert på Nets sin nettside benyttes omregningskursen bankdagen før transaksjonen avregnes i Nets med tillegg av valutatillegg ved bruk av kort i utlandet

Uttaks- og beløpsgrenser per kort:

Type Standard Premium Pro
Kontanter per dag 5,000 NOK 5,000 NOK 5,000 NOK
Kontanter per løpende 30 dager 15,000 NOK 25,000 NOK 25,000 NOK
Kjøp per dag 30,000 NOK 70,000 NOK 70,000 NOK
Kjøp per måned 90,000 NOK 210,000 NOK 210,000 NOK

3. Top-up

Type Standard Premium Pro
Pris per top-up Vipps 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Pris per top-up card 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Minimumsbeløp per top-up 100 NOK 100 NOK 100 NOK
Månedlig volumgrense 150,000 NOK 150,000 NOK 150,000 NOK

4. Lunar Invest

Type Standard Premium Pro
Megler, pr. handel12 29 NOK 29 NOK 29 NOK
Valutavekslingsgebyr, pr. handel13 0,5% 0,5% 0,5%

12 For alle handler over NOK 60 000 er kurtasjen 0,1 % av totalbeløpet

13 Det påløper et valutavekslingsgebyr for alle handler som ikke er gjort i NOK

5. SEPA-betalinger fra utlandet14 (gjeldende fra 14.03.23)

Type Standard Premium Pro
Mottak av SEPA EUR-betaling til betalingskonto 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Retur av betaling15 295 NOK 295 NOK 295 NOK
Vekslingsgebyr for EUR 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Siste mottakstidspunkt for en betaling fra utlandet er 13.00 for samme kurs. Dersom betalingen mottas etter kl. 13.00, vil betalingen bli kreditert neste virkedag. Vi beholder vår rett til ikke å kreditere kundekontoen eller trekke et allerede kreditert beløp, dersom Lunar ikke har mottatt dekningsmidlene for en internasjonal betaling.

14 Merk at Lunar-kunder kun kan motta inngående SEPA EUR-transaksjoner for øyeblikket. Det er viktig at du oppgir korrekt IBAN når du foretar overføringen. Vær oppmerksom på at andre gebyrer kan bli belastet av banken du overfører pengene fra.

15 F.eks. overføringer fra sanksjonerte land, overføringer med manglende betalingsdetaljer osv.

6. Andre tjenester

Type Standard Premium Pro
Purrebrev 1 om inndrivelse 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Meldingsbrev om overtrekk 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Purrebrev 2 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK
Purrebrev 3 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696