Lunar Logo

Lunar Price List

1. Account

Type Standard Premium Pro
Månedlig abonnement 0 NOK 79 NOK 149 NOK1
Primærkonto. 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Månedspris per tilleggskonto inkl. delte konti2 (until 31.10.22) 9 NOK3 0 NOK4 0 NOK5
Månedspris per tilleggskonto inkl. delte konti2 (from 01.11.22) 19 NOK3 0 NOK6 0 NOK7
Innskuddsrente inntil 1,000,000 NOK8 3% 3% 3%
Innskuddsrente over 1,000,000 NOK8 0% 0% 0%
Overtrekksrente 20% 20% 20%
Maksimal overføring pr. transaksjon9 100.000 NOK 100.000 NOK 100.000 NOK

1 Gebyr på kr 465,- ved oppsigelse innen de første 6 måneden.

2 Den forhåndsbetalte månedlige prisen trekkes fra Lunar-kontoen din ved opprettelsen. Månedsprisen betales på den kalenderdagen som tilsvarer tidspunktet for opprettelsen

3 Det er mulig å være fullmaktshaver for én delt konto som Standardkunde. Dette koster 0 kr. Du kan ikke være medlem av ekstra delte konti, og du kan ikke opprette en delt konto og være oppdragsgiver på kontoen som Standardkunde.

4 Pris som gjelder for de to første ekstra kontiene. Deretter NOK 9 per month.

5 Pris som gjelder for de første fem ekstra kontiene. Deretter NOK 9 per month.

6 Pris som gjelder for de to første ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd..

7 Pris som gjelder for de første fem ekstra kontiene. Deretter kr 19 pr mnd..

8 Gjelder fra 18. August 2022.

9 Maksimalt to overføringer per dag

2. Kort

Type Standard Premium Pro
Opprette et fysisk Visa-debitkort for primærkonto. 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Opprette et fysisk Visa-debitkort for en ekstra konto5 149 NOK 0 NOK 0 NOK
Opprette et virtuelt Visa-debitkort for en konto6 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Blokker kort 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Erstatningskort 149 NOK 0 NOK8 0 NOK9
Erstatningskort i metall Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 465 NOK
Betaling i norske og utenlandske virksomheter 10 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i norske minibanker i NOK og EUR 11 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i NOK og EUR 11 9 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i annen valuta enn NOK og EUR 11 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker utenfor EU uavhengig av valuta 11 19 NOK 0 NOK 0 NOK
Valutatillegg ved bruk av kortet i utlandet 1% 0% 0%

6 Maksimalt tre aktive fysiske kort.

7 Grenser for oppretting av virtuelle kort er 1 per dag og 3 per løpende 30 dager. Maksimalt ett aktivt virtuelt kort per konto og maksimalt tre aktive virtuelle kort på tvers av konti

8 Maksimalt tre fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort

9 Maksimalt fem fysiske kort per år. Deretter 149 kr pr erstatningskort. Metallkort er ikke inkludert.

10 Kreditor kan kreve et gebyr.

11 Dersom kontanter tas ut i norske kroner eller utenlandsk valuta i en utenlandsk banks minibank eller i kassa, kan banken kreve gebyr for dette. Gebyret vil fremkomme i skjermdialogen og/eller på den utenlandske finansinstitusjonens prisliste.

Omregningskurser ved bruk av Visa debit i utlandet: for alle valutaer publisert på Nets sin nettside benyttes omregningskursen bankdagen før transaksjonen avregnes i Nets med tillegg av valutatillegg ved bruk av kort i utlandet

Uttaks- og beløpsgrenser per kort:

Type Standard Premium Pro
Kontanter per dag 5,000 NOK 5,000 NOK 5,000 NOK
Kontanter per løpende 30 dager 15,000 NOK 25,000 NOK 25,000 NOK
Kjøp per dag 30,000 NOK 70,000 NOK 70,000 NOK
Kjøp per måned 90,000 NOK 210,000 NOK 210,000 NOK

3. Top-up

Type Standard Premium Pro
Pris per top-up Vipps 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Pris per top-up card 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Minimumsbeløp per top-up 100 NOK 100 NOK 100 NOK
Månedlig volumgrense 150,000 NOK 150,000 NOK 150,000 NOK

4. Lunar Invest

Type Standard Premium Pro
Megler, pr. handel12 29 NOK 29 NOK 29 NOK
Valutavekslingsgebyr, pr. handel13 0,5% 0,5% 0,5%

12 For alle handler over NOK 60 000 er kurtasjen 0,1 % av totalbeløpet

13 Det påløper et valutavekslingsgebyr for alle handler som ikke er gjort i NOK

5. Andre tjenester

Type Standard Premium Pro
Purrebrev 1 om inndrivelse 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Meldingsbrev om overtrekk 0 NOK 0 NOK 0 NOK
Purrebrev 2 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK
Purrebrev 3 om overtrekk 35 NOK 35 NOK 35 NOK

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696