Lunar Logo

Visa debit Brukervilkår

versjon 1.1 – gjelder fra 20. oktober 2022

1. Korttype

Du kan få utstedt et Visa debitkort i tilknytning til en konto i Lunar Bank.

Med et Visa debitkort kan du, som utgangspunkt, kun ta ut eller kjøpe for beløpet på kontoen din. Det er et debitkort med saldokontroll. Se også avsnitt 5.2

2. Kortets anvendelsesmuligheter

Kortet kan brukes som betalingskort og til kontantuttak i Norge og i utlandet. Du kan ikke bruke kortet til ulovlige formål, inkludert kjøp av varer eller tjenester som er ulovlige i henhold til nasjonal lov.

2.1 Bruk av kortet som debitkort i Norge og i utlandet

Visa debit kan brukes:

 • for utbetaling av kontanter fra minibanker som aksepterer Visa. Det maksimale beløpet som kan utbetales pr. dag, fremgår av prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app eller på forespørsel.
 • for utbetaling av kontanter i kassen til utsalgssteder tilknyttet Visa. Kontantutbetalingsstedet kan sette grenser for utbetalingen.

2.2 Bruk av kortet som betalingskort i Norge og i utlandet

Du kan bruke Visa debit til betaling av varer og tjenester hos bedrifter, inkludert nettbutikker som aksepterer Visa.

Du kan bruke den kontaktløse funksjonen på kortet, se avsnitt 5.8.

Visa debit på mobil kan kun brukes til fysisk handel med betalingsmottakere som aksepterer kontaktløse kort. Det vil fremgå av skilting i butikken eller på nettsiden hvorvidt en bedrift aksepterer Visa. Bedrifter som godtar Visa debit vil vise Visa-logoen.

Den enkelte virksomhet kan ha særskilte regler som begrenser anvendelsen. Lunar Bank og Nets påtar seg intet ansvar for at betalingsmottaker nekter å akseptere kortet som betalingsmiddel. Hvis du har et tilgodehavende i en bedrift, vil bedriften kunne sette inn pengene på kontoen din via kortet ditt.

2.3 Maksimumsbeløp for Visa debit

Det er fastsatt et maksimumsbeløp pr. dag for bruk av Visa debit til betalinger og kontantuttak. Maksimumsbeløpene finner du i prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app, eller kan fås på forespørsel.

2.4 Trekk av beløp på kontoen din

Umiddelbart etter at Lunar Bank har fått beskjed om transaksjonen, reserveres beløpet på kontoen. Du kan dermed ikke lenger disponere det reserverte beløpet, selv om beløpet kan sees på kontoen. Beløpet kan reserveres i opptil 7 dager (og for visse typer kjøp opptil 31 dager). Beløpet trekkes fra kontoen når betalingsmottaker anmoder om det.

Som utgangspunkt vil kjøp og uttak bli trukket fra kontoen din samme dag som du foretar et kjøp eller uttak. Tidspunktet for uttaket på kontoen vil imidlertid avhenge av når Lunar Bank mottar transaksjonen.

Lunar Bank har ikke mulighet til å fjerne et reservert beløp, da dette utelukkende er en sak mellom virksomheten og kunden.

2.5 Maksimumsbeløp

Du kan kun ta ut penger eller kjøpe for beløpet på kontoen, med mindre du har avtalt annet med Lunar Bank. Beløpet kan reserveres som nevnt ovenfor. Ved betaling eller uttak i utenlandsk valuta omregnes beløpet til norske kroner, jf. prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app, eller kan fås på forespørsel.

2.6 Tidsbegrensning

Ditt Visa debit kan brukes døgnet rundt, bortsett fra i enkelte perioder når systemet oppdateres. Vi vil alltid informere deg i god tid dersom det planlegges nedetid.

3. Oppbevaring av kort og PIN-kode mv.

3.1 Kort

Kort og PIN-koder er personlige og må kun brukes av deg personlig. Når du mottar kortet, må du umiddelbart signerere på baksiden av signaturfeltet. Kortet må ikke overleveres eller overlates til andre. Du må oppbevare kortet og mobilenheten din trygt. Kontroller med jevne mellomrom at kortet eller mobilenheten ikke er tapt.

3.2 Fullmakt

Kort og PIN-koder kan kun brukes av deg personlig.

Dersom du er over 18 år og ønsker at en annen person skal ha fullmakt til å trekke fra kontoen din ved bruk av et kort, må vedkommende ha eget kort og egen PIN-kode. Personens bruk av kortet skjer etter samme regler som gjelder for deg selv.

Dersom du ikke lenger ønsker at personen skal kunne ta ut fra kontoen, må fullmakten trekkes tilbake skriftlig til Lunar Bank. Det fysiske kortet skal returneres eller destrueres, og Visa debit på mobil skal slettes.

3.3 PIN-kode

Ved bestilling av nytt kort må du velge din egen PIN-kode i appen. Du kan når som helst finne PIN-koden din i appen.

Du bør huske PIN-koden. Du må ikke oppgi PIN-koden din til andre eller på annen la andre få kjennskap til koden. koden.

4. Verified by Visa

Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mot misbruk av kortdata ved handel på Internett. Sikkerheten er at når du kjøper på internett – i tillegg til kortet – benytter deg av 3D Secure. 3D Secure skal kun brukes til kjøp i nettbutikker som bruker Verified by Visa. Hvis du ikke er registrert hos Verified by Visa, vil du ikke kunne handle i den virksomheten.

4.1 Registrering

Vi registrerer automatisk kortet ditt i Verified by Visa. Du må sørge for at kontaktinformasjonen din er korrekt slik at du kan benytte deg av 3D Secure.

4.2 Endring

Hvis du ønsker å endre/avmelde mobilnummeret, må du endre kontaktinformasjonen din i Lunar-appen.

4.3 Spesielle forhold vedrørende kortet og den registrerte mobiltelefonen

Ettersom mobiltelefonen din blir en del av sikkerheten ved nettkjøp i butikker som bruker Verified by Visa, må du sørge for at andre ikke har eller kan ha uhindret tilgang til både kortet ditt og din mobiltelefon. Du må derfor endre/avregistrere mobiltelefonen til Verified by Visa så raskt som mulig dersom du mister mobiltelefonen du mottar engangskoder på. Mister du kortet samtidig, må du også sperre det, se punkt 9.

5. Bruke kortet

Før du godkjenner en betaling eller uttak, må du alltid forsikre deg om at beløpet er korrekt på for eksempel terminalen. Betalinger du har godkjent kan ikke trekkes tilbake. Se imidlertid pkt. 7 og 8 om muligheten for å refundere betaling. Du kan bruke kortet på følgende måter:

 • ved hjelp av brikke eller magnetstripe samt PIN-kode
 • ved å bruke brikke eller magnetstripe samt signatur
 • ved å bruke kortnummer, utløpsdato og kontrollsifre (på internett osv.)
 • ved bruk av brikke eller magnetstripe i selvbetjente maskiner uten PIN-kode
 • når du bruker den kontaktløse funksjonen
 • ved bruk av Visa debit på mobil

5.1 Med PIN-kode

Når du taster inn PIN-koden, sørg for at andre ikke kan lese av koden.

5.2 Med signatur

Aldri signer en regning:

 • dersom beløpet ikke påføres, eller
 • hvis beløpet er feil. Hvis du lar virksomheten trekke ekstra penger fra kortet ditt, for eksempel tips, må du sørge for at virksomheten utsteder en kvittering for hele beløpet.

Når du bruker kortet til for eksempel å leie bil eller sjekke inn på hotell, er det vanlig at du blir bedt om å signere en lapp som gjør at utleiefirmaet eller hotellet i etterkant kan trekke tilleggsbeløp, for å dekke f.eks skade til leid bil. Du må være klar over at utleiefirmaet eller hotellet vil ha mulighet til i ettertid å trekke fra kontoen din. Det er ingen saldokontroll på et ettertrekk, så i disse tilfellene kan kontoen din bli overtrukket, se også avsnitt 7.

5.3 Kjøp på internett mv.

Når du bruker kortet til kjøp via internett, må du oppgi kortnummer, kortets utløpsdato og kontrollsifre. Dersom virksomheten er registrert hos Verified by Visa, må du også benytte deg av 3D Secure i forbindelse med kjøpet. Når du bruker kortet til kjøp på post- og telefonbestilling må du oppgi kortnummer, kortets utløpsdato, kontrollsifre og ev. navn og adresse. Ved postordrekjøp må du også signere bestillingsskjemaet.

Du må aldri oppgi din PIN-kode i forbindelse med kjøp over internett eller i forbindelse med post- eller telefonbestillingskjøp. Du må aldri oppgi kontonummer når du bruker kortet.

5.4 Selvbetjente automater uten PIN-kode

I enkelte selvbetjeningsautomater kan du bruke kortet uten å taste inn PIN-kode eller bruke signatur. I disse automatene vil du akseptere transaksjonen når du setter inn kortet ditt i automaten eller når du i etterkant trykker godkjenn.

5.5 Kvittering

Du bør alltid sørge for å få en kvittering i forbindelse med et kjøp eller anger av kjøp. Kvitteringen skal inneholde dato, beløp og deler av kortnummeret ditt.

Du må forsikre deg om at beløpet er i samsvar med betalingen eller kjøpet og at riktig dato er oppgitt.

Du bør ta vare på kvitteringen til du har kontrollert at riktig beløp er trukket fra kontoen din, jf. pkt. 5. Det kan forekomme at du ikke får kvittering ved kjøp i selvbetjente automater.

5.6 Abonnement

Når du bruker kortnummeret ditt til å betale for en løpende tjeneste, for eksempel i form av et abonnement, må du sørge for at eventuell oppsigelse av abonnementet skjer i henhold til de vilkår virksomheten har satt.

Når du som kunde får byttet ut ditt VISA-kort, har virksomheten/bedriften mulighet til å oppdatere kortinformasjonen din automatisk ved hjelp av Visa Account Updater. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å logge inn og omregistrere kortet ditt i virksomheten/bedriften. Merk at dette kun er aktuelt i tilfeller hvor virksomheten/bedriften støtter dette i et samarbeid med Visa, og du får erstattet ditt eksisterende kort.

5.7 Spill, lotterier og annen virksomhet

Ved bruk av kortet i butikker som overveiende tilbyr spill og tipping, inkludert kasinoer, loddforhandlere, veddeløpsbaner og lignende, kan det være restriksjoner på bruken av kortet.

Begrensningen kan være som følger:

 • en beløpsgrense pr dag eller
 • at kortet ikke kan brukes til spill eller lotteri

Informasjon om dette kan fås ved å kontakte Lunar Bank. Hvis du er under 18 år, kan du ikke delta i slike spill.

Lunar Bank påpeker at enkelte virksomheter og enkelte bransjer kan være underlagt restriksjoner på bruken av kortet.

5.8 Kjøp med kontaktløs funksjon

Du kan bruke den kontaktløse funksjonen når du handler i butikker som tilbyr den tjenesten. Du kan bruke kortet uten å sette kortet inn i terminalen, taste inn PIN-koden din eller bruke en signatur eller du kan bruke Visa debit på mobil. Du aksepterer betalingen ved å holde kortet eller mobiltelefonen helt inn til en terminal (0-3 cm avstand) som har aktivert den kontaktløse funksjonen. Den kontaktløse funksjonen vises på terminalen med dette symbolet:

Visa contactless ikon

Du bestemmer selv om du vil bruke den kontaktløse funksjonen på det fysiske kortet, eller om du vil bruke kortets brikke/magnetstripe og PIN-kode.

5.9 Forhåndsregistrering av kortdata

Du har mulighet til å registrere dine kortdata hos den enkelte virksomhet eller hos en leverandør av digital lommebok, slik at du i fremtiden slipper å legge inn kortdata når du godkjenner transaksjonen. Du må følge instruksjonene fra butikken eller lommebokleverandøren.

Du kan også avtale med butikken at dine kortdata lagres i butikken for bruk ved betaling av en løpende tjeneste, for eksempel i form av et abonnement. Virksomheten trekker selv de avtalte beløpene og du slipper å godkjenne den enkelte betalingen.

Når du som kunde får byttet ut ditt VISA-kort, har virksomheten/bedriften mulighet til å oppdatere kortinformasjonen din automatisk ved hjelp av Visa Account Updater. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å logge inn og omregistrere kortet ditt i virksomheten/bedriften. Merk at dette kun er aktuelt i tilfeller hvor virksomheten/bedriften støtter dette i et samarbeid med Visa, og du får erstattet ditt eksisterende kort.

5.10 Visakort knyttet til Apple Pay eller Google Pay

Hvis du har lagt til VISA-kortet ditt i Apple Pay eller Google Pay, er det viktig at du tar alle sikkerhetstiltak for å beskytte smarttelefonen din – akkurat som du ville beskyttet kortinformasjonen og kontantene dine. Du bør for eksempel unngå å overlate smarttelefonen koblet til Apple Pay eller Google Pay til andre. Vær også oppmerksom på at ditt personlige passord og all annen sikkerhetsinformasjon (inkludert Touch ID og Face ID) også er fullstendig konfidensiell, og derfor må de ikke deles med andre. Det er også viktig at du helt unngår å bruke andres Touch ID eller Face ID på din enhet/smarttelefon.

6. Sjekk posteringer på kontoen din

Du har plikt til regelmessig å kontrollere oppføringene på kontoen din. Dersom du ved kontrollen oppdager transaksjoner som ikke samsvarer med kvitteringene dine, eller du ikke tror du har gjort, bør du kontakte Lunar Bank så snart som mulig. I den forbindelse må du være oppmerksom på fristene i pkt. 7 og 8.

I forbindelse med den løpende kontrollen av posteringer på din konto, må du være oppmerksom på at når du bruker kortet til kjøp over internett eller ved bruk av post- eller telefonbestilling, skal virksomheten som hovedregel kun trekke beløpet når varen er sendt. Ved kjøp av for eksempel flybilletter eller konsertbilletter trekker virksomheten beløpet allerede ved bestilling av reisen eller bestilling av konsertbilletten.

6.1 Varsling

Lunar Bank vil varsle deg om mistenkte eller faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler. Varslingen kan for eksempel gjøres på telefon til deg, varsling i Lunar-appen eller annen sikker prosedyre.

7. Tilbakebetaling av betalinger du har godkjent

7.1 Hvis du ikke visste det endelige beløpet ved godkjenning

Hvis du ikke kjente til det endelige beløpet da du godkjente betalingen, og beløpet som i etterkant blir trukket fra kontoen din er vesentlig høyere enn det som med rimelighet kunne forventes, kan du ha krav på tilbakebetaling av betalingen. Dette kan for eksempel være i forbindelse med leiebil eller utsjekking fra et hotell hvor du har godkjent at virksomheten i ettertid kan trekke fra for for eksempel bensinfylling eller bruk av minibar.

Du må kontakte Lunar Bank senest 8 uker etter at beløpet er trukket fra kontoen din dersom du mener du har krav på refusjon der du ikke har godkjent det endelige beløpet.

7.2 Kjøp på internett, post- og telefonbestillinger

Hvis du har brukt kortet ditt til å kjøpe varer eller tjenester på en av følgende måter:

 • kjøp på internett
 • kjøp via post- eller telefonbestilling
 • kjøp i selvbetjente automater uten PIN-kode, kan du ha krav på refusjon dersom:
 • virksomheten har trukket et høyere beløp enn avtalt,
 • den bestilte varen/tjenesten er ikke levert
 • du, før levering av produktet eller tjenesten er utført, utøver en avtalt eller lovfestet angrerett. Du bør først prøve å løse problemet med virksomheten før du kontakter Lunar Bank.

Du må kunne dokumentere at du har kontaktet eller forsøkt å kontakte virksomheten. Det er en forutsetning at du henvender deg til Lunar Bank med din innsigelse så snart som mulig etter at du har blitt oppmerksom på at et beløp urettmessig er trukket fra kontoen din, og at du derfor ønsker å gjøre en innsigelse. Så langt det er mulig, må du gjøre en innsigelse til Lunar Bank senest 14 dager etter at du har fått kjennskap til ditt mulige krav. Ved vurdering av om du har gjort en rettidig innsigelse i Lunar Bank, vil det bli lagt vekt på din plikt til å fortløpende gjennomgå posteringer på din konto, jf. pkt. 6.

Lunar Bank vil deretter foreta en undersøkelse av innsigelsen din. Mens innsigelsen din undersøkes nærmere, vil det omstridte beløpet normalt settes inn på kontoen din. Hvis innsigelsen senere viser seg å være uberettiget, vil Lunar Bank igjen trekke beløpet fra kontoen din.

Dersom din innsigelse viser seg å være uberettiget, kan Lunar Bank kreve renter for den perioden hvor beløpet ble satt inn på din konto og inntil beløpet trekkes ut igjen, samt eventuelt gebyr for å rekvirere kopi av kvitteringen, jf. prisliste som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan bestilles ved å kontakte Lunar Bank.

7.3 Innsigelse ved betaling med Visa debit

Når du har betalt med Visa debit, kan du i enkelte situasjoner få en betaling refundert. Du finner informasjon om dette på nettsiden www.nets.eu/kortholderindsigelser eller ved henvendelse til Lunar Bank.

8. Tilbakebetaling av betalinger du ikke har godkjent

Dersom du mener at det er utført en eller flere betalinger med kortet ditt som du ikke har godkjent eller foretatt, må du kontakte Lunar Bank så snart som mulig etter at du har blitt kjent med den uautoriserte transaksjonen. Ved vurderingen av om du har kontaktet Lunar Bank rettidig, vil det bli lagt vekt på din plikt til regelmessig å gjennomgå oppføringer på din konto, jf. pkt. 6. Henvendelse til Lunar bank skal uansett skje senest 13 måneder etter at beløpet trekkes fra kontoen din.

Lunar Bank vil deretter undersøke innsigelsen din. Mens innsigelsen din blir undersøkt videre, vil det omstridte beløpet settes inn på kontoen din. Hvis innsigelsen senere viser seg å være uberettiget, vil Lunar Bank igjen trekke beløpet fra kontoen din. Dersom undersøkelsen viser at det er uautorisert bruk av kortet av andre, kan Lunar Bank gjøre erstatningsansvar gjeldende overfor deg, jf. pkt. 10.

Dersom innsigelsen din viser seg å være uberettiget, kan Lunar Bank kreve renter for perioden beløpet ble satt inn på kontoen din og inntil beløpet trekkes ut igjen, samt eventuelt gebyr for å rekvirere kopi av kvittering eller andre kostnader forbundet med med å undersøke saken, jf. prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan rekvireres ved å kontakte Lunar Bank.

9. Din plikt til å sperre kortet

Du må kontakte Lunar Bank så snart som mulig for å sperre kortet ditt, eller sperre det i Lunar-appen hvis:

 • du mister ditt fysiske kort
 • du mister mobilenheten din med Visa debit på mobil, eller
 • en annen får vite PIN-koden din
 • du oppdager at kortet har blitt misbrukt
 • du mistenker at kortet er kopiert, eller
 • du ellers mistenker at kortet kan bli misbrukt.

Når kortet er sperret vil du bli informert om årsak og tidspunkt for sperringen, avhengig av om det er du og Lunar Bank som forårsaker sperringen. Sperring av ditt fysiske kort betyr at du heller ikke kan bruke ditt Visa debit på mobil.

Når vi får beskjed om at du har mistet mobilenheten din, vil Visa debit på mobil på denne enheten bli blokkert. Det påvirker ikke ditt fysiske kort umiddelbart. Hvis et sperret kort blir funnet igjen, kontakt Lunar Bank og avtal hvordan du går frem.

10. Ditt ansvar ved misbruk av kortet

I tilfelle kortet har blitt misbrukt av en annen person, vil Lunar Bank dekke tapet, med mindre dette dekkes av punktene 10.2-10.6 nedenfor. Det er du som må bevise at tapet dekkes av pkt. 10.2-10.6.

10.1

Dersom kortet og PIN-koden er misbrukt av en annen person, må du dekke tap inntil NOK 1200. Du må maksimalt betale NOK 1200 til sammen dersom flere av dine kort med samme PIN-kode blir misbrukt i forbindelse med samme hendelse. Dette forutsetter imidlertid at alle kortene er blokkert samtidig.

10.2

Du må dekke tap med inntil NOK 12 000 dersom kortet er misbrukt av en annen person og PIN-koden er brukt, og

 • du har unnlatt å varsle Lunar Bank så snart som mulig etter å ha blitt oppmerksom på at kortet er tapt eller at uvedkommende har fått kjennskap til koden
 • du har gitt koden til personen som gjorde den uautoriserte bruken uten å være klar over eller burde ha innsett at det var fare for misbruk
 • du har muliggjort den uautoriserte bruken gjennom grovt uansvarlig oppførsel.

Du må imidlertid maksimalt betale NOK 12 000 til sammen dersom flere av kortene dine med samme PIN-kode er blitt misbrukt i forbindelse med samme hendelse. Dette forutsetter imidlertid at alle kort med samme PIN-kode sperres samtidig.

10.3

Du er ansvarlig for det fulle tapet dersom PIN-koden er brukt i forbindelse med misbruket under følgende forhold:

Du selv oppga PIN-koden til den som misbrukte kortet, og du skjønte eller burde ha innsett at det var fare for misbruk.

10.4

Du er også ansvarlig for det fulle tapet dersom du har handlet uredelig eller forsettlig har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser etter reglene, herunder å oppbevare kortet og mobiltelefonen til Verified by Visa sikkert, jf. pkt. 4, for å beskytte PIN-koden , jf. § 5 eller for å sperre kortet, jf. § 9

10.5

Har du flere kort med samme PIN-kode, gjelder det ubegrensede ansvaret etter pkt. 10.5 og 10.6 for hvert kort som misbrukes.

10.6

Du er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår etter at Lunar Bank har fått beskjed om at kortet skal sperres. Du er heller ikke ansvarlig for tap dersom du ikke har hatt mulighet til å sperre kortet ditt på grunn av forhold hos Lunar Bank. Du er ikke ansvarlig dersom tapet, tyveriet eller uautorisert tilegnelse av den personlige sikkerhetsløsningen ikke kunne oppdages av deg før den uautoriserte bruken.

10. Lunar Banks rettigheter og plikter

10.1 Lunar Banks rett til å sperre kortet

Lunar Bank har rett til å sperre bruken av kortet dersom:

 • kontoen kortet ditt er knyttet til er tilbakekalt
 • du bryter reglene, inkludert hvis kontoen som kortet er knyttet til er på overtrekk, kortet har blitt misbrukt eller mistenkt for å være misbrukt av en tredjepart.

Ved overtrekk vil du få skriftlig beskjed før kortet sperres. Umiddelbar blokkering kan imidlertid være nødvendig ved spesielt grove og/eller gjentatte overtrekk.

Lunar Bank kan også kreve at alle fysiske kort som er overlevert til kontoen returneres og at alle Visa debit på mobil slettes. Når Lunar Bank har sperret kortet, vil du bli informert om dette med angivelse av årsak og tidspunkt for sperringen.

10.2 Bytte ut kortet

Lunar Bank har rett til å erstatte det fysiske kortet når som helst. Å bytte ut ditt fysiske kort kan kreve at du laster ned en ny Visa debit på mobilen.

10.3 Lunar Banks erstatningsansvar

Lunar Bank er erstatningsansvarlig dersom de på grunn av feil eller uaktsomhet oppfyller avtalte forpliktelser for sent eller ufullstendig.

Selv i områder hvor strengere ansvar gjelder, er ikke Lunar Bank ansvarlig for tap som skyldes:

 • sammenbrudd i/manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan henføres til hendelsene som er oppført nedenfor, uavhengig av om det er Lunar Bank eller en ekstern leverandør som er ansvarlig for driften av systemene.
 • svikt i Lunar Banks strømforsyning eller telekommunikasjon, rettshåndhevelse eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krig, opprør, sivil uro, sabotasje, terrorisme eller hærverk (inkludert datavirus og hacking);
 • streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av Lunar Bank eller deres organisasjon, og uavhengig av årsaken til konflikten. Dette gjelder også når konflikten kun berører deler av Lunar Bank
 • andre forhold utenfor Lunar Banks kontroll.

Lunar Banks ansvarsfraskrivelse gjelder ikke hvis:

 • Lunar Bank burde ha forutsett årsaken til tapet da avtalen ble inngått, eller burde ha unngått eller overvunnet årsaken til tapet
 • Loven i alle fall gjør Lunar Bank ansvarlig for det forhold som er årsaken til tapet.

10.4 Arbeidskonflikter

Du kan ikke bruke kortet i Norge hvis Lunar Bank og/eller deres datasentre er involvert i en arbeidskonflikt. I begynnelsen og slutten av en slik konflikt vil du bli informert om dette så raskt som mulig, blant annet gjennom annonsering i dagspressen.

Du kan ikke forvente å kunne bruke kortet utenfor Norge dersom ett eller flere av Lunar Banks datasentre og/eller dersom en eller flere av Lunar Banks internasjonale partnere er involvert i en arbeidskonflikt. Ved arbeidskonflikter alene utenfor Norge kan kortet fortsatt brukes i Norge

10.5 Feil og mangler

Lunar Bank har intet ansvar for feil og mangler etc. i tjenestene som ytes av virksomheter som du betaler til. Eventuelle klager på feil og mangler ved tjenestene som ytes skal rettes til virksomhet

11. Utløp og oppsigelse

Visa debit utstedes for 3 år. Kortet kan brukes til og med utløpsdatoen som står på kortet, hvoretter kortet er ugyldig.

Før kortet utløper, vil du motta et nytt kort.

Din Visa debit på mobil fornyes ikke automatisk, noe som betyr at du må laste ned en ny Visa debit på mobilen når du aktiverer et nytt fysisk kort.

Utløpte, avsluttede eller sperrede kort må ødelegges ved å kutte kortet og ødelegge magnetstripen og brikken. Du må også slette Visa debit på mobilen.

12. Oppsigelse

Lunar Bank kan si opp avtalen med 2 måneds varsel. Ved oppsigelse vil du få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuelle gebyrer du måtte ha betalt før bruk av kortet.

Du kan si opp avtalen med Lunar Bank med 1 måneds varsel.

13. Regelendring

Endringer i brukerregler samt prislister som er til ulempe for deg kan gjøres med 2 måneds varsel. Endringer til din fordel kan gjøres uten varsel. Du vil bli varslet om endringer enten skriftlig eller elektronisk (via e-post eller i Lunar-appen). Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og å varsle eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse til Lunar Bank. Du er også ansvarlig for ikke å bli varslet om endringer dersom du ikke har varslet oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen.

Ved endring av reglene vil disse anses som vedtatt, med mindre du før ikrafttredelsesdatoen har gitt Lunar Bank beskjed om at du ikke ønsker å være bundet av de nye reglene.

Dersom du meddeler at du ikke ønsker å være bundet av de nye reglene, vil avtalen anses som avsluttet på det tidspunktet de nye reglene trer i kraft. Dersom du har forhåndsbetalt et års gebyr, vil en forholdsmessig andel av dette gebyret bli tilbakebetalt.

14. Klager

Hvis du har noen klager, vennligst kontakt Lunar Bank. Hvis klagen din ikke blir tatt til følge, kan du kontakte Finansklagenemnda eller Forbrukerrådet.

15. Ny kopi av brukervilkårene

Hvis du mister brukervilkårene eller av annen grunn trenger en ny kopi, kan du finne dem i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

16. Gebyrer

16.1 Lunar Bankgebyrer

Årlige, kvartalsvise eller månedlige kortgebyrer, gebyr for bruk av kortet, eventuelt kontogebyr, eventuelle gebyrer for kontoutskrift, eventuelle gebyrer for utskifting av kort samt for kopi av nota mv. fremgår av prislisten som finnes i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

16.2 Gebyr for bruk av kortet

Ved å bruke kortet kan Lunar Bank og utsalgssteder kreve et gebyr. Internett-bedrifter eller utenlandske virksomheter som belaster deg for bruk av kortet må gjøre dette kjent før betaling foretas.

16.3 Omregningskurs for bruk i utlandet

Kjøp og uttak i utlandet omregnes til norske kroner, jf. prislisten i Lunar-appen eller på www.lunar.app, og skal alltid beregnes i norske kroner.

Ved konvertering benyttes metodene beskrevet i prislisten. Endringer i måten valutakursen omregnes på vil tre i kraft uten varsel.

Det kan ha vært endringer i valutakursen fra du brukte kortet ditt til beløpet er trukket fra kontoen din. Likeledes kan det i enkelte land, gjerne utenfor Europa, være flere offisielle kurs, avhengig av hvor kurset er tatt.

16.4 Valutakonvertering i virksomhet (Dynamic currency conversion)

Dersom du bruker kortet i utlandet, kan du bli tilbudt at virksomheten foretar en valutaomregning før betalingen gjennomføres. Før denne godkjennes, skal virksomheten opplyse om hvilke gebyrer og hvilken sats virksomheten bruker for ombyggingen. Du bør være klar over at valutakursen som brukes av virksomheten kan være forskjellig fra valutakursen som brukes i Lunar, og Lunar har ingen innflytelse på konverteringskursen som brukes av virksomheten.

17. Vurdering av kortsøker

Kortet utstedes etter individuell vurdering.

18. Behandling og utlevering av personopplysninger og opplysninger om kjøp mv.

Ved å akseptere disse reglene og bruke Visa debit, er du innforstått med at dine personopplysninger vil bli behandlet som beskrevet nedenfor. Du kan til enhver tid lese mer om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på www.lunar.app.

18.1 Behandling og utlevering av opplysninger om navn, adresse, telefonnr., fødselsnummer og/eller organisasjonsnummer

Opplysningene om navn, hjemmeadresse, telefonnummer og personnummer brukes av Lunar for å opprette kortet og i den daglige administrasjonen. Personnummeret vil også bli brukt av banken for å gi lovpålagt informasjon til offentlige myndigheter om innskudd på konto, ev. renter etc.

18.2 Behandling og utlevering av annen informasjon

Øvrige opplysninger, samt opplysninger hentet fra bankopplysninger, opplysninger fra kredittopplysningsbyråer mv, bruker Lunar Bank som vurderingsgrunnlag ved utstedelse av kort, ved sperring av kort, samt for å sikre unik identifikasjon av kortholder og til nødvendig bruk for gjennomføring av betalingstransaksjoner.

18.3 Forbruksopplysninger mv.

Ved bruk av kortet registreres kortets nummer, total transaksjonsbeløp, dato for bruk av kortet og hvor kortet er brukt. Betalingsmottaker videresender denne informasjonen til Lunar Bank via Nets.

Opplysningene lagres hos betalingsmottaker, Nets og hos Lunar Bank og brukes i regnskapet, til fakturering/kontoutskrifter (inkludert tilgang for kortholder til å se sitt forbruk via Lunar-appen) og eventuell etterfølgende feilretting.

Informasjon nevnt ovenfor videreformidles ellers kun der det er påkrevd ved lov og/eller til bruk i rettssaker angående krav fremsatt ved bruk av kortet.

Ved registrering for Verified by Visa vil mobilnummeret ditt bli lagret hos Nets for bruk i 3D Secure.

18.4 Oppbevaring av informasjon

Personopplysninger, samt informasjon om kjøp lagres hos Lunar Bank og er fysisk tilstede i deres datasenter.

Ved opphør av kundeforholdet lagres opplysningene så lenge dette er nødvendig for bruk i evt. utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter.

18.5 Rapportering til et kredittopplysningsbyrå

Dersom det er avsagt dom over kortholder/kontohaver for mislighold, eller første utleggsforretning er avholdt, kan kortholders/kontohavers navn og adresse meldes til Experian Information Solutions og ev. andre kredittbyråer.

Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår personvernerklæring på www.lunar.app.

19. Tilsyn, verneting og lovvalg

Lunar Bank er underlagt det danske Finanstilsynets tilsyn og er oppført i Finanstilsynets register over virksomheter under tilsyn med FT.nr. 28002.

Saker mot Lunar Bank kan kun anlegges ved Oslo tingrett. Denne avtalen er underlagt norsk lov, og det gjøres oppmerksom på at Finansavtaleloven §§ 33a, 35, 36, 43a og forskrift om betalingstjenester § 14 ikke gjelder, med mindre annet er angitt i disse vilkårene.

Ordliste

Bankdag:

Alle dager unntatt lørdager, søndager og helligdager, fredagen etter Kristi himmelfartsdag, grunnlovsdag, julaften og 31. desember.

Digital wallet:

En «Digital Wallet» er en personlig programvarebasert løsning som kan brukes til nettkjøp i nettbutikk. I den digitale wallet kan du registrere din Visa debit for i ettertid å kunne hente ut kortdata på en enkel måte, og deretter gjennomføre en kortbetalingstransaksjon. Transaksjoner utføres i henhold til avtalen du har inngått med leverandøren av den digitale wallet.

Dynamisk valutaomregning:

Brukes av enkelte butikker og minibanker i utlandet, slik at du kan betale i norske kroner. Det er virksomheten som utfører valutaomregningen, og Lunar Bank har ingen innflytelse på valutakursen som brukes for konvertering.

Engangskode:

En kode du mottar via SMS til den registrerte mobiltelefonen. Du trenger koden for fremtidige kjøp i butikker som bruker Verified by Visa.

Én PIN-kode:

Den samme personlige, hemmelige koden knyttet til flere kort.

Næringsliv:

Alle forretninger, hoteller, restauranter eller andre steder som aksepterer betaling med Visa debit.

Kvittering:

Informasjon om en betaling, som gis på papir eller i elektronisk form.

Kontaktløs funksjon:

Betaling med kontaktløst kort kan gjøres uten fysisk kontakt med kortterminalen. Du betaler/bruker kortet ved å holde kortet i en avstand på 0-3 cm fra terminalens kontaktløse symbol (se nedenfor). Det er en forutsetning at butikken benytter kortterminaler med kontaktløs teknologi, jf. symbolet under.

Visa contactless ikon

Du vil av og til bli bedt om å bruke brikken og PIN-koden.

Du kan kun betale på denne måten med kort som har symbolet for den kontaktløse funksjonen. Hvis kortet ditt har kontaktløs funksjon, vil det bære symbolet på forsiden av kortet. Du kan betale mindre beløp med den kontaktløse funksjonen uten å bruke PIN-kode. Symbol:

BankID:

BankID er en personlig og enkel legitimasjon for sikker signering og identifisering på nett.

Nets:

Nets A/S - selskapet som administrerer Visa debit-systemet for bankene.

PIN-kode:

Den personlige koden knyttet til kortet.

Prisliste:

Den til enhver tid gjeldende listen over gebyrer mv. Du finner prislisten i Lunar-appen, på www.lunar.app eller ved å kontakte Lunar Bank.

Referansekurs:

Valutakursen som brukes ved omregning av utenlandske betalinger til norske kroner.

Teammedlem:

Invitert av bedriftseier. Har en "medlemsprofil", men bruker Lunar-tjenester på vegne av bedriftseieren.

Utlandet:

Resten av verden ikke definert under "Norge".

Utsteder:

Banken hvor du har bestilt ditt Visa debit-kort (Lunar Bank A/S).

Verified by Visa:

Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mot misbruk av kortdata ved handel på nett.

Bedriftseier:

Lunar Business-kontoinnehaver.

Visa debit:

debitkort med saldokontroll, som kan brukes som debit- og betalingskort, og som kan brukes i Norge og i utlandet.

Visa debit Business, bedriftssansvar:

En Visa debit Business som brukes til å betale utgifter kortinnehaveren pådrar seg på vegne av hans/hennes arbeidssted/selskap. Selskapet er i utgangspunktet ansvarlig for alle krav knyttet til utstedelse og bruk av kortet. Kortholder er i visse situasjoner personlig og solidarisk ansvarlig for krav knyttet til bruk av kort, jf. punkt 21.

Visa debit på mobil:

Virtuell versjon av et fysisk privat- eller firmakort som kan legges i en wallet, som er godkjent av Lunar Bank, på en mobilenhet som smarttelefon eller nettbrett. Det virtuelle betalingskortet på en mobilenhet kan da brukes via en wallet for kontaktløs betaling i fysisk handel.

Visa International:

Organisasjonen som fastsetter de internasjonale reglene for Visa-systemet.

Wallet for bruk i fysisk handel:

En personlig programvarebasert løsning som lar deg foreta betalinger med Visa debit på mobil i fysisk handel.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696