Lunar Logo

Informasjonsskjema om innskuddsgarantiordningen i Lunar Bank.

Informasjon om sikringen av dine innskudd:

Innskudd i Lunar Bank A/S er sikret av: Den danske innskuddsgarantiordningen: “Garantiformuen”. (1)
Garantigrensen for innskuddene dine: Garantien sikrer innskudd på inntil 100 000 EUR i Lunar Bank (2)
Hvis du har flere innskudd i Lunar Bank: Alle innskuddene dine i Lunar Bank er "samlet", og summen dekkes av garantien på inntil 100 000 EUR. (2)
Hvis du har en felleskonto med én eller flere andre personer: Dekning på inntil 100 000 EUR gjelder separat for hver innskyter. (3)
Innskuddsgaranti-ordningens tilbakebetalingstid: Ordningen sikrer at pengene du hadde i banken er tilgjengelig i løpet av syv arbeidsdager. (4)
Tilbakebetalingsvaluta: Norske kroner (NOK).
Kontaktinformasjonen til den danske innskuddsgaranti-ordningen, Garantiformuen: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
E-mail: mail@fs.
Ytterligere informasjon: www.fs.dk
Bekreftelse på mottak av informasjon om innskuddsgarantiordningen: For å åpne en konto i Lunar, må du godta gjeldende vilkår og betingelser for banken. Da bekrefter du også at du har mottatt informasjonen i skjemaet.

Ytterligere informasjon

(1) Ordningen som er ansvarlig for beskyttelsen av innskuddet ditt

Garantiformuen, den danske innskuddsgarantiordningen.

(2) Generell grense for beskyttelse.

Lunar Bank dekkes av den danske innskuddsgarantiordningen, Garantiformuen, på inntil 100 000 EUR. Dersom banken får økonomiske problemer, garanterer Garantiformuen for dine bankinnskudd, uavhengig om du er privatperson eller bedriftskunde.

Alle innskuddene dine i Lunar summeres for å fastsette dekningsnivået. Hvis du for eksempel har en sparekonto med 90 000 EUR og en brukskonto med 20 000 EUR, vil du kun få refundert 100 000 EUR.

Mer informasjon finner du på https://www.fs.dk/.

informasjon finnes på www.fs.dk.

(3) Innskuddsgaranti ved felleskonto

Ved en felleskonto er garantien på innskuddene maksimalt 100 000 EUR per innskyter.

(4) Tilbakebetaling

Innskuddsgarantien sørger for at pengene du hadde i banken, inntil 100 000 EUR, skal være tilgjengelig i løpet av syv virkedager.

Dersom du ikke har blitt tilbakebetalt innen 7 virkedager, bør du kontakte Garantiformuen, ettersom tilbakebetalingskrav kan løpe ut etter en viss periode. Kontaktinformasjonen for Garantiformuen er:

Telefon (+45) 33 14 62 45,

E-post: gmail@fs.dk.

Annen viktig informasjon

Garantien dekker innskudd for privatpersoner og næringslivskunder. Det finnes noen få unntak for dekning som du kan lese mer om på nettsiden https://www.fs.dk/garantiformuen/om-garantiformuen.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696