Lunar Logo

Opplysningsskjema - Garantifondet for innskytere og investorer

Grunnleggende informasjon om beskyttelse av innskudd:

Name Value
Innskudd i Lunar Bank A/S er beskyttet av Garantiformuen (1)
Grense for beskyttelse: EUR 100 000, pr kredittinstitusjon (2)
Hvis du har flere innskudd i samme kredittinstitusjon: Alle dine innskudd i samme kredittinstitusjon er "samlet", og summen dekkes av grensen på EUR 100 000
Hvis du har en felleskonto med én eller flere andre personer: Grensen på EUR 100 000 gjelder separat for hver innskyter (3)
Tilbakebetalingstid dersom kredittinstitusjonen ikke kan oppfylle sine forpliktelse 7 arbeidsdager (4)
Tilbakebetalingsvaluta: Norske kroner (NOK).
Kontakt: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
E-mail: mail@fs.dk
Ytterligere informasjon: www.fs.dk
Mottaksbekreftelse fra innskyter: Når du åpner konto i banken godtar du at bankens generelle vilkår og betingelser gjelder for kontoen. Når du godtar våre generelle vilkår og bruker kontoen, bekrefter du også at du har fått informasjonen i skjemaet.

Ytterligere informasjon

(1) Ordningen som er ansvarlig for beskyttelsen av innskuddet ditt

(2) Generell grense for beskyttelse.
Dersom et innskudd er utilgjengelig fordi en kredittinstitusjon ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser, tilbakebetales innskytere av en innskuddsgarantiordning. Tilbakebetalingen dekker maksimalt 100 000 EUR pr. kredittinstitusjon. Det betyr at alle innskudd i samme kredittinstitusjon legges sammen for å bestemme dekningsnivået. Dersom en innskyter f.eks. har en sparekonto med EUR 90.000 og en brukskonto med EUR 20.000, vil vedkommende kun få refundert EUR 100.000.

informasjon finnes på www.fs.dk.

(3) Grense for beskyttelse av felleskonti
Ved felleskonti gjelder grensen på EUR 100 000 for hver innskyter.

(4) Tilbakebetaling
Ansvarlig innskuddsgarantiordning er Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., Telefon (+45) 33 14 62 45, epost: gmail@fs.dk, nettadresse www.fs.dk. Innskuddene (maks EUR 100 000) tilbakebetales via ordningen senest innen 7 virkedager. Dersom tilbakebetaling ikke har funnet sted innen disse fristene, bør du kontakte innskuddsgarantiordningen, da fristen for tilbakebetalingskrav kan løpe ut etter en viss periode. Ytterligere informasjon finnes på www.fs.dk

Annen viktig informasjon
Normalt er alle privatkunder og bedrifter omfattet av innskuddsgarantiordninger. Unntak for visse innskudd er oppført på nettstedet til ansvarlig innskuddsgaranti. Kredittinstitusjonen din informerer også innskyter på forespørsel om visse produkter er dekket eller ikke. Dersom innskuddene er dekket, bekrefter kredittinstitusjonen dette også på kontoutskriften.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696