Lunar Logo

Personvernerklæring

Version 4.22

I Lunar – i likhet med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen – anser vi retten til privatliv som en grunnleggende menneskerettighet.

Som du sikkert allerede vet, er vi på et oppdrag om å revolusjonere måten du tenker bank på, og en stor del av det er å være åpen om hvordan vi driver virksomheten vår, inkludert hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen vil gi deg informasjon om hvordan vi vil behandle dine personopplysninger når du har registrert deg som Lunar-kunde.

Kortversjonen er at vi samler inn mye informasjon om alt du gjør i appen eller i vår nettapplikasjon, og hvordan du bruker oss og tjenestene vi eller våre partnere leverer. Dette gjør vi for å leve opp til en mengde juridiske forpliktelser, som vi har som finansforetak, men også for å kunne gi deg best mulig tjenester og produkter. Hvis du vil vite mer om alt dette, se rett nedenfor for den lengre juridiske versjonen.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, CVR: 39697696, (i denne personvernerklæringen; «Lunar», «vi» og «oss») er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger beskrevet i denne personvernerklæringen.

Formål med behandling av personopplysninger

 • Registrerer deg som Lunar-kunde
 • Kundeansvarlig
 • Bedriftskunder
 • Kundeservice
 • Lunar-appen
 • Besøkende på nettstedet
 • Markedsføring
 • Kategorier av personopplysninger
 • Rettslig grunnlag for behandling
 • Bevaring
 • konfidensialitet

Mottakere av personopplysninger

 • Databehandlere
 • Behandlingsansvarlige
 • Andre banker
 • Nasjonale myndigheter
 • Tilleggstjenester

Overføringer av personopplysninger Profilering og automatisk beslutningstaking

Registrertes rettigheter

 • Retten til innsyn
 • Rett til retting
 • Retten til å bli glemt (sletting)
 • Retten til begrensning av behandlingen
 • Retten til dataportabilitet
 • Rett til å protestere mot direkte markedsføring

Databeskyttelsesansvarlig (DPO) Klager Endringer og versjon

Formål med behandling av personopplysninger Som bank og tilbyder av finansielle tjenester, har vi mange juridiske forpliktelser, spesielt i forhold til dokumentasjon, som vi må kunne overholde. Det betyr at vi trenger å samle inn mye informasjon om deg som kunde, for å oppfylle kravene i de ulike lovene vi er underlagt. I denne delen kan du finne mer informasjon om når, hva, hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger og til hvilke formål.

Å komme ombord som Lunar-kunde

Det aller første steget i registreringsprosessen, er at du gir oss et telefonnummer. Så selv før vi virkelig kjenner deg, har vi mottatt den første informasjonen om deg. Inntil registreringen er fullført, brukes telefonnummeret ditt kun til å sende ut en lenke til hvor du kan laste ned appen vår eller for verifisering når registreringen igangsettes.

Når du har lastet ned Lunar-appen ber vi deg gi oss mye informasjon som en del av registrerings- og godkjenningsprosessen, så det er her den virkelige innsamlingen av data starter. Denne informasjonen inkluderer ditt fulle navn, kontaktinformasjon, personnummer eller lignende nasjonalt identifikasjonsnummer, hvorvidt du er en politisk eksponert person (PEP), informasjon om byen og landet du er født i, landet du bor i, statsborgerskap, hvor du betaler skatt osv. Vi ber deg også om å gi oss informasjon om hvordan du har tenkt å bruke kontoen din, inkludert forventede internasjonale pengeoverføringer. For bedriftskontoer ber vi om registreringsnummer og opplysninger om den reelle eieren av selskapet.

I tillegg til informasjonen som samles inn direkte fra deg, kan vi også samle inn informasjon om deg fra offentlige registre for å verifisere din identitet og informasjonen du har oppgitt.

Foruten det faktum at vi virkelig ønsker å bli kjent med deg og kunne kommunisere med deg, inkludert å gi teknisk støtte og svare på alle spørsmålene dine om oss, så er informasjonen vi samler inn som en del av registreringsprosessen, både direkte fra deg og fra andre kilder, påkrevd for at vi skal kunne fylle ut og dokumentere at vi har oppfylt våre Kjenn Din Kunde-forpliktelser i henhold til gjeldende hvitvaskingslovgivning. Hvis du ønsker å bruke våre låne- eller P2P-utlånsprodukter, vil vi også samle inn informasjon om deg fra eksterne partnere for å vurdere din økonomiske situasjon.

Vi oppbevarer informasjonen du oppgir under registreringsprosessen i maksimalt seks måneder, slik at du, i tilfelle du blir avbrutt før du fullfører registreringsprosessen, ikke trenger å starte på nytt når du kommer tilbake for å fullføre. Etter at registreringsprosessen er fullført, vil informasjonen du har oppgitt, overføres til andre systemer og behandles som beskrevet rett nedenfor.

Kundeansvar

Etter fullføring av registrerings- og godkjenningsprosessen ønsker vi deg velkommen som en verdsatt kunde i Lunar. Det betyr også at det nå vil genereres enda mer data om deg. Men ikke bekymre deg, vi vil ta godt vare på den og bare bruke den til å gi deg fantastiske tjenester. Når registreringen er fullført, vil du bli tildelt en unik kunde-ID, som brukes internt for å identifisere kontoen din. Det betyr at de fleste av våre ansatte ikke vil kunne identifisere deg som Lunar-kunde, noe som er det første skrittet for å sikre personvernet ditt.

Som din bank vil vi fortsette å behandle informasjon om deg som kunde, for å overholde juridiske forpliktelser som nevnt ovenfor. Jo flere av våre tjenester du velger å bruke, desto mer data vil vi behandle.

Som en del av vårt pågående forhold vil vi kontinuerlig behandle informasjon om bankkontoen din og måten den brukes på, for eksempel saldoen din, overvåking av transaksjonene du er en del av, og følge med på forandringer i dine engasjementer med Lunar. Behandlingen vil også omfatte utførelse av kredittvurderinger basert på din økonomiske historikk hos Lunar, men den kan også omfatte informasjon samlet inn fra tredjeparter, som gjeldsregistre og kredittvurderingsbyråer. Kort sagt, vi må holde styr på alt som skjer.

Vi vil behandle mye informasjon om deg og dine økonomiske forhold for å kunne tilby deg våre tjenester. All behandling utført som en del av ditt kundeforhold med oss, vil bli utført for å oppfylle følgende formål; (i) å håndtere oppgavene knyttet til den daglige driften av din Lunar-konto, (ii) å tilby deg de valgte produktene og tjenestene i Lunar-appen, (iii) sikre at vi er i stand til å tilby nødvendig teknisk og kundestøtte, og (iv) for å overholde gjeldende lov- og regulatoriske krav, slik som hvitvaskingslover og Kjenn Din Kunde-prosedyrene.

Som en del av vår pågående innsats for å kontinuerlig gi deg relevante og interessante produkter som Lunar-kunde, kan vi bruke noe av informasjonen vi samler inn om deg til test- og utviklingsformål. Vi går så langt vi kan med kun anonyme eller aggregerte data, men i noen tilfeller er ekte data helt nødvendig. I disse tilfellene vil de involverte personopplysningene dekkes av lignende sikkerhetstiltak, både tekniske og organisatoriske, som de som er implementert for å beskytte dine personopplysninger i våre live-systemer.

Bedriftskunder

I likhet med det som er beskrevet ovenfor om privatkunder, er det strenge forpliktelser i lov som krever at vi behandler personopplysninger utover informasjon om selskapet, selv om det er selskapet som er en del av avtalen med Lunar. Av Kjenn Din Kunde-grunner, må vi samle inn informasjon både om virksomheten, men også om den reelle eieren, som inkluderer innhenting av identifikasjonsdokumenter. De samme kravene gjelder også dersom du velger å integrere betalingsløsningen vår på nettsiden din.

Som en del av våre tjenester til bedriftskunder, med sikte på å gjøre bokføringen din mye smidigere, gir vi deg muligheten til å få utstedt flere firmakredittkort. For å kunne gjøre det må vi imidlertid samle inn informasjon om de ansatte i din bedrift som det er utstedt firmakredittkort til, for at vi skal overholde de samme reglene som er beskrevet ovenfor.

Kundeservice

Selv om vi kontinuerlig streber etter å gjøre produktene og tjenestene våre så brukervennlige og smidige som mulig, er det noen ganger fortsatt nødvendig å kontakte oss. Heldigvis er det flere måter å komme i kontakt med oss ​​på og vi er klare til å hjelpe. Du kan ringe oss, du kan sende meldinger via Lunar-appen og du kan skrive e-post. Uansett hvilken kommunikasjonskanal du velger, vil vi behandle dine personopplysninger som en del av vår kommunikasjon. Hvis vi ikke gjorde det, ville vi ikke vite hvem vi har snakket med eller hva vi har blitt enige om neste gang du kontakter oss.

I den grad vi er forpliktet til eller har tillatelse gjennom lov, blir all kommunikasjon med vår kundeservice, inkludert både innkommende og utgående telefonsamtaler, tatt opp og lagret i samsvar med velkomstmeldingen du hører når du ringer oss. Dette gjør vi for å dokumentere hva som har skjedd og hva som ble sagt og avtalt under samtalen, både for å kunne dokumentere eventuelle avtaler som måtte være inngått, men også for at vi skal kunne dokumentere samtaler som kan føre til eller har ført til investeringer. Korrespondansen kan også brukes i forebygging av økonomisk kriminalitet og etterforskning av hvitvasking. Opptakene vil bli lagret i inntil 5 år etter at ditt kundeforhold til oss er avsluttet.

Vi ønsker også å bruke opptakene til interne opplæringsformål for å forbedre vår kundeservice og for å lære hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Vi vil kun bruke opptakene til disse formålene hvis du har gitt ditt samtykke. Disse opptakene slettes etter 3 måneder.

Lunar-appen

“Everything money” starter med Lunar-appen.

Appen er vår viktigste måte å holde produktene våre tilgjengelige for deg, og den fungerer som den direkte livlinen mellom deg som kunde og oss. Den representerer hele forholdet vårt, og det meste av kommunikasjonen og interaksjonen vår vil foregå gjennom appen, akkurat som de fleste av tjenestene våre til deg vil bli levert via appen. Som et resultat vil vi samle inn mye informasjon om deg, måten du bruker appen på og tjenestene og produktene du bruker. Du kan finne mer spesifikk informasjon om kategoriene av personopplysninger vi behandler nedenfor i avsnittet "Kategorier av personopplysninger".

Vi streber etter å kontinuerlig gi deg relevante tilbud og tjenester for å forenkle og berike ditt økonomiske liv, slik at du kan fokusere på det som betyr noe for deg. For å sikre at du får en best mulig opplevelse som bruker, sporer vi hvordan appen vår brukes. Vi gjør dette for å fortsette å utvikle nye verktøy og tjenester for deg, men også for å sikre at alt vi legger inn der fungerer akkurat slik vi ønsker det. Viktigst av alt er at vi sporer bruken din av appen for å sikre at opplevelsen din som bruker er intuitiv, smidig og generelt sett bare riktig god og enkel.

Foruten den tekniske informasjonen om hvordan du bruker appen, samler vi inn mye annen informasjon om deg via appen – appen er som nevnt ovenfor vårt hovedkontaktpunkt. Når vi opererer på det finansielle området, er det juridiske forpliktelser og dokumentasjonskrav som vi må forholde oss til for at vi skal beholde konsesjonene våre og forhindre svindel og hvitvasking. Det krever at vi behandler mye informasjon om deg og alt som skjer på kontoene dine.

Det hele starter med at du laster ned appen og registrerer deg som Lunar-kunde. Det første vi må gjøre er å samle inn visse opplysninger om deg for å oppfylle våre Kjenn Din Kunde-forpliktelser, men gjennom hele relasjonen vi har, vil vi behandle mye data om deg for å leve opp til våre forpliktelser, inkludert sporing av alle transaksjoner på dine kontoer, utstede lån og dokumentere all korrespondanse vi har med deg.

Vi er veldig gode på de tingene vi gjør, men vi kan ikke gjøre alt selv, så vi har funnet noen gode partnere som tilbyr deg gode tjenester. Hvis du velger å bruke noen av de tilgjengelige tjenestene, som aksjemarkedsinvesteringsplattformen, kryptohandelsplattformen eller reiseforsikringen som er en del av våre premium- og pro-abonnementer, vil vi dele dine personopplysninger med eksterne partnere, som vil handle som individuelle behandlingsansvarlige. Se nedenfor for mer informasjon om våre partnere, inkludert lenker til hvordan de behandler dine personopplysninger.

Besøkende på nettstedet

På nettsiden vår bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn og behandle informasjon om våre besøkende og måten nettsiden og de tilgjengelige tjenestene brukes på. Vi gjør dette i et forsøk på å følge med på hva som fungerer bra og hvor vi kan forbedre oss, for å gi deg en best mulig opplevelse og presentere deg for de mest relevante tjenestene. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier i den separate policyen for informasjonskapsler.

Markedsføring

Hvis du har registrert deg for å motta markedsføringsmateriell, inkludert informasjon om nye produkter, funksjoner eller tilbud fra Lunar eller våre forretningspartnere, vil vi behandle informasjon om ditt navn og kontaktinformasjon, sammen med informasjon om dine foretrukne kanaler for å motta markedsføringsmateriell, som f.eks. e-poster, tekstmeldinger, telefonsamtaler eller push-varsler. For å gi deg det mest relevante markedsføringsmaterialet, vil vi også behandle informasjon om transaksjonene dine, enheten din og hvordan du bruker produktene våre. Behandlingen av opplysningene dine for utsendelse av markedsføringsmateriell vil være basert på ditt samtykke.

Du står fritt til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføring når som helst enten i Lunar-appen eller ved å kontakte kundeservice. Push-varsler kan deaktiveres i appen eller i telefoninnstillingene.

Kategorier av personopplysninger

Som beskrevet samler og behandler vi mye informasjon om deg for å kunne gi deg alle våre ulike tjenester og for å leve opp til en rekke juridiske krav angående dokumentasjon som følger med det å yte banktjenester og andre finansielle tjenester.

Vi samler inn data direkte fra deg eller via appen, men vi samler også inn data fra andre kilder, som offentlige registre, for eksempel Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene og EU- eller FN-sanksjonsregistre eller lignende. Vi samler også inn informasjon om deg fra eksterne partnere som spesialiserer seg på innsamling av kredittopplysninger, som UC AB, Kreditz AB og Experian A/S.

Vi samler også inn data om deg, de reelle eierne og politisk eksponerte personer og deres nærstående fra internasjonale informasjonsleverandører og andre offentlig tilgjengelige kilder. Vi søker etter informasjon på internett, for eksempel når dette etter en risikovurdering anses berettiget og i samsvar med retningslinjene gitt av det danske finanstilsynet. Når vi foretar en kredittvurdering kan vi sjekke at kredittvurderingsbyråer eller advarselsregistre har registrert data om deg.

Alle personopplysningene vi samler inn om deg, blir behandlet for spesifikke formål som beskrevet ovenfor.

Personopplysningene vi behandler kan være disse overordnede kategorier:

 • Identitetsinformasjon, inkludert grunnleggende informasjon som ditt navn og statsborgerskap, men også dokumentasjon på din identitet og nasjonalt identifikasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om hvorvidt du har en fremtredende offentlig funksjon (PEP)
 • Finansiell og økonomisk informasjon, inkludert informasjon om alle transaksjoner knyttet til dine kontoer og kredittvurderinger
 • Kommunikasjonsprotokoller, både skriftlig korrespondanse mellom oss og opptak av telefonsamtaler
 • Informasjon om hvilke av våre produkter og tjenester du bruker
 • Informasjon om formålet med og tiltenkt utvidelse av ditt kundeforhold til oss
 • Teknisk informasjon om hvordan du bruker Lunar-appen
 • Sensitive eller særskilte kategorier av informasjon. I utgangspunktet behandler vi ikke sensitiv informasjon om deg med mindre du velger å avsløre den til oss. Dette kan skje f.eks. hvis du bruker kontoen din til å betale for fagforeningsmedlemskap eller til politiske partier eller hvis du registrerer et ekteskap med noen med lignende kjønn som deg som et sparemål i appen. I disse tilfellene vil vi betrakte avsløringen din som et samtykke til at vi kan behandle informasjonen
 • Annen informasjon du gir oss.

Rettslig grunnlag for behandling

Både under registreringsprosessen og løpende i ditt pågående forhold til Lunar, vil vi behandle mye informasjon om deg. Noe av behandlingen vil skyldes lovkrav, jfr. artikkel 6.1 (c) i GDPR, som vi må oppfylle mens andre typer data vil bli behandlet på andre grunner som er beskrevet nedenfor. De rettslige forpliktelser som ligger til grunn for Lunars innsamling av dine personopplysninger finnes både i spesifikk finansregulering og andre steder. Disse inkluderer lokale variasjoner av:

 • Lovgivning mot hvitvasking av penger
 • Skattelovgivning
 • Regnskaps- og bokføringslovgivning
 • Lovgivning som regulerer finansinstitusjoner og kredittavtaler
 • Nasjonal personvernlovgivning som implementerer og utfyller GDPR

I tillegg til behandlingen av personopplysninger, som vi er rettslig forpliktet til, behandler vi også personopplysningene dine i samsvar med de andre juridiske grunnlagene som er tilgjengelige i GDPR. Disse rettsgrunnlagene omfatter behandling basert på ditt samtykke, jfr. artikkel 6.1 (a) f.eks. når vi sender deg markedsføringsmateriale, når det er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt eller før avtaleinngåelse, jfr. artikkel 6.1 (b) f.eks. når vi gir deg teknisk støtte, når det er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser, jfr. artikkel 6.1 (c) f.eks. i forhold til alle de ulike lovene nevnt like ovenfor, eller basert på vår legitime interesse, jfr. artikkel 6.1 (f) f.eks. som en del av vårt arbeid med å utvikle nye tjenester eller for å styrke vår IT- og betalingssikkerhet.

Som nevnt ovenfor behandler vi i utgangspunktet ikke sensitive eller særskilte kategorier av personopplysninger. Hvis du derimot skulle velge å avsløre informasjon som anses som sensitiv i henhold til artikkel 9 i GDPR, for eksempel registrering av betalinger for fagforeningsmedlemskap eller til politiske partier, eller hvis du registrerer et ekteskap med noen av lignende kjønn som deg selv som et sparemål i appen, vil vi vurdere utleveringen din som et samtykke til at vi kan behandle opplysningene, jfr. artikkel 9.1 (a). I visse situasjoner, f.eks. når vi samler inn kontoutskrifter som en del av våre KYC-forpliktelser, kan vi motta lignende informasjon basert på transaksjonene dine. Disse opplysningene vil bli behandlet jfr. art. 9,1 (g)

Oppbevaring av personopplysninger

Som tidligere nevnt, må vi samle inn mye personopplysninger om deg for kontinuerlig å kunne tilby deg fantastiske produkter og tjenester, men det er også nødvendig for oss å overholde alle våre juridiske forpliktelser. Men det betyr ikke at vi vil beholde en uendelig mengde informasjon om deg for evig og alltid.

Vi lagrer kun personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. I mange situasjoner betyr det for dokumentasjonsformål, for eksempel for at vi skal kunne dokumentere når du har registrert deg for enkelte tjenester eller for at vi skal dokumentere utførte transaksjoner. Alle situasjoner eller handlinger som vi må kunne dokumentere hva som skjedde og når. Som et eksempel kan vi nevne at vi i henhold til hvitvaskingslovkrav, må oppbevare transaksjonsinformasjon, dokumenter og registreringer i minst fem år etter at en transaksjon er gjennomført. Andre lovbestemmelser krever at vi lagrer noen typer data kortere og andre typer data enda lenger.

Alle personopplysninger vi behandler, f.eks. i forhold til bank, markedsføring eller andre aktiviteter som beskrevet ovenfor, behandles for å oppfylle et bestemt formål og vi har for hvert formål vurdert hvor lenge opplysningene er nødvendige, herunder for at vi skal leve opp til lovkrav, og satt opp sletteregler for å sikre at vi ikke beholder noe lenger enn nødvendig.

Konfidensialitet

Alle ansatte i Lunar er bundet av taushetsplikt og får opplæring for å sikre at det ikke er tvil om at all informasjon de får tilgang til som en del av jobben i Lunar er høyst konfidensiell og ikke kan avsløres uten tillatelse.

Mottakere av personopplysninger

For å kunne levere deg våre tjenester og for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor, er det nødvendig for oss å dele dine personopplysninger med andre parter, inkludert leverandører, forretningspartnere, databehandlere, andre banker, betalings- og faktureringstjenester, nasjonale myndigheter og tredjepartner.

Vi vil selvfølgelig bare gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for tredjeparter der vi har lov eller det er pålagt ved lov og når vi har alle nødvendige avtaler på plass.

Vi selger ikke dine personopplysninger.

Databehandlere

Selv om vi er veldig gode på mange ting, kan det være noen som gjør det litt bedre eller som allerede har utviklet en tjeneste vi trenger. I stedet for å finne opp hjulet på nytt, har vi valgt å inngå samarbeid med disse leverandørene for å sikre at vi kan gjøre det best mulige produktet tilgjengelig for deg. Alle leverandører, både internt i Lunar-konsernet og eksternt, som behandler personopplysninger på vegne av Lunar er bundet av en databehandleravtale som angir instruksjoner om hvordan de kan behandle personopplysningene som er gjort tilgjengelige for dem, sammen med strenge sikkerhetskrav.

Databehandlere inkluderer andre selskaper i Lunar Group som tilbyr støtte eller tekniske løsninger, men inkluderer også eksterne partnere som leverer tjenester som hosting, e-posttjenester og leverandører av programvareløsninger som brukes til å støtte vårt arbeid bak kulissene og Lunar-appen.

Behandlingsansvarlige

I forhold til tjenestene vi tilbyr deg, deler vi også personopplysninger med selskaper som setter sine egne formål og som sådan handler uten instruksjoner fra Lunar. Disse selskapene anses som individuelle behandlingsansvarlige og er direkte ansvarlige for hvordan de behandler dine personopplysninger. Behandlingsansvarlige inkluderer leverandører av tjenester som forsikringsselskaper knyttet til Lunar Premium og Pro, og handelsplattformleverandører i forbindelse med våre investeringstjenester.

Selv om de ikke handler under Lunars instruksjoner, som databehandlerne, krever vi fortsatt at de behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

For å forklare nærmere, har vi listet opp og kategorisert eksempler på andre behandlingsansvarlige som vi kan utlevere personopplysninger til nedenfor.

Andre banker

En stor del av det å være bank er selvfølgelig å håndtere pengene dine og overføre dem til andre banker. Når vi overfører pengene dine til en annen bank, mellom dine egne kontoer eller til andre, er det nødvendig for oss å sende tilleggsinformasjon sammen med pengene slik at både vi og mottakerbanken kan oppfylle lovkrav. Dette gjelder også vårt samarbeid med korrespondentbanker, som bl.a. gjør internasjonale overføringer mulig.

Nasjonale myndigheter

Danmark Som nevnt noen ganger allerede, vil vi dele informasjon om deg og dine økonomiske transaksjoner med nasjonale myndigheter, i den grad vi er lovpålagt å gjøre det. Dette inkluderer rapportering til hvitvaskingssekretariatet (statsadvokaten for spesiell økonomisk og internasjonal kriminalitet) i henhold til hvitvaskingsloven, til nasjonale skattemyndigheter i henhold til skattekontrolloven.

Sverige For å oppfylle juridiske forpliktelser vil vi noen ganger, om nødvendig, dele dine personopplysninger med nasjonale myndigheter i Sverige. Dette inkluderer Skatteetaten, Politiet og Finanspolitiet, når det gjelder tiltak for å forebygge, avdekke og etterforske hvitvasking, Kronofogdemyndigheten eller tilsynsmyndigheter.

Norge Vi vil dele informasjon om deg og dine økonomiske transaksjoner med nasjonale myndigheter, i den grad vi er juridisk pålagt å gjøre det. Dette kan inkludere deling av dine personopplysninger med andre banker og betalingsinstitusjoner når det er nødvendig for etterforskning av transaksjoner i henhold til hvitvaskingsloven. Det kan også omfatte rapportering til Økokrim etter hvitvaskingsloven og rapportering til nasjonale skattemyndigheter etter skatteloven.

Tilleggstjenester

Vi samarbeider med mange eksterne partnere, og gir deg tilbud og tjenester utenfor Lunars kjernevirksomhet som din bank. Du vil se at noen av produktene tilbys av andre selskaper i Lunar Group, mens andre er tredjeparter som vi har valgt å samarbeide med. Noen av fordelene er tilgjengelige via Lunar-eksklusive rabattkoder som kan brukes på våre partneres nettsider, mens andre tjenester er integrert i appen, men hvor tjenesten faktisk leveres av en tredjepart. Vi har gjort det vi kan for å vise deg direkte i appen, når du kommuniserer med en tredjepart eller når vi kan dele dataene dine. Nedenfor finner du et par eksempler på våre partnere, tjenestene som tilbys og hvor du kan finne mer informasjon om hvordan de behandler personopplysningene dine.

Lunar Merchandise Store I motsetning til alle andre banker har vi til og med vår egen varebutikk hvor du kan kjøpe fantastiske antrekk som kan brukes til både trening og avslapning. Du vet - den ekstra tiden du har fordi Lunar tar seg av “everything money”. Våre venner i Lunar Way er selskapet bak butikken, så når du bestiller kule antrekk, skjer det med en annen part. Hvis du vil vite mer om hvordan de bruker informasjonen din, vennligst se på personvernerklæringen deres, som finnes i butikken.

Aksjemarkedstransaksjoner Har du det lille ekstra på kontoen og ønsker å sette deg inn i å investere, har du en stor mulighet direkte i appen. Investeringstjenesten leveres av vår partner Saxo Bank og vil kreve at du åpner en investeringskonto hos dem, noe som gjøres enkelt via Lunar-appen. Det betyr imidlertid at vi deler noe informasjon om deg med Saxo Bank, som deretter vil behandle dine personopplysninger som individuelle behandlingsansvarlige. Du kan finne ut mer om hvordan de behandler dine personopplysninger på nettsiden deres: www.saxobank.com.

Kryptohandel Hvis du tror at aksjemarkedet er i fjor og ønsker å investere i krypto i stedet, har våre gode venner fra Lunar Block gitt oss en brukervennlig plattform for kryptohandel, som er tilgjengelig via din Lunar-app. I likhet med aksjemarkedsinvesteringsplattformen, vil vi overføre dine personopplysninger til Lunar Block, som vil behandle informasjonen som individuell behandlingsansvarlig, hvis du velger å bruke kryptohandelsplattformen. Du kan finne mer informasjon om hvordan Lunar Block behandler dine personopplysninger i appen.

Forsikring Som en del av ditt premium- eller pro-abonnement er du dekket av reiseforsikring fra vår samarbeidspartner Tryg. For å få deg registrert og dekket av forsikringen, må vi overføre informasjon til dem. De vil behandle dine personopplysninger som individuelle behandlingsansvarlige opp mot sine egne formål. Du kan finne mer informasjon om hvordan de behandler dine personopplysninger her: www.tryg.dk

Overføring av personopplysninger til tredjeland

I noen tilfeller overfører vi personopplysninger til våre databehandlere og deres underdatabehandlere i land utenfor EU/EØS for å kunne tilby den spesifikke tjenesten til deg. Disse overføringene er regulert i databehandleravtaler, som vi har inngått med våre leverandører. Alle overføringer er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler fra 2021 og støttes av fastsatte sikkerhetstiltak.

Du finner EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler ved å klikke her.

Hvis du har spørsmål om overføringene, kan du sende inn spørsmålet ditt til oss. Vennligst se hvordan lenger ned på siden.

Profilering og automatiske beslut

Lunar vil i visse situasjoner ta beslutninger basert på automatisert behandling, inkludert profilering, for å effektivisere våre prosesser og dermed kunne gi deg bedre og raskere service. Dette kan være aktuelt i slike situasjoner som når vi målretter markedsføringsinnsatsen vår, men det kan også være en del av vår vurdering av din kredittverdighet som vi er rettslig forpliktet til å utføre før, f.eks. godkjenne lånesøknader. I tilfelle du er uenig i avgjørelsen som er tatt, har du rett til å uttrykke ditt synspunkt, bestride avgjørelsen og få den automatiserte avgjørelsen vurdert av en Lunar-ansatt.

Registreredes rettigheter

Som registrert, har du en rekke rettigheter som lar deg ha kontroll over hvordan personopplysningene dine brukes. Disse rettighetene er beskrevet litt videre i denne delen. Du kan også finne mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettsted. En liste over lenker til det lokale Datatilsynet finner du nedenfor.

Hvis du ønsker å utøve en av disse rettighetene, vennligst kontakt oss som beskrevet nedenfor.

Retten til innsyn Du har rett til å få informasjon om hvorvidt det behandles personopplysninger om deg eller ikke, og der det er tilfelle, informasjon om hvilke typer personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen av personopplysningene og, der det er mulig, forventet periode personopplysningene vil bli lagret.

Rett til retting Hvis informasjonen vi har om deg på en eller annen måte er feil, ufullstendig eller irrelevant, har du rett til å få den rettet.

Retten til å bli glemt (sletting) I visse situasjoner har du rett til å få opplysningene dine slettet fra våre databaser og dermed bli glemt. Det er imidlertid noen begrensninger for denne retten, f.eks. når vi trenger informasjonen for å overholde dokumentasjonskrav eller for å forsvare Lunar mot juridiske søksmål.

Retten til begrensning av behandlingen I noen situasjoner, vanligvis relatert til oppfyllelse av andre forespørsler om å utøve rettighetene dine, har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Dette vil naturlig nok begrense Lunars mulighet til å behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke til andre formål enn lagring og etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Retten til dataportabilitet Du har rett til å motta personopplysningene, som du har gitt til Lunar, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å få overført personopplysningene fra Lunar til en ny behandlingsansvarlig. Dette betyr i utgangspunktet at i den utenkelige situasjonen at du ønsker å flytte til en annen bank, skal Lunar, på din forespørsel og der det er teknisk mulig, overføre masterdataene til den nye banken.

Rett til å protestere mot direkte markedsføring Du har rett til å protestere mot visse behandlingsaktiviteter, for eksempel behandlingen utført i forbindelse med direkte markedsføring, inkludert profilering.

Personvernombud (DPO)

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger i Lunar, vennligst ta kontakt med oss.

Lunar har utnevnt et Personvernombud (DPO) som er klar til å svare på spørsmålene dine. Vår DPO kan nås direkte enten:

På e-post: dpo@lunar.app På post: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, att: “DPO”

Klager

Vi håper du har funnet all informasjon du trenger om Lunars behandling av dine personopplysninger i denne personvernerklæringen og at eventuelle spørsmål du måtte ha, har blitt besvart av vår DPO. Som nevnt tidligere, streber vi virkelig etter å være fullstendig transparente om hva vi gjør. Noen ganger er det imidlertid ikke nok.

I det uheldige tilfellet at du føler at vi bare ikke er gode nok til å forklare hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, eller hvis du tror at vi gjør ting vi ikke burde, håper vi selvfølgelig at du vil fortelle oss det direkte så vi får en sjanse til å gjøre ting riktig, men du har også rett til å sende inn en klage til det lokale datatilsynet.

Du kan finne kontaktinformasjon til lokale myndigheter og en veiledning for hvordan du kan fremme en klage på deres nettsider:

Danmark: www.datatilsynet.dk Norge: www.datatilsynet.no Sverige: www.imy.se

Endringer og versjon

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen fra tid til annen for å være i samsvar med gjeldende lov og for å fortsette å være transparente om hva vi gjør, når ting endres eller nye initiativer lanseres. Som Lunar-kunde vil du motta varsel når vi gjør endringer i personvernerklæringen.

Denne versjonen gjelder fra 1. april 2022

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696