Lunar Logo

Prisliste for Lunar Business

1. Konto

Type Solo
Årlig abonnement 1.788 NOK
Innskuddsrente opptil 1 000 000 NOK 3%
Innskuddsrente over 1 000 000 NOK 0%
Overtrekksrente 20%

2. Betalinger og overføringer Norge

Type Solo
Standardoverføring 0 NOK

3. Kort

Type Solo
Opprettelse av et fysisk Visa Debet kort til hovedkonto2 0 NOK
Opprettelse av et virtuelt Visa Debet kort til en konto2 0 NOK
Sperring av kort 0 NOK
Erstatningskort 149 NOK
Betaling i norske og utenlandske butikker3 0 NOK
Uttak i norske minibanker i NOK og EUR4 9 NOK
Uttak i utenlandske minibanker innenfor EU i NOK og EUR4 9 NOK
Uttak i utenlandske minibanker innenfor EU i andre valutaer enn NOK og EUR4 19 NOK
Uttak i utenlandske minibanker utenfor EU uansett valuta4 19 NOK
Valutatillegg ved bruk av kort i utlandet 1 %

2 Maksimalt 1 aktivt fysisk kort og 1 aktivt virtuelt kort .

3 Kreditor kan kreve et gebyr.

4 Hvis det tas ut kontanter i NOK eller utenlandsk valuta i en annen banks minibank eller filial kan den andre banken kreve et gebyr for dette. Gebyret skal fremgå på skjermen og/eller på den andre bankens prislist.

Omregningskurser ved bruk av Visa Debet i utlandet: alle valutaer offentliggjort på Nets' hjemmeside benyttes valutakurs på bankdagen før transaksjonen gjennomføres i Nets tillagte valutatillegg ved bruk av kort i utlandet.

Uttaks- og beløpsgrenser per kort:

Type Solo
Kontanter per dag 3000 NOK
Kontanter per løpende 30 dager 15.000 NOK
Varekjøp per dag 30.000 NOK

4. Andre tjenester

Type Solo
Påminnelsesbrev ved dekning 0 NOK
Påminnelsesbrev ved overtrekk 0 NOK
Purrebrev for overtrekk 100 NOK
Tilbakeføring av feilbeløp fra andre norske banker 300 NOK
Timepris for oppgaver av spesiell karakter, f.eks. utgiftsliste etc. og andre spesielle arrangement5 1000 NOK
Ekspedisjonsgebyr for utsendelse av dokumenter ifm. konkurs, tvangsoppløsning og avvikling mv. 1000 NOK
Behandlingsgebyr for utsendelse av kontoutskrifter mv. til offentlige myndigheter (eksempelvis i forbindelse med Skatteetatens kontrollsaker. 1000 NOK

5 Minstepris er 500 kr per halvtime.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696