Lunar Logo

Vilkår for bruk av Visa Debet Business

Versjon 1.0 – Gyldig fra 01.09.22

1. Kort type

Du kan få utstedt et Visa Debet-kort i forbindelse med en konto i Lunar Bank.

Med et Visa Debet-kort kan du i utgangspunktet kun ta ut eller kjøpe for beløpet på kontoen din. Det er et debitkort med saldokontroll. Se også pkt. 5.2

2. Kortets bruksmuligheter

Kortet kan brukes som betalingskort og debitkort i Norge og i utlandet. Du kan ikke bruke kortet til ulovlige formål, inkludert kjøp av varer eller tjenester som er ulovlige i henhold til lokal lov.

2.1 Bruk av kortet som debitkort i Norge og i utlandet

Visa Debet kan brukes:

 • for betaling av kontanter fra minibanker som mottar Visa. Det maksimale beløpet som kan betales pr. dager, fremgår av prislisten, som finnes i Lunar-appen eller på www.lunar.app.
 • for utbetaling av kontanter i kassa ved utsalgssteder tilknyttet Visa. Kontantbetalingstedet kan sette grenser for utbetalingen.

2.2 Bruk av kortet som betalingskort i Norge og i utlandet

Du kan bruke Visa Debet til å betale for varer og tjenester hos bedrifter, inkludert nettbutikker som aksepterer Visa.

Du kan bruke den kontaktløse funksjonen på kortet, se avsnitt 5.8.

Visa Debet på mobil kan kun brukes i fysisk handel med betalingsmottakere som aksepterer kontaktløse kort. Det vil stå på skiltene i butikken eller på nettsiden om en bedrift aksepterer Visa. Bedrifter som aksepterer Visa Debet vil vise Visa-logoen.

Den enkelte virksomhet kan ha regler for bruksbegrensning. Lunar Bank og Nets påtar seg intet ansvar for at betalingsmottaker nekter å akseptere kortet som betalingsmiddel. Har du en fordring i en bedrift, vil bedriften kunne sette inn pengene på kontoen din via kortet ditt.

2.3 Maksimumsbeløp for Visa Debet

Det er fastsatt et maksimumsbeløp pr dag for bruk av Visa Debet for betalinger og kontantuttak. Maksimumsbeløpene finner du i prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan bestilles på forespørsel. Individuelle beløpsgrenser kan gjelde i visse tilfeller.

2.4 Trekk av beløp på kontoen din

Umiddelbart etter at Lunar Bank har mottatt melding om transaksjoner, reserveres beløpet på kontoen. Du kan dermed ikke lenger disponere det reserverte beløpet. Lunar vil normalt frigi reservasjonen etter 7 dager, uavhengig av om betalingsmottaker ikke har trukket beløpet ennå, f.eks fordi den bestilte varen ikke er sendt. Dette gjøres for å sikre at transaksjoner som ikke gjennomføres ikke reserveres for en urimelig lang periode.

Beløpet trekkes fra kontoen når betalingsmottaker ber om det. Vær oppmerksom på at dersom beløpet trekkes senere enn 7 dager etter at transaksjonen har funnet sted, må du sørge for at det er tilstrekkelig med midler på kontoen.

Som regel vil kjøp og uttak bli trukket fra kontoen din samme dag som du foretar et kjøp eller uttak. Tidspunktet for uttaket på kontoen vil imidlertid avhenge av når Lunar Bank mottar transaksjonen.

Lunar Bank har ikke mulighet til å fjerne et reservert beløp, da det utelukkende er en sak mellom virksomheten og kunden, utover situasjonen beskrevet ovenfor.

2.5 Maksimumsbeløp

Du kan kun ta ut penger eller kjøpe for beløpet på kontoen, med mindre du har avtalt noe annet med Lunar Bank. Beløpet kan reserveres som nevnt ovenfor. Ved betaling eller uttak i utenlandsk valuta omregnes beløpet til norske kroner, jf. prislisten, som finnes i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

2.6 Tidsbegrensning

Ditt Visa Debet kan brukes døgnet rundt, bortsett fra noen få ganger når systemet blir oppdatert. Vi vil alltid informere deg i god tid dersom det planlegges nedetid der kortet ikke fungerer.

3. Oppbevaring av kort og PIN-kode mv.

3.1 Kort

Kort og PIN-koder er personlige og kan kun brukes av deg personlig. Kortet må ikke overleveres eller overlates til andre. Du må oppbevare kortet og mobilenheten din trygt. Sjekk med jevne mellomrom at kortet eller mobilenheten ikke er mistet.

3.2 Fullmakt

Kort og PIN-koder kan kun brukes av deg personlig.

Dersom du er over 18 år og ønsker at en annen person skal ha fullmakt til å ta ut kontoen din ved bruk av kort, må vedkommende ha eget kort og egen PIN-kode. Personens bruk av kortet skjer etter samme regler som gjelder for deg selv. Fullmakt og kort for en konto er kun mulig dersom Lunar tilbyr dette til denne kontoen. Spesielle vilkår kan gjelde for fullmakter.

Dersom du ikke lenger ønsker at personen skal kunne ta ut av kontoen, må fullmakten trekkes tilbake skriftlig til Lunar Bank eller på annen måte etter instruks fra Lunar Bank. Det fysiske kortet skal returneres eller destrueres, og Visa Debet på mobil skal slettes.

3.3 PIN-kode

Ved bestilling av nytt kort må du velge din egen PIN-kode i appen. Du finner PIN-koden din i appen.

Du bør huske PIN-koden. Du må ikke oppgi PIN-koden din til andre eller på annen måte gi andre beskjed om koden.

3.4 Personlige forholdsregler

Det er personaliserte elementer som Lunar Bank har gjort tilgjengelig for kortinnehaveren med det formål å autentisere kortinnehaveren. Dette kan f.eks. være PIN-kode, passord for netthandel, engangskode mottatt på SMS, kode for lommebok, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller lignende. Visa Secure regnes også som et personlig sikkerhetstiltak.

4. Verified by Visa

Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mot misbruk av kortdata ved handel på Internett. Sikkerheten er at når du kjøper på internett – i tillegg til kortet – benytter deg av 3D Secure. 3D Secure skal kun brukes til kjøp i nettbutikker som bruker Verified by Visa. Hvis du ikke er registrert hos Verified by Visa, vil du ikke kunne handle i den virksomheten.

4.1 Registrering

Vi registrerer automatisk kortet ditt i Verified by Visa. Du må sørge for at kontaktinformasjonen din er korrekt slik at du kan benytte deg av 3D Secure.

4.2 Endring

Hvis du ønsker å endre/avmelde mobilnummeret, må du endre kontaktinformasjonen din i Lunar-appen.

4.3 Spesielle forhold vedrørende kortet og den registrerte mobiltelefonen

Ettersom mobiltelefonen din blir en del av sikkerheten ved nettkjøp i butikker som bruker Verified by Visa, må du sørge for at andre ikke har eller kan ha uhindret tilgang til både kortet ditt og din mobiltelefon. Du må derfor endre/avregistrere mobiltelefonen til Verified by Visa så raskt som mulig dersom du mister mobiltelefonen du mottar engangskoder på. Mister du kortet samtidig, må du også sperre det, se punkt 9.

5. Bruke kortet

Før du godkjenner en betaling eller uttak, må du alltid forsikre deg om at beløpet er korrekt på for eksempel terminalen. Betalinger du har godkjent kan ikke trekkes tilbake. Se imidlertid pkt. 7 og 8 om muligheten for å refundere betaling. Du kan bruke kortet på følgende måter:

 • ved hjelp av brikke eller magnetstripe samt PIN-kode
 • ved å bruke brikke eller magnetstripe samt signatur
 • ved å bruke kortnummer, utløpsdato og kontrollsifre (på internett osv.)
 • ved bruk av brikke eller magnetstripe i selvbetjente maskiner uten PIN-kode
 • når du bruker den kontaktløse funksjonen
 • ved bruk av Visa Debet på mobil

5.1 Med PIN-kode

Når du taster inn PIN-koden, sørg for at andre ikke kan avlytte koden.

5.2 Med signatur

Aldri signer en regning:

 • dersom beløpet ikke påføres, eller
 • hvis beløpet er feil.

Hvis du lar virksomheten trekke ekstra penger fra kortet ditt, for eksempel tips, må du sørge for at virksomheten utsteder en kvittering for hele beløpet.

Når du bruker kortet til for eksempel å leie bil eller sjekke inn på hotell, er det vanlig at du blir bedt om å signere en lapp som gjør at utleiefirmaet eller hotellet i etterkant kan trekke tilleggsbeløp, for å dekke f.eks skade til leid bil. Du må være klar over at utleiefirmaet eller hotellet vil ha mulighet til i ettertid å trekke fra kontoen din. Det er ingen saldokontroll på et ettertrekk, så i disse tilfellene kan kontoen din bli overtrukket, se også avsnitt 7.

5.4 Selvbetjente automater uten PIN-kode

I enkelte selvbetjeningsautomater kan du bruke kortet uten å taste inn PIN-kode eller bruke signatur. I disse automatene vil du akseptere transaksjonen når du setter inn kortet ditt i automaten eller når du i etterkant trykker på godkjenn.

5.5 Kvittering

Du bør alltid sørge for å få en kvittering i forbindelse med et kjøp eller anger av kjøp. Kvitteringen skal inneholde dato, beløp og deler av kortnummeret ditt.

Du må forsikre deg om at beløpet er i samsvar med betalingen eller kjøpet og at riktig dato er oppgitt.

Du bør ta vare på kvitteringen til du har kontrollert at riktig beløp er trukket fra kontoen din, jf. pkt. 5. Det kan forekomme at du ikke får kvittering ved kjøp i selvbetjente automater.

5.6 Abonnement

Når du bruker kortnummeret ditt til å betale for en løpende tjeneste, for eksempel i form av et abonnement, må du sørge for at eventuell oppsigelse av abonnementet skjer i henhold til de vilkår virksomheten har satt.

Når du som kunde får byttet ut ditt VISA-kort, har virksomheten/bedriften mulighet til å oppdatere kortinformasjonen din automatisk ved hjelp av Visa Account Updater. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å logge inn og omregistrere kortet ditt i virksomheten/bedriften. Merk at dette kun er aktuelt i tilfeller hvor virksomheten/bedriften støtter dette i et samarbeid med Visa, og du får erstattet ditt eksisterende kort.

5.7 Spill, lotterier og annen virksomhet

Ved bruk av kortet i butikker som overveiende tilbyr spill og tipping, inkludert kasinoer, loddforhandlere, veddeløpsbaner og lignende, kan det være restriksjoner på bruken av kortet.

Begrensningen kan være som følger:

 • en beløpsgrense pr dag eller
 • at kortet ikke kan brukes til spill eller lotteri

Informasjon om dette kan fås ved å kontakte Lunar Bank. Hvis du er under 18 år, kan du ikke delta i slike spill.

Lunar Bank påpeker at enkelte virksomheter og enkelte bransjer kan være underlagt restriksjoner på bruken av kortet.

5.8 Kjøp med kontaktløs funksjon

Du kan bruke den kontaktløse funksjonen når du handler i butikker som tilbyr den tjenesten. Du kan bruke kortet uten å sette kortet inn i terminalen, taste inn PIN-koden din eller bruke en signatur eller du kan bruke Visa Debet på mobil. Du aksepterer betalingen ved å holde kortet eller mobiltelefonen helt inn til en terminal (0-3 cm avstand) som har aktivert den kontaktløse funksjonen. Den kontaktløse funksjonen vises på terminalen med dette symbolet:

Visa contactless ikon

Du bestemmer selv om du vil bruke den kontaktløse funksjonen på det fysiske kortet, eller om du vil bruke kortets brikke/magnetstripe og PIN-kode.

5.9 Forhåndsregistrering av kortdata

Du har mulighet til å registrere dine kortdata hos den enkelte virksomhet eller hos en leverandør av digital lommebok, slik at du i fremtiden slipper å legge inn kortdata når du godkjenner transaksjonen. Du må følge instruksjonene fra butikken eller lommebokleverandøren.

Du kan også avtale med butikken at dine kortdata lagres i butikken for bruk ved betaling av en løpende tjeneste, for eksempel i form av et abonnement. Virksomheten trekker selv de avtalte beløpene og du slipper å godkjenne den enkelte betalingen.

Når du som kunde får byttet ut ditt VISA-kort, har virksomheten/bedriften mulighet til å oppdatere kortinformasjonen din automatisk ved hjelp av Visa Account Updater. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å logge inn og omregistrere kortet ditt i virksomheten/bedriften. Merk at dette kun er aktuelt i tilfeller hvor virksomheten/bedriften støtter dette i et samarbeid med Visa, og du får erstattet ditt eksisterende kort.

5.10 Visakort knyttet til Apple Pay eller Google Pay

Hvis du har lagt til VISA-kortet ditt i Apple Pay eller Google Pay, er det viktig at du tar alle sikkerhetstiltak for å beskytte smarttelefonen din – akkurat som du ville beskyttet kortinformasjonen og kontantene dine. Du bør for eksempel unngå å overlate smarttelefonen koblet til Apple Pay eller Google Pay til andre. Vær også oppmerksom på at ditt personlige passord og all annen sikkerhetsinformasjon (inkludert Touch ID og Face ID) også er fullstendig konfidensiell, og derfor må de ikke deles med andre. Det er også viktig at du helt unngår å bruke andres Touch ID eller Face ID på din enhet/smarttelefon.

6. Sjekk posteringer på kontoen din

Du har plikt til regelmessig å kontrollere oppføringene på kontoen din. Dersom du ved kontrollen oppdager transaksjoner som ikke samsvarer med kvitteringene dine, eller du ikke tror du har gjort, bør du kontakte Lunar Bank så snart som mulig. I den forbindelse må du være oppmerksom på fristene i pkt. 7 og 8.

I forbindelse med den løpende kontrollen av posteringer på din konto, må du være oppmerksom på at når du bruker kortet til kjøp over internett eller ved bruk av post- eller telefonbestilling, skal virksomheten som hovedregel kun trekke beløpet når varen er sendt. Ved kjøp av for eksempel flybilletter eller konsertbilletter trekker virksomheten beløpet allerede ved bestilling av reisen eller bestilling av konsertbilletten.

6.1 Varsling

Lunar Bank vil varsle deg om mistenkte eller faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler. Varslingen kan for eksempel gjøres på telefon til deg, varsling i Lunar-appen eller annen sikker prosedyre.

7. Ansvar på firmakort og misbruk av kortet

7.1 Hvis du ikke visste det endelige beløpet ved godkjenning

Selskapet er ansvarlig for alle transaksjoner der bedriftskortet benyttes. Dette gjelder også alle ansattes feil bruk eller misbruk av bedriftskortet. Selskapet er imidlertid ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at kortet er sperret i appen av den ansatte eller bedriften. Du er heller ikke ansvarlig for tap dersom du ikke har hatt mulighet til å sperre kortet ditt på grunn av forhold hos Lunar Bank.

7.2 Kjøp på internett, post- og telefonbestillinger

Hvis du har brukt kortet ditt til å kjøpe varer eller tjenester på en av følgende måter:

 • kjøp på internett
 • kjøp via post- eller telefonbestilling
 • kjøp i selvbetjente automater uten PIN-kode, kan du ha krav på refusjon dersom:
 • virksomheten har tatt ut et høyere beløp enn avtalt,
 • den bestilte varen/tjenesten er ikke levert
 • du, før levering av produktet eller tjenesten er utført, utøver en avtalt eller lovfestet angrerett. Du bør først prøve å løse problemet med virksomheten før du kontakter Lunar Bank.

7.3 Innsigelse ved betaling med Visa Debet

Når du har betalt med Visa Debet, kan du i enkelte situasjoner få en betaling refundert. Du finner informasjon om dette på nettsiden www.nets.eu/kortholderindsigelser . Innsigelse skal imidlertid alltid sendes til Lunar senest 3 uker etter kjøpet.

8. Tilbakebetaling av betalinger du ikke har godkjent

Dersom du mener at det er utført en eller flere betalinger med kortet ditt som du ikke har godkjent eller foretatt, må du kontakte Lunar Bank så snart som mulig etter at du har blitt kjent med den uautoriserte transaksjonen. Ved vurderingen av om du har kontaktet Lunar Bank i tide, vil det bli lagt vekt på din plikt til regelmessig å gjennomgå oppføringer på din konto, jf. pkt. 6. Henvendelse til Lunar bank skal uansett skje senest 3 uker etter at beløpet trekkes fra kontoen din.

Lunar Bank vil deretter undersøke innsigelsen din.

Dersom din innsigelse viser seg å være uberettiget, kan Lunar Bank kreve gebyr og timepris for å be om fotokopi eller andre kostnader knyttet til etterforskning av saken, jf. prislisten som finnes i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

9. Din plikt til å sperre kortet

Du må kontakte Lunar Bank så snart som mulig for å sperre kortet ditt, eller sperre det i Lunar-appen hvis:

 • du mister ditt fysiske kort
 • du mister mobilenheten din med Visa Debet på mobil, eller
 • en annen får vite PIN-koden din
 • du oppdager at kortet har blitt misbrukt
 • du mistenker at kortet er kopiert, eller
 • du ellers mistenker at kortet kan bli misbrukt.

Når kortet er sperret vil du bli informert om årsak og tidspunkt for sperringen, avhengig av om det er du og Lunar Bank som forårsaker sperringen. Blokkering av ditt fysiske kort betyr at du heller ikke kan bruke ditt Visa Debet på mobil.

Når vi får beskjed om at du har mistet mobilenheten din, vil Visa Debet på mobil på denne enheten bli blokkert. Det påvirker ikke ditt fysiske kort umiddelbart. Hvis et sperret kort blir funnet igjen, kontakt Lunar Bank og avtal hvordan du går frem.

10. Lunar Banks rettigheter og plikter

10.1 Lunar Banks rett til å sperre kortet

Lunar Bank har rett til å sperre bruken av kortet dersom:

 • kontoen kortet ditt er knyttet til er tilbakekalt
 • dersom det ikke har vært mulig for Lunar Bank å fullføre eller oppdatere den nødvendige kundeprosedyren i samsvar med hvitvaskingslovgivningen, eller
 • du bryter reglene, inkludert hvis kontoen som kortet er knyttet til er på overtrekk, kortet har blitt misbrukt eller mistenkt for å være misbrukt av en tredjepart.

Ved overtrekk vil du få skriftlig beskjed før kortet sperres. Umiddelbar blokkering kan imidlertid være nødvendig ved spesielt grove og/eller gjentatte overtrekk.

Lunar Bank kan også kreve at alle fysiske kort som er overlevert til kontoen returneres og at alle Visa Debet på mobil slettes. Når Lunar Bank har sperret kortet, vil du bli informert om dette med angivelse av årsak og tidspunkt for sperringen.

10.2 Bytte ut kortet

Lunar Bank har rett til å erstatte det fysiske kortet når som helst. Å bytte ut ditt fysiske kort kan kreve at du laster ned en ny Visa Debet på mobilen.

10.3 Lunar Banks ansvar

Lunar Bank er erstatningsansvarlig dersom de på grunn av feil eller uaktsomhet oppfyller avtalte forpliktelser for sent eller ufullstendig.

Selv i områder hvor strengere ansvar gjelder, er ikke Lunar Bank ansvarlig for tap som skyldes:

 • sammenbrudd i/manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan henføres til hendelsene som er oppført nedenfor, uavhengig av om det er Lunar Bank eller en ekstern leverandør som er ansvarlig for driften av systemene.
 • svikt i Lunar Banks strømforsyning eller telekommunikasjon, rettshåndhevelse eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krig, opprør, sivil uro, sabotasje, terrorisme eller hærverk (inkludert datavirus og hacking);
 • streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av Lunar Bank eller deres organisasjon, og uavhengig av årsaken til konflikten. Dette gjelder også når konflikten kun berører deler av Lunar Bank
 • andre forhold utenfor Lunar Banks kontroll.

Lunar Banks ansvarsfraskrivelse gjelder ikke hvis:

 • Lunar Bank burde ha forutsett årsaken til tapet da avtalen ble inngått, eller burde ha unngått eller overvunnet årsaken til tapet
 • Loven i alle fall gjør Lunar Bank ansvarlig for det forhold som er årsaken til tapet.

10.4 Arbeidskonflikter

Du kan ikke bruke kortet i Norge hvis Lunar Bank og/eller deres datasentre er involvert i en arbeidskonflikt. I begynnelsen og slutten av en slik konflikt vil du bli informert om dette så raskt som mulig, blant annet gjennom annonsering i dagspressen.

Du kan ikke forvente å kunne bruke kortet utenfor Norge dersom ett eller flere av Lunar Banks datasentre og/eller dersom en eller flere av Lunar Banks internasjonale partnere er involvert i en arbeidskonflikt. Ved arbeidskonflikter alene utenfor Norge kan kortet fortsatt brukes i Norge.

10.5 Feil og mangler

Lunar Bank har intet ansvar for feil og mangler etc. i tjenestene som ytes av virksomheter som du betaler til. Eventuelle klager på feil og mangler ved tjenestene som ytes skal rettes til virksomhet

11. Utløp og oppsigelse

Visa Debet utstedes for 3 år. Kortet kan brukes til og med utløpsdatoen som står på kortet, hvoretter kortet er ugyldig.

Før kortet utløper, vil du motta et nytt kort.

Din Visa Debet på mobil fornyes ikke automatisk, noe som betyr at du må laste ned en ny Visa Debet på mobilen når du aktiverer et nytt fysisk kort.

Utløpte, avsluttede eller sperrede kort må ødelegges ved å kutte kortet og ødelegge magnetstripen og brikken. Du må også slette Visa Debet på mobilen.

12. Oppsigelse

Lunar Bank kan si opp avtalen med 1 måneds varsel.

Lunar Bank kan si opp avtalen uten varsel dersom det er konstatert misbruk eller brudd på avtalen. I følgende situasjoner har Lunar Bank rett til å si opp avtalen på kortet uten varsel:

 • Dersom kortholder blir utsatt for individuell påtale i form av beslag eller arrest.
 • Hvis du kommer under rekonstruksjon, konkurs eller innleder gjeldssaneringsforhandlinger.
 • Hvis du avgår ved døden.
 • Dersom du tar fast opphold utenfor landets grenser.
 • Hvis du har oppgitt feil informasjon som er relevant for opprettelsen av kortet.
 • Dersom du får sperret kortet ditt som følge av at kortbestemmelsene er overtrådt, jf. pkt. 10.1

Du kan si opp avtalen med Lunar Bank med 1 måneds varsel.

13. Regelendring

Endringer i brukerregler samt prislister som er til ulempe for deg kan gjøres med 1 måneds varsel. Endringer til din fordel kan gjøres uten varsel. Du vil bli varslet om endringer enten skriftlig eller elektronisk (via e-post eller i Lunar-appen). Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og å varsle eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse til Lunar Bank. Du er også ansvarlig for ikke å bli varslet om endringer dersom du ikke har varslet oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen.

14. Ny kopi av brukervilkårene

Hvis du mister brukervilkårene eller av annen grunn trenger en ny kopi, kan du finne dem i Lunar-appen eller på www.lunar.app .

15. Gebyrer

15.1 Lunar Bankgebyrer

Årlige, kvartalsvise eller månedlige kortgebyrer, gebyr for bruk av kortet, eventuelt kontogebyr, eventuelle gebyrer for kontoutskrift, eventuelle gebyrer for utskifting av kort samt for kopi av nota mv. fremgår av prislisten som finnes i Lunar-appen eller på www.lunar.app .

15.2 Gebyr for bruk av kortet

Ved å bruke kortet kan Lunar Bank og utsalgssteder kreve et gebyr. Internett-bedrifter eller utenlandske virksomheter som belaster deg for bruk av kortet må gjøre dette kjent før betaling foretas.

15.3 Omregningskurs for bruk i utlandet

Kjøp og uttak i utlandet omregnes til norske kroner, jf. prislisten i Lunar-appen eller på www.lunar.app, og skal alltid beregnes i norske kroner.

Ved konvertering benyttes metodene beskrevet i prislisten. Endringer i måten valutakursen omregnes på vil tre i kraft uten varsel.

Det kan ha vært endringer i valutakursen fra du brukte kortet ditt til beløpet er trukket fra kontoen din. Likeledes kan det i enkelte land, gjerne utenfor Europa, være flere offisielle kurs, avhengig av hvor kurset er tatt.

15.4 Valutakonvertering i virksomhet (Dynamic currency conversion)

Dersom du bruker kortet i utlandet, kan du bli tilbudt at virksomheten foretar en valutaomregning før betalingen gjennomføres. Før denne godkjennes, skal virksomheten opplyse om hvilke gebyrer og hvilken sats virksomheten bruker for ombyggingen. Du bør være klar over at valutakursen som brukes av virksomheten kan være forskjellig fra valutakursen som brukes i Lunar, og Lunar har ingen innflytelse på konverteringskursen som brukes av virksomheten.

16. Vurdering av kortsøker

Kortet utstedes etter individuell vurdering.

17. Behandling og utlevering av personopplysninger og opplysninger om kjøp mv.

Ved å akseptere disse reglene og bruke Visa Debet, er du innforstått med at dine personopplysninger vil bli behandlet som beskrevet nedenfor.

Du kan til enhver tid lese mer om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring “Privacy Notice” på www.lunar.app.

17.1 Behandling og utlevering av opplysninger om navn, adresse, telefonnr., fødselsnummer og/eller organisasjonsnummer

Opplysningene om navn, hjemmeadresse, telefonnummer og personnummer brukes av Lunar for å opprette kortet og i den daglige administrasjonen. Personnummeret vil også bli brukt av banken for å gi lovpålagt informasjon til offentlige myndigheter om innskudd på konto, ev. renter etc.

17.2 Behandling og utlevering av annen informasjon

Øvrige opplysninger, samt opplysninger hentet fra bankopplysninger, opplysninger fra kredittopplysningsbyråer mv, bruker Lunar Bank som vurderingsgrunnlag ved utstedelse av kort, ved sperring av kort, samt for å sikre unik identifikasjon av kortholder og til nødvendig bruk for gjennomføring av betalingstransaksjoner.

17.3 Forbruksopplysninger mv.

Ved bruk av kortet registreres kortets nummer, total transaksjonsbeløp, dato for bruk av kortet og hvor kortet er brukt. Betalingsmottaker videresender denne informasjonen til Lunar Bank via Nets.

Opplysningene lagres hos betalingsmottaker, Nets og hos Lunar Bank og brukes i regnskapet, til fakturering/kontoutskrifter (inkludert tilgang for kortholder til å se sitt forbruk via Lunar-appen) og eventuell etterfølgende feilretting.

Informasjon nevnt ovenfor videreformidles ellers kun der det er påkrevd ved lov og/eller til bruk i rettssaker angående krav fremsatt ved bruk av kortet.

Ved registrering for Verified by Visa vil mobilnummeret ditt bli lagret hos Nets for bruk i 3D Secure.

17.4 Oppbevaring av informasjon

Personopplysninger, samt informasjon om kjøp lagres hos Lunar Bank og er fysisk tilstede i deres datasenter.

Ved opphør av kundeforholdet lagres opplysningene så lenge dette er nødvendig for bruk i evt. utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter.

17.5 Rapportering til et kredittopplysningsbyrå

Dersom det er avsagt dom over kortholder/kontohaver for mislighold, eller første utleggsforretning er avholdt, kan kortholders/kontohavers navn og adresse meldes til Experian Information Solutions og ev. andre kredittbyråer. Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår personvernerklæring «Privacy Notice» på www.lunar.app.

18. Tilsyn, verneting og lovvalg

Lunar Bank er underlagt det danske Finanstilsynets tilsyn og er oppført i Finanstilsynets register over virksomheter under tilsyn med FT.nr. 28002.

Saker mot Lunar Bank kan kun anlegges ved Oslo tingrett. Denne avtalen er underlagt norsk lov, og det gjøres oppmerksom på at Finansavtaleloven §§ 33a, 35, 36, 43a og forskrift om betalingstjenester § 14 gjelder ikke med mindre annet er angitt i disse vilkårene.

19. Spesielt for firmakort til ansatte

Når det gjelder Visa Debet-kort Forretning, er selskapet ansvarlig for alle krav som følge av utstedelse og bruk av kortet. Kortholder er imidlertid solidarisk ansvarlig med selskapet for ethvert betalingskrav som følge av utstedelse og bruk av kortet:

 • dersom Lunar beviser at kortinnehaveren på tidspunktet for bruken av kortet visste eller burde ha visst at det var en overhengende fare for at selskapet ikke ville være i stand til å betale for eventuell gjeld påløpt til Lunar,
 • dersom kortinnehaveren er meldt inn eller registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret som medlem av styret eller hovedstyret, eller dersom kortinnehaveren er innehaver/medeier i et personlig selskap, herunder et interessentskap,
 • dersom kortet brukes som debitkort for kontanter og/eller kjøp av reisesjekker, eller
 • dersom kortet brukes til private formål, dvs. når det aktuelle produktet eller tjenesten ikke kan antas å være anskaffet i bedriftens interesse.

Dersom en ansatt med firmakort sier opp sin stilling i bedriften, må bedriften inndra det fysiske kortet og sende det til Lunar, og sørge for at Visa Debet på mobil slettes.

20. Utgiftsstyring

20.1 Funksjonalitet

Bedriftseier

Bedriftseieren deler ut businesskort til den ansatte ved å invitere vedkommende som et teammedlem, hvor bedriftseieren også administrerer teammedlemmene og deres kort. Bedriftseieren har muligheten til å se transaksjonssammendraget og transaksjonsinformasjonen, samt muligheten til å invitere på nytt, fjerne, fryse eller lukke kortet.

Teammedlem

Som standard mottar et teammedlem et virtuelt kort, med mulighet for å bestille et personlig plastkort, som sendes til bedriftens adresse. Teammedlemmer kan administrere sitt eget kort (PIN, fryse og fjerne). Teammedlemmer har mulighet til å bestille nytt kort, se forbruksoversikt og tilgjengelig beløp.

Både bedriftseieren og teammedlemmet vil bli påminnet om utgiftsregistrering som standard, med mulighet for å avslutte abonnementet. Begge kan føre utgifter med og uten kvittering, med mulig opplasting av bilde eller PDF.

Utgiftsstyring er kun inkludert for Grow-kunder.

20.2 Begrensninger

Det er ingen grense for hvor mange medlemmer en bedriftseier kan invitere. Lunar har rett til å innføre en grense over tid og mulighet til å innføre en abonnementsmodell.

Kun registrerte ansatte i selskapet har lov til å bli invitert til å være et teammedlem. Dermed er det heller ikke tillatt å invitere flere teammedlemmer enn registrerte ansatte i bedriften.

Hvis en bedriftseier velger å nedgradere til Solo-abonnement, vil teammedlemmene få sine kort og tilganger fjernet uten varsel.

20.3 Kort

Ansatt/Teammedlem har rett til å ha to kort:

 • 1 virtuellt kort - Laget som standard
 • 1 fysisk plastkort - Må bestilles av teammedlem

Fysiske kort leveres til bedriftens adresse.

Ordliste

Bankdag:

Alle dager unntatt lørdager, søndager og høytids- og helligdager, inkludert grunnlovsdag og julaften.

Digital wallet:

En «Digital Wallet» er en personlig programvarebasert løsning som kan brukes til nettkjøp i nettbutikk. I den digitale wallet kan du registrere din Visa Debet for i ettertid å kunne hente ut kortdata på en enkel måte, og deretter gjennomføre en kortbetalingstransaksjon. Transaksjoner utføres i henhold til avtalen du har inngått med leverandøren av den digitale wallet.

Dynamisk valutaomregning:

Brukes av enkelte butikker og minibanker i utlandet, slik at du kan betale i norske kroner. Det er virksomheten som utfører valutaomregningen, og Lunar Bank har ingen innflytelse på valutakursen som brukes for konvertering.

Engangskode:

En kode du mottar via SMS til den registrerte mobiltelefonen. Du trenger koden for fremtidige kjøp i butikker som bruker Verified by Visa.

Én PIN-kode:

Den samme personlige, hemmelige koden knyttet til flere kort.

Næringsliv:

Alle forretninger, hoteller, restauranter eller andre steder som aksepterer betaling med Visa Debet.

Kvittering:

Informasjon om en betaling, som gis på papir eller i elektronisk form.

Kontaktløs funksjon:

Betaling med kontaktløst kort kan gjøres uten fysisk kontakt med kortterminalen. Du betaler/bruker kortet ved å holde kortet i en avstand på 0-3 cm fra terminalens kontaktløse symbol (se nedenfor). Det er en forutsetning at butikken benytter kortterminaler med kontaktløs teknologi, jf. symbolet under.

Du vil av og til bli bedt om å bruke brikken og PIN-koden.

Du kan kun betale på denne måten med kort som har symbolet for den kontaktløse funksjonen. Hvis kortet ditt har kontaktløs funksjon, vil det bære symbolet på forsiden av kortet. Du kan betale mindre beløp med den kontaktløse funksjonen uten å bruke PIN-kode. Symbol:

Visa contactless ikon

BankID:

BankID er en personlig og enkel legitimasjon for sikker signering og identifisering på nett.

Nets:

Nets A/S - selskapet som administrerer Visa Debet-systemet for bankene.

PIN-kode:

Den personlige koden knyttet til kortet.

Prisliste:

Den til enhver tid gjeldende listen over gebyrer mv. Du finner prislisten i Lunar-appen, på www.lunar.app eller ved å kontakte Lunar Bank.

Referansekurs:

Valutakursen som brukes ved omregning av utenlandske betalinger til norske kroner.

Teammedlem:

Invitert av bedriftseier. Har en "medlemsprofil", men bruker Lunar-tjenester på vegne av bedriftseieren.

Utlandet:

Resten av verden ikke definert under "Norge".

Utsteder:

Banken hvor du har bestilt ditt Visa Debet-kort (Lunar Bank A/S).

Verified by Visa:

Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mot misbruk av kortdata ved handel på nett.

Bedriftseier:

Lunar Business-kontoinnehaver.

Visa Debet:

Debetkort med saldokontroll, som kan brukes som Debet- og betalingskort, og som kan brukes i Norge og i utlandet.

Visa Debet Business, bedriftssansvar:

En Visa Debet Business som brukes til å betale utgifter kortinnehaveren pådrar seg på vegne av hans/hennes arbeidssted/selskap. Selskapet er i utgangspunktet ansvarlig for alle krav knyttet til utstedelse og bruk av kortet. Kortholder er i visse situasjoner personlig og solidarisk ansvarlig for krav knyttet til bruk av kort, jf. punkt 21.

Visa Debet på mobil:

Virtuell versjon av et fysisk privat- eller firmakort som kan legges i en wallet, som er godkjent av Lunar Bank, på en mobilenhet som smarttelefon eller nettbrett. Det virtuelle betalingskortet på en mobilenhet kan da brukes via en wallet for kontaktløs betaling i fysisk handel.

Visa International:

Organisasjonen som fastsetter de internasjonale reglene for Visa-systemet.

Wallet for bruk i fysisk handel:

En personlig programvarebasert løsning som lar deg foreta betalinger med Visa Debet på mobil i fysisk handel.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696