Lunar Logo

Lunar Business Användarvillkor

Version 1.0 – Gäller från 12 oktober 2023

Observera att dessa användarvillkor avser vårt tidigare månadsabonnemang Lunar Business, vilket inte längre är möjligt att nyteckna. För er som är ny kund fr.o.m. 2024-04-16 gäller motsvarande användarvillkor för Simple, Essential eller Limitless, dvs. antingen Lunar Simple Användarvillkor, Lunar Essential Användarvillkor eller Lunar Limitless Användarvillkor, beroende på vilket abonnemang ni tecknat upp för

1. Introduktion

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kontoavtalet och de allmänna villkoren samt andra villkor och avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och er (”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar), som företagskund hos Lunar.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar ni att ni läst och förstått användarvillkoren för Lunar Business.

2. Allmänt

Med Business får ni direkt tillgång till de tjänster som är kopplade till Business. De produkter och tjänster som ingår i Business framgår av den svenska hemsidan på www.lunar.app eller i appen.

3. Priser och betalningar

Tillämpliga priser för Business och tilläggstjänster och produkter som ingår i Business framgår av Lunar Prislista Företagskunder eller på hemsidan. Lunar förbehåller sig rätten att ändra priserna på motsvarande vis som övriga ändringar av villkoren kan ske enligt Lunars gällande Allmänna villkor för företagskunder.

4. Ångerrätt

Som företagskund hos Lunar har ni ingen ångerrätt vid upprättande av företagskonto eller för andra köp i Lunar. Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker ni till alla utgifter ni har haft genom att använda ert Business-abonnemang och tillhörande funktioner i appen inte kommer att återbetalas vid uppsägning.

5. Ändringar av villkoren

Ändringar av dessa användarvillkor kan ske på motsvarande vis som framgår av Lunars gällande Allmänna villkor för företagskunder. Ni kan alltid hitta de aktuella villkoren på vår hemsida www.lunar.app.

6. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Både ni och Lunar kan säga upp avtalet med 14 dagars varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas er skriftligen via e-post.

Uppsägning av tilläggstjänster eller produkter som köpts inom Business-prenumerationen sägs upp i enlighet med de villkor som gäller för respektive tjänst eller produkt.

Uppsägning av Business innebär alltid samtidig uppsägning av er kundrelation med Lunar. Detta gäller oavsett om ni eller Lunar säger upp kundförhållandet.

7. Allmänna villkor

I övrigt gäller Lunars Allmänna villkor för företagskunder, Användarvillkor för företagskunder, Villkor för användning av Visa Debit för företagskunder, Användarvillkor Lunar Business, Villkor för internationella inkommande betalningar för företagskunder, samt Lunar Prislista Företagskunder.

8. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som eventuellt tillhandahålls av våra partners till er i samband med Business via vår app. Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller er.

I samtliga fall är Lunars eventuella ersättningsansvar gentemot er som företagskund hos oss begränsat till fall där vi har handlat uppsåtligen eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ersättningsansvar omfattar dock inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

9. Force majeure

I händelse av oväntade och extraordinära omständigheter utanför er eller vår kontroll, som varken ni eller vi borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och som inte heller borde ha undvikit eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både er och oss enligt avtalsförhållandet under perioden av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - och bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i de system som kan hänföras till sådana omständigheter, vare sig det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken ni eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband därmed.

10. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt omöjliga att implementera eller verkställa, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696