Lunar Logo

Lunar Prislista Företagskunder SE (NEW)

Denna prislista är gällande fr.o.m. 16 april 2024.

Är ni kund sedan tidigare och innehar månadsabonnemanget Lunar Business? Prislistan för detta återfinns längre ned.

1. Konto

Type Simple Essential Limitless
Månadsabonnemang1 49 SEK 119 SEK 319 SEK
Årsabonnemang1 490 SEK 1.190 SEK 3.190 SEK
Primärt konto 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Månadskostnad per extra konto2 inte tillgänglig3 0 SEK3 0 SEK3
Inlåningsränta på vanligt konto 0,00 % 0.00 % 0 %
Sparkonto4 inte tillgänglig 0 SEK 0 SEK
Inlåningsränta på sparkonto upp till 10 000 000 SEK inte tillgänglig 2.50 %5 2,50 % 5
Inlåningsränta på vanligt konto inte tillgänglig 0.00 % 0 %
Månadskostnad per extra användare 49 SEK 0 SEK6 0 SEK
Övertrasseringsränta7 20% 20% 20 %

1 Månadsabonnemang: den första månadskostnaden dras från ert Lunar-konto 7 dagar efter skapandet. Efterföljande månadskostnader betalas sedan på den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för den första månadskostnadens dragning. Årsabonnemang: den första årskostnaden dras från ert Lunar-konto 7 dagar efter skapandet. Efterföljande årskostnader betalas sedan den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för den första årskostnadens dragning.

2 Den förbetalda månadskostnaden dras från ert Lunar-konto vid skapandet. Månadskostnaden betalas på den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för tillkomsten.

3 Med Simple kan ni inte öppna något extra konto. Med Essential kan ni inneha totalt 3 konton. Med Limitless kan ni inneha totalt 5 konton.För närvarande är det inte möjligt att öppna ytterligare konton än detta.Kostnad som gäller för de 3 första kontona. Därefter 29 SEK per månad per extra konto.

4 Sparkonto är endast möjligt att öppna om ni innehar månadsabonnemanget Essential eller Limitless. Maximalt ett sparkonto per kund kan öppnas.

5 Räntan beräknas årligen, är rörlig och tillgodoräknas månatligen.

6 Kostnad som gäller för den första extraanvändaren. Därefter 49 SEK per månad per extra användare.

7Ni betalar 20 % per år i övertrasseringsränta och som Lunar beräknar dagligen på det belopp ni övertrasserat. Det motsvarar en nominell ränta på 20 % per år och innebär att räntekostnaden blir högre ju längre tid övertrasseringen varar. Vid övertrassering debiteras även en övertrasseringsavgift, se nedan under “Övriga tjänster”

2. Banköverföringar till och från svenska banker

Type Simple Essential Limitless
Överföring till konto i Lunar8
Mobilappen/webbportalen 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Manuell hantering via kundsupport9 150 SEK10 150 SEK10 150 SEK10
Överföring till konto i annan bank8
Mobilappen/webbportalen 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Manuell hantering via kundsupport9 150 SEK10 150 SEK10 150 SEK10

8 Ni kan överföra max 500 000 SEK per dag från ert Lunar-konto. Om ni önskar göra en överföring som överskrider denna gräns, vänligen kontakta Lunars kundtjän

9 Överföring utförd av kundtjänst på uppdrag av kund.

10 Kostnad per överföring.

3. Utlandsbetalningar och internationella betalningar11

Type Simple Essential Limitless
Kostnad per mottagen/utgående överföring eller /betalning Betalning till/från annat land inom EU/EES i EUR, SEK eller NOK12 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Kostnad per mottagen/utgående överföring eller betalning Internationella betalningar till/från land utanför EU/EES inkl. betalningar inom EU/ESS länder i annan valuta än EUR, SEK eller NOK. 12 50 SEK 25 SEK 0 SEK
Växlingsavgift Överföringar i annan valuta än SEK (till exempel DKK eller EUR) 1,0 % 0,5 % 0,25 %
Återkallelse av betalningsuppdrag Initiering av återkallelse av redan godkänt betalningsuppdrag13 295 SEK 295 SEK 295 SEK
Returnering Returnering av betalning.14 295 SEK 295 SEK 295 SEK

Senaste datum för kvittot för samma datum är 13:00. Vid underlåtenhet att täcka en betalning till eller från utlandet förbehåller vi oss rätten att återbetala beloppet från kundens konto.

11 Det är viktigt att den som är avsändare uppger rätt BIC och IBAN vid överföringen. Tänk också på att andra avgifter kan tas ut av banken som du tar emot pengarna ifrån eller till

12 Vid betalningar från utlandet i annan valuta än SEK debiteras växlingsavgift av Lunar. Både växlingsavgifter och andra avgifter kan även tas ut av banken som pengarna överförs från.

13 Lunar kan inte garantera eller hållas ansvarigt för att en initiering av återkallelse av godkänt betalningsuppdrag lyckas eller blir godkänd av mottagarens penningsintitut, för det fall det ligger bortom Lunars kontroll.

14 T.ex. överföringar till eller från sanktionerade länder, överföringar med saknade betalningsuppgifter etc.

4. Kort

Type Simple Essential Limitless
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort för primärt konto.15 29 SEK per månad 0 SEK16 0 SEK17
Skapa ett virtuellt Visa-betalkort18 0 SEK19 0 SEK20 0 SEK
Spärra kort 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Ersättningskort 149 SEK 0 SEK16 0 SEK17
Betalning i svenska och utländska verksamheter 21 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i svenska uttagsautomater i SEK och EUR 22 20 SEK 20 SEK 20 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i SEK och EUR22 20 SEK 20 SEK 20 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i andra valutor än SEK och EUR22 40 SEK 40 SEK 40 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater utanför EU oavsett valuta 22 40 SEK 40 SEK 40 SEK
Valutapåslag vid användning av kortet utomlands 2 % 1 % 1 %

15 Maximalt 5 fysiska betalkort kan innehas oavsett månadsabonnemang.

16 Kostnad som gäller för de 3 första fysiska betalkorten. Därefter 29 SEK per månad per fysiskt betalkort.

17 Kostnad som gäller för de 5 första fysiska betalkorten. Därefter 29 SEK per månad per fysiskt betalkort..

18 Gränserna för att skapa/stänga virtuella kort är 1 per dag och 3 per löpande 30 dagar.

19 Kostnad som gäller för det första virtuella betalkortet. Därefter 29 SEK per månad per virtuellt betalkort.

20 BKostnad som gäller för de 3 första virtuella betalkorten. Därefter 29 SEK per månad per virtuellt betalkort.

21 Borgenären kan ta ut en avgift..

22 Om kontanter tas ut i SEK eller utländsk valuta i en utländsk banks uttagsautomat eller ur kassaregistret kan banken ta ut en avgift för detta. Avgiften kommer att visas i skärmdialogen och/eller på det utländska finansinstitutets prislista.

Omräkningskurser med Visa Debit utomlands: för alla valutor publicerade på Nets hemsida används omräkningskursen bankdagen innan transaktionen rensas i Nets med valutatillägget med utlandskort tillagt.

Uttags- och beloppsgränser per kort:

Type Simple Essential Limitless
Kontanter per dag 3.000 SEK 3.000 SEK 3000 SEK
Kontanter per månad 15.000 SEK 15.000 SEK 15.000 SEK
Inköp per dag 30.000 SEK 100.000 SEK 100.000 SEK
Inköp per månad 90.000 SEK 300.000 SEK 300.000 SEK

5. Swish Företag (kommer snart)

Type Simple Essential Limitless
Anslutning till Swish Företag 49 SEK/månad 29 SEK/månad 0 SEK
Kostnad per mottagen betalning 0 SEK 0 SEK 0 SEK

6. Leverantörsbetalningar (Bankgirot)

Type Simple Essential Limitless
Anslutning till Leverantörsbetalningar (Bankgirot) 49 SEK/månad 29 SEK/månad 0 SEK

7. Löner (Bankgirot)

Type Simple Essential Limitless
Anslutning till Löner (Bankgirot) 49 SEK/månad 29 SEK/månad 0 SEK

8. Bankgironummer (Bankgirot)

Type Simple Essential Limitless
Anslutning till Bankgironummer (Bankgirot) 0 SEK 0 SEK 0 SEK

9. Kontofråga (Bankgirot)

Type Simple Essential Limitless
Anslutning till Kontofråga (Bankgirot) 70.000 SEK 70.000 SEK 70.000 SEK
Kostnad per kontofråga. 1 SEK 1 SEK 1 SEK

10. E-faktura

Anslutning till E-faktura möjliggör att kunna ta emot och betala e-fakturor.

Type Simple Essential Limitless
Anslutning till E-faktura 49 SEK/månad 29 SEK/månad 0 SEK/månad

11. Övriga tjänster

Type Simple Essential Limitless
Påminnelseavgift 60 SEK 60 SEK 60 SEK
Förseningsersättning 450 SEK 450 SEK 450 SEK
Övertrasseringsavgift vid övertrasserat konto 100 SEK 100 SEK 100 SEK
Inkassokrav angående övertrassering 180 SEK 180 SEK 180 SEK

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

Lunar Prislista Företagskunder (Old)

Denna prislista gäller endast för er som var företagskund hos Lunar före den 16 april 2024 och som nu innehar månadsabonnemanget Lunar Business. Observera att det inte går att teckna upp sig för detta månadsabonnemang längre.

1. Konto

Type Business
Månadsabonnemang1 0 SEK
Konto2 0%
Extra användare3 0%
Inlåningsränta upp till 5 000 000 SEK 4,1 %4
Inlåningsränta på inlåning över 5 000 000 SEK 0%
Övertrasseringsränta5 20%

1 Den första månadskostnaden dras från ert Lunar-konto vid skapandet. Månadskostnaden betalas på den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för tillkomsten.

2 Max ett konto per företagskund.

3 Max två extra användare per företagskund.

4 Räntan är rörlig, beräknas på årsbasis och erhålls månatligen.

5 Ni betalar 20 % per år i övertrasseringsränta och som Lunar beräknar dagligen på det belopp ni övertrasserat. Det motsvarar en nominell ränta på 20 % per år och innebär att räntekostnaden blir högre ju längre tid övertrasseringen varar. Vid övertrassering debiteras även en övertrasseringsavgift, se nedan under “Övriga tjänster”.

2. Banköverföringar till och från svenska banker

Type Business
Överföring till konto i Lunar6
Mobilappen 0 SEK
Manuell hantering via kundsupport7 150 SEK8
Överföring till konto i annan bank6
Mobilappen 0 SEK
Manuell hantering via kundsupport7 150 SEK8

6Ni kan överföra max 500 000 SEK per dag från ert Lunar-konto. Om ni önskar göra en överföring som överskrider denna gräns, vänligen kontakta Lunars kundtjänst

7 Överföring utförd av kundtjänst på uppdrag av kund

8 Kostnad per överföring.

3. Utlandsbetalningar och internationella betalningar9

Type Business
Kostnad per mottagen överföring/betalning Betalning från annat land inom EU/EES i EUR, SEK eller NOK10 0 SEK
Kostnad per mottagen överföring/betalning Internationella betalningar från land utanför EU/EES inkl. betalningar inom EU/EES-länder i annan valuta än EUR, SEK eller NOK 10 75 SEK
Returnering Returnering av betalning.11 295 SEK
Växlingsavgift Överföringar i annan valuta än SEK 0,5 %

Senaste datum för kvittot för samma datum är 13:00. Vid underlåtenhet att täcka en betalning från utlandet förbehåller vi oss rätten att återbetala beloppet från kundens ko

9 Det är viktigt att den som är avsändare uppger rätt BIC och IBAN vid överföringen. Tänk också på att andra avgifter kan tas ut av banken som du tar emot pengarna ifrån eller till

10 Vid betalningar från utlandet i annan valuta än SEK debiteras växlingsavgift av Lunar. Både växlingsavgifter och andra avgifter kan även tas ut av banken som pengarna överförs från

11 T.ex. överföringar från sanktionerade länder, etc.

4. Kort

Type Business
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort12 0 SEK
Leveransavgift för fysiskt Visa-betalkort 79 SEK
Skapa ett virtuellt Visa-betalkort13 0 SEK
Spärra kort 0 SEK
Ersättningskort 149 SEK
Betalning i svenska och utländska verksamheter 14 0 SEK
Uttag av kontanter i svenska uttagsautomater i SEK och EUR 15 20 SEK (gäller från 16 april 2024)
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i SEK och EUR15 20 SEK (gäller från 16 april 2024)
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i andra valutor än SEK och EUR15 40 SEK (gäller från 16 april 2024)
Uttag av kontanter i utländska bankomater utanför EU oavsett valuta 15 40 SEK (gäller från 16 april 2024)
Valutapåslag vid användning av kortet utomlands 2 % (gäller från 16 april 2024)

12 Max ett aktivt fysiskt kort.

13 Max ett aktivt virtuellt kort. Gränserna för att skapa/stänga virtuella kort är 1 per dag och 3 per löpande 30 dagar.

14 Borgenären kan ta ut en avgift.

15 Om kontanter tas ut i SEK eller utländsk valuta i en utländsk banks uttagsautomat eller ur kassaregistret kan banken ta ut en avgift för detta. Avgiften kommer att visas i skärmdialogen och/eller på det utländska finansinstitutets prislista.

Omräkningskurser med Visa Debit utomlands: för alla valutor publicerade på Nets hemsida används omräkningskursen bankdagen innan transaktionen rensas i Nets med valutatillägget med utlandskort tillagt.

Uttags- och beloppsgränser per kort:

Type Business
Kontanter per dag 5,000 SEK
Kontanter per månad 15,000 SEK
Inköp per dag 30,000 SEK
Inköp per månad 90,000 SEK

5. Övriga tjänster

Type Business
Påminnelseavgift 60 SEK
Förseningsersättning. 450 SEK
Övertrasseringsavgift vid övertrasserat konto 100 SEK
Inkassokrav angående övertrassering 180 SEK
Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696