Lunar Logo

Villkor för användning av Visa Debit för företagskunder

Version 1.0 - Giltig från 1 oktober 2023.

Dessa villkor gäller för användning av Visa Debit-kort med anslutning till ett konto i Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och gäller mot er som företagskund (”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företaget”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar) hos Lunar.

1. Typ av kort

Ni kan skaffa ett Visa Debit-kort i anslutning till ert konto hos Lunar.

Med ett Visa Debit-kort kan ni som utgångspunkt endast ta ut pengar eller göra inköp för det belopp som finns på ert konto. Det är ett betalkort med saldokontroll. Se även avsnitt 5 nedan.

2. Kortets användningsmöjligheter

Kortet kan användas som betalkort och debetkort i Sverige och utomlands. Ni får inte använda kortet för olagliga ändamål, inklusive köp av varor eller tjänster som är olagliga enligt lokal lagstiftning.

2.1 Användning av kortet som debetkort i Sverige och utomlands

Visa Debit kan användas:

 • för att ta ut kontanter i uttagsautomater som accepterar Visa. Maximalt belopp som kan betalas per dag framgår av prislistan som finns tillgänglig i Lunar-appen eller på www.lunar.app, eller
 • för kontant betalning i kassan hos Visa-anslutna handlare. Kontantbetalningsplatsen kan sätta gränser för utbetalningen.

2.2 Använda kortet som betalkort i Sverige och utomlands

Ni kan använda Visa Debit för att betala för varor och tjänster hos företag, inklusive nätbutiker som accepterar Visa.

Ni kan använda den kontaktlösa funktionen på kortet, se avsnitt 5.8.

Visa Debit på mobiltelefonen kan endast användas vid fysisk handel hos handlare som tar emot kontaktlösa kort. Skyltar i butiken eller på hemsidan anger om ett företag accepterar Visa. Företag som accepterar Visa Debit kommer att visa Visa-logotypen.

Det enskilda företaget kan ha regler för att begränsa användningen. Lunar och Nets tar inget ansvar om betalningsmottagaren vägrar att acceptera kortet som betalningsmedel. Om ni har en fordran på ett företag kommer företaget att kunna sätta in pengarna på ert konto via ert kort.

2.3 Maxbelopp för Visa Debit

Ett maxbelopp per dag har fastställts för användning av Visa Debit för betalningar och kontantuttag. Maxbeloppen framgår av prislistan, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran. Individuella beloppsgränser kan gälla i vissa fall.

2.4 Uttag av belopp på ditt konto

Omedelbart efter att Lunar har mottagit meddelande om transaktioner, reserveras beloppet på kontot. Ni kan inte längre använda det reserverade beloppet. Lunar kommer normalt att släppa reservationen efter 7 dagar, oavsett om betalningsmottagaren ännu inte har dragit beloppet, till exempel för att den beställda varan inte har skickats. Detta görs för att säkerställa att transaktioner som inte genomförs inte reserveras under en orimligt lång period.

Beloppet dras från kontot när betalningsmottagaren begär det. Observera att om beloppet dras senare än 7 dagar efter att transaktionen har ägt rum måste ni se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot.

I regel debiteras köp och uttag från ditt konto samma dag som ni gör ett köp eller ett uttag. Tidpunkten för uttaget från ditt konto beror dock på när Lunar tar emot transaktionen.

Lunar har inte möjlighet att ta bort ett reserverat belopp, eftersom det endast är en fråga mellan organisationen och kunden, förutom i den situation som beskrivs ovan.

2.5 Maxbelopp

Ni kan endast ta ut pengar eller göra inköp för det belopp som finns på kontot, om ni inte har kommit överens om annat med Lunar. Beloppet kan reserveras enligt ovan. Vid betalning eller uttag i utländsk valuta omräknas beloppet till svenska kronor, se prislistan som finns tillgänglig i Lunar-appen och på www.lunar.app.

2.6 Tidsbegränsning

Ert Visa Debit kan användas dygnet runt, med undantag för några få tillfällen då systemet uppdateras. Vi kommer alltid att informera er i god tid om driftstopp planeras där kortet inte fungerar.

3. Förvaring av kort och pinkoder m.m.

3.1 Kort

Kort och pinkoder är personliga och får endast användas av användaren personligen. Kortet får inte överlämnas eller anförtros åt annan. Användaren måste förvara sitt kort och sin mobila enhet på ett säkert sätt. Kontrollera regelbundet att kortet och den mobila enheten inte har tappats bort.

3.2 Behörighet

Kort och pinkoder får endast användas personligen av dig som användare.

3.3 Pinkod

När du som användare beställer ett nytt kort måste du välja din egen pinkod i appen. Pinkoden hittas i appen.

Du som användare ska komma ihåg din pinkod. Du får inte avslöja din pinkod för andra eller på annat sätt låta andra få kännedom om din pinkod.

3.4 Personliga försiktighetsåtgärder

Detta är personliga element som Lunar har gjort tillgängliga för kortinnehavaren i syfte att autentisera kortinnehavaren. Det kan till exempel vara pinkod, lösenord för internet-handel, engångskod som erhålls via sms, plånbokskod, fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller liknande. Visa Secure betraktas också som en personlig säkerhetsåtgärd.

4. Verified by Visa

Verified by Visa är ett extra skydd mot missbruk av kortuppgifter när ni handlar på nätet. Säkerheten ligger i att ni när ni handlar på nätet – utöver kortet – använder 3D Secure. 3D Secure ska endast användas vid köp i nätbutiker som använder Verified by Visa. Om ni inte är registrerade hos Verified by Visa kommer ni inte att kunna handla i den nätbutiken.

4.1 Registrering

Vi registrerar automatiskt ert kort hos Verified by Visa. Ni måste se till att era kontaktuppgifter är korrekta för att ni ska kunna använda 3D Secure.

4.2 Ändring

Om ni vill ändra/avregistrera ert mobilnummer måste ni ändra era kontaktuppgifter i Lunar-appen.

4.3 Särskilda villkor för kortet och den registrerade mobiltelefonen

Eftersom er(a) användares mobiltelefon(er) blir en del av säkerheten vid onlineköp i butiker som använder Verified by Visa måste ni säkerställa att andra inte har eller kan få obegränsad tillgång till era kort och er(a) mobiltelefon(er). Ni måste därför snarast möjligt byta/avregistrera er(a) mobiltelefon(er) till Verified by Visa om ni tappar bort en mobiltelefon som ni får engångskoder på. Om ni samtidigt förlorar ert kort måste ni även spärra det, se avsnitt 9.

5. Användning av kortet

Innan ni godkänner en betalning eller ett uttag måste ni alltid kontrollera att beloppet är korrekt, till exempel i terminalen. Betalningar som ni har godkänt kan inte återkallas. Se dock avsnitten 7 och 8 om möjligheten att återbetala betalningar. Ni kan använda kortet på följande sätt:

 • med chip eller magnetremsa och pinkod,
 • med hjälp av chip eller magnetremsa och signatur,
 • genom att använda kortnummer, utgångsdatum och kontrollsiffra (på internet osv.),
 • vid användning av chip eller magnetremsa i självbetjäningsautomater utan pinkod,
 • när ni använder den kontaktlösa funktionen, eller
 • när ni använder Visa Debit på mobiltelefon.

5.1 Med pinkod

När ni anger er PIN-kod, se till att andra inte kan kika och se siffrorna.

5.2 Med signatur

Skriv aldrig under en kvittens:

 • om beloppet inte är specificerat, eller
 • om beloppet är felaktigt.
 • Om ni tillåter ett företag att ta ut extra pengar från ditt kort, till exempel dricks, se till att företaget tillhandahåller ett kvitto på hela beloppet.

När ni använder kortet för att hyra en bil eller checka in på ett hotell är det vanligt att ni ombeds skriva på en kvittens som gör att uthyrningsföretaget eller hotellet i efterhand kan ta ut ytterligare belopp, för att täcka t.ex. skador på den hyrda bilen. Observera att detta gör att uthyrningsföretaget eller hotellet kan dra pengar från ert konto i efterhand. Det finns ingen balanskontroll på en senare dragning, så ert konto kan bli övertrasserat i dessa fall; se även avsnitt 7.

5.3 Köp på internet osv.

När ni använder kortet för internetköp måste ni ange kortnummer, kortets utgångsdatum och CVC-kod. Dessutom, om företaget är registrerat hos Verified by Visa måste ni använda 3D Secure i samband med köpet. Vid användning av kortet för postorderköp ska ni uppge kortnummer, kortets utgångsdatum, CVC-kod samt eventuellt namn och adress. Vid postorderköp måste ni även underteckna beställningsformuläret.

Ni får aldrig ange er PIN-kod i samband med köp över internet eller i samband med postorderköp. Ange aldrig ert kontonummer när ni använder kortet.

5.4 Självbetjäningsautomater utan pinkod

I vissa självbetjäningsautomater kan ni använda kortet utan att ange PIN-kod eller signera. I dessa automater accepterar ni transaktionen när ni sätter in ditt kort i automaten eller när ni i efterhand trycker på godkänn.

5.5 Kvitto

Ni bör alltid se till att ni får ett kvitto vid köp eller uttag. På kvittot ska bland annat framgå datum, belopp och del av ert kortnummer.

Ni måste se till att beloppet överensstämmer med betalningen eller köpet och att korrekt datum anges.

Ni bör spara kvittot tills ni har verifierat att rätt belopp har debiterats ert konto; se avsnitt 5. Det kan hända att ni inte får något kvitto vid köp från självbetjäningsautomater.

5.6 Prenumeration

När ni använder ert kortnummer för att betala för kontinuerlig service, till exempel en prenumeration, måste ni se till att eventuell uppsägning av prenumerationen sker i enlighet med de villkor som företaget fastställt.

När ni som kund får ert VISA-kort utbytt har handlaren möjlighet att uppdatera dina kortuppgifter automatiskt med hjälp av Visa Account Updater. Det betyder att ni inte behöver registrera om ert nya kort hos handlaren. Observera att detta endast gäller de fall där handlaren stödjer denna specifika tjänst, och att ni får ert befintliga kort utbytt.

5.7 Spel, lotterier och andra aktiviteter

När ni använder kortet på företag som övervägande erbjuder spel och vadslagning, inklusive kasinon, lotteriåterförsäljare, racerbanor och liknande kan det finnas begränsningar i möjligheten att använda kortet.

Restriktionerna kan vara följande:

 • en beloppsgräns per dag, eller
 • att kortet inte kan användas för spel eller lotteri.

Information om detta kan erhållas genom att kontakta Lunar. Minderårig får inte delta i sådana spel.

5.8 Köp med kontaktlös funktion

Ni kan använda den kontaktlösa betalningsfunktionen när ni handlar i butiker som erbjuder denna tjänst. Ni kan använda kortet utan att sätta in kortet i terminalen, ange PIN-kod eller signera, eller så kan ni använda Visa Debit på ansluten mobil. Ni accepterar betalningen genom att hålla kortet eller mobiltelefonen nära en terminal (ett avstånd på 0-3 cm) som har aktiverat den kontaktlösa funktionen. Den kontaktlösa funktionen visas på terminalen med denna symbol:

Visa contactless ikon

Er användare väljer själv om denne vill använda den kontaktlösa funktionen på det fysiska kortet eller om denne vill använda kortets chip/magnetremsa och pinkod.

5.9 Förhandsregistrering av kortuppgifter

Ni har möjlighet att registrera era kortuppgifter hos varje företag eller hos en elektronisk plånboksleverantör så att ni i framtiden inte behöver ange era kortuppgifter när ni godkänner transaktionen. Ni måste följa instruktionerna från företaget eller plånboksleverantören.

Ni kan också komma överens med företaget om att era kortuppgifter lagras i butiken i syfte att betala för kontinuerlig service, till exempel en prenumeration. Företaget kommer att dra de överenskomna beloppen, och ni behöver inte godkänna den individuella betalningen.

När ni som kund får ert VISA-kort utbytt har handlaren möjlighet att uppdatera era kortuppgifter automatiskt med hjälp av Visa Account Updater. Det betyder att ni inte behöver registrera om ert nya kort hos handlaren. Observera att detta endast gäller de fall där handlaren stödjer denna specifika tjänst, och att ni får ert befintliga kort utbytt.

5.10 Visa-kort kopplade till Apple Pay eller Google Pay

Om ni har lagt till ert Visa-kort till Apple Pay eller Google Pay är det viktigt att ni vidtar alla säkerhetsåtgärder för att skydda er(a) användares mobiltelefon(er) – precis som ni skulle skydda era kortuppgifter och kontanter. Ni bör till exempel undvika att lämna sådan mobiltelefon ansluten till Apple Pay eller Google Pay till andra. Observera också att ert personliga lösenord och all annan säkerhetsinformation (inklusive Touch ID och Face ID) också är helt konfidentiella och därför inte får delas med andra. Det är också viktigt att ni helt undviker att använda någon annans Touch ID eller Face ID på er anslutna enhet/mobiltelefon.

Om ni har registrerat ert VISA-kort med Apple Pay eller Google Pay måste ni vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda enheten/mobiltelefonen, på samma sätt som ni skulle skydda betalningsinstrument som kort och kontanter. Ni måste till exempel avstå från att lämna enheten/smarttelefonen ansluten till Apple Pay eller Google Pay till annan än behörig person. Dessutom är den personliga koden och andra säkerhetsdetaljer (nedan Touch ID och Face ID) strikt konfidentiella och ska inte delas med andra. Det är också viktigt att ni undviker att inkludera andra personers Touch ID eller Face ID på ansluten enhet/mobiltelefon.

6. Kontrollera transaktionerna på ert konto

Ni måste kontrollera transaktionerna på ert konto kontinuerligt. Om ni upptäcker transaktioner som inte stämmer överens med era kvitton eller som ni inte tror att ni har gjort, vänligen kontakta Lunar så snart som möjligt. I detta avseende bör ni vara medvetna om de tidsfrister som anges i avsnitt 7 och 8.

När ni kontinuerligt kontrollerar transaktioner på ert konto, var medvetna om att när ni använder kortet för köp över internet eller använder det för post- eller telefonorder, får handlaren som regel inte ta ut beloppet förrän varan har skickats. Men vid köp av till exempel flygbiljetter eller konsertbiljetter drar handlaren normalt beloppet redan vid bokning av resan eller bokning av konsertbiljetten.

6.1 Underrättelse

Lunar kommer att meddela er om misstänkta eller faktiska fall av missbruk eller säkerhetshot. Meddelandet kan till exempel ske via telefon, meddelande i Lunar-appen eller annat säkert förfarande.

7. Ansvar för företagskort och missbruk av kortet

7.1 Om ni inte kände till det slutliga beloppet vid tidpunkten för godkännandet

Ert företag är ansvarigt för alla transaktioner där företagskortet används. Detta gäller även alla anställdas/företrädares/uppsatta användares felaktiga användning eller missbruk av företagskortet.

Företaget är dock inte ansvarigt för förluster som uppstår efter att kortet har spärrats i appen av den uppsatte användaren eller företaget. Ni är inte heller ansvariga för förlust om ni inte haft möjlighet att spärra ert kort på grund av omständigheter hos Lunar.

7.2 Köp på internet, post- och telefonorder

Om ni har använt ert kort för att köpa varor eller tjänster på något av följande sätt:

 • köp på internet,
 • köp via post- eller telefonorder, eller
 • köp från självbetjäningsautomater utan pinkod,

kan ni ha rätt till återbetalning om:

 • handlaren har debiterat ett högre belopp än överenskommet,
 • den beställda produkten/tjänsten inte har levererats, eller
 • ni utnyttjar en avtalad eller lagstadgad ångerrätt innan produkten eller tjänsten har levererats. Ni bör först försöka lösa problemet med företaget innan ni kontaktar Lunar.

7.3 Invändning vid betalning med Visa Debit

När ni har betalat med Visa Debit kan ni i vissa situationer få en betalning återbetald. Information om detta hittar ni på hemsidan www.nets.eu/kortholderindsigelser. En invändning måste dock alltid skickas till Lunar senast 3 veckor efter köpet.

8. Återbetalning av betalningar som ni inte har godkänt

Om ni tror att en eller flera betalningar har gjorts med ert kort som ni inte har godkänt eller gjort, måste ni kontakta Lunar så snart som möjligt efter att ni har blivit medvetna om den obehöriga transaktionen. Vid bedömningen av om ni har kontaktat Lunar i tid kommer er skyldighet att regelbundet granska poster på ert konto att betonas, jfr avsnitt 6. Förfrågan till Lunar ska under alla omständigheter ske senast tre (3) veckor efter det att beloppet dragits från ert konto. Lunar kommer då att utreda er invändning. Om er invändning visar sig vara obefogad kan Lunar ta ut en avgift och timtaxa för att begära en fotokopia eller andra kostnader relaterade till utredningen av ärendet, jfr prislistan som finns tillgänglig i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

9. Er skyldighet att spärra kortet

Ni måste kontakta Lunar så snart som möjligt för att spärra ert kort eller spärra det i Lunar-appen om:

 • ni förlorar ert fysiska kort,
 • ni tappar bort en mobil enhet med Visa Debit på mobilen,
 • någon annan får reda på er pinkod,
 • ni inser att ert kort har missbrukats,
 • ni misstänker att kortet har kopierats, eller
 • ni på annat sätt misstänker att kortet kan missbrukas.

När kortet spärras kommer ni att få information om orsak och tidpunkt för spärren, beroende på om det är ni eller Lunar som orsakar spärren. En spärr av ert fysiska kort innebär att ni inte heller kan använda ert Visa Debit på mobiltelefonen.

När ni får meddelande om att ni har tappat bort er mobila enhet kommer Visa Debit på mobil på den enheten att spärras. Det påverkar inte omedelbart ert fysiska kort. Om ett spärrat kort hittas igen, kontakta Lunar och kom överens om hur ni ska gå vidare.

10. Lunars rättigheter och skyldigheter

10.1 Lunars rätt att spärra kortet

Lunar har rätt att spärra användningen av kortet om:

 • kontot som ert kort är kopplat till är spärrat,
 • om det inte har varit möjligt för Lunar att slutföra eller uppdatera den nödvändiga kundproceduren i enlighet med penningtvättslagstiftningen, eller
 • ni bryter mot reglerna, inklusive om kontot som kortet är kopplat till är övertrasserat, kortet har missbrukats eller misstänks missbrukas av en tredje part.

Vid övertrassering får ni ett skriftligt meddelande innan kortet spärras. Omedelbar spärrning kan dock bli nödvändig vid särskilt betydande och/eller upprepad övertrassering.

Lunar kan också kräva att alla fysiska kort kopplade till kontot returneras och alla Visa Debit för mobil raderas. När Lunar har spärrat kortet kommer ni att meddelas om detta med angivande av orsak och tidpunkt för spärren.

10.2 Byte av kortet

Lunar har rätt att ersätta det fysiska kortet när som helst. Att byta ut ert fysiska kort kan leda till att ni måste ladda ner en ny Visa Debit till er anslutna mobil.

10.3 Lunars ansvar

Lunar är skadeståndsskyldig om banken på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller otillräckligt. Även inom de områden där striktare ansvar gäller är Lunar inte ansvarig för förluster orsakade av:

 • haveri/brist på tillgång till IT-system eller skador på data i dessa system hänförliga till de händelser som anges nedan, oavsett om det är Lunar eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen,
 • fel på Lunars strömförsörjning eller telekommunikation, lagstiftande ingripande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, uppror, civila oroligheter, sabotage, terror eller vandalism (inklusive datavirus och hacking),
 • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar eller deras organisation, och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av Lunar,
 • andra omständigheter utanför Lunars kontroll.

Lunars ansvarsfriskrivning gäller inte:

 • om Lunar borde ha förutsett den omständighet som orsakar skadan vid tidpunkten för avtalets ingående eller banken borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan, eller
 • om lagstiftningen i något fall gör banken ansvarig för den omständighet som är orsaken till skadan.

10.4 Arbetskonflikter

Ni kan inte använda kortet i Sverige om Lunar och/eller deras datacenter är inblandade i en arbetskonflikt. I början och slutet av en sådan konflikt kommer ni snarast möjligt att meddelas om detta, bland annat genom annonsering i dagspressen.

Ni kan inte förvänta er att kunna använda kortet utanför Sverige om ett eller flera av Lunars datacenter och/eller om en eller flera av Lunars internationella partners är inblandade i en arbetskonflikt.

10.5 Brister

Lunar ansvarar inte för eventuella brister etc. i de tjänster som verksamheten tillhandahåller. Eventuella klagomål om brister i de tillhandahållna tjänsterna ska riktas till verksamheten.

11. Förfallotid och annullering

Visa Debit utfärdas för tre (3) år. Kortet kan användas fram till och med det förfallodatum som anges på kortet, därefter är kortet ogiltigt.

Innan kortet upphör att gälla kommer ni att få ett nytt kort.

Ert Visa Debit i ansluten mobil förnyas inte automatiskt, vilket innebär att ni måste ladda ner ett nytt Visa Debit i den anslutna mobilen när ni aktiverar ett nytt fysiskt kort.

Utgångna, spärrade eller blockerade kort måste förstöras genom att klippa sönder kortet och förstöra magnetremsan och chipet. Ni måste också ta bort Visa Debit på er anslutna mobiltelefon.

12. Uppsägning av avtal

Både ni och Lunar kan säga upp avtalet med 14 dagars varsel.

Lunar kan även säga upp avtalet utan föregående varsel om exempelvis missbruk eller brott mot avtalet har konstaterats. I följande situationer har Lunar alltid rätt att säga upp avtalet om kortet utan föregående meddelande:

 • om kortinnehavaren är föremål för enskilt åtal i form av beslag eller häktning,
 • om ni är föremål för rekonstruktion, konkurs, likvidation eller inleder rekonstruktions- eller konkursförhandlingar,
 • om ni avlider (enskild firma),
 • om ni registrerar er/flyttar säte permanent utanför landets gränser,
 • om ni har lämnat felaktiga uppgifter som är relevanta för skapandet av kortet, eller
 • om ert kort spärras till följd av brott mot kortvillkoren, se avsnitt 10.1.

13. Ändringar av regler

Ändringar i dessa användarregler som är till nackdel för er kan göras med 14 dagars varsel. Ändringar till er fördel kan göras utan föregående meddelande. Ni kommer att underrättas om ändringar antingen skriftligen eller elektroniskt (via e-post och/eller i Lunar-appen). Ni är skyldiga att tillse att ni har tillgång till Lunar-appen och att meddela eventuella ändringar av er adress och/eller e-postadress till Lunar. Ni är också ansvariga för det fall att ni inte blir underrättade om ändringar till följd av att ni inte har meddelat oss om en e-post- och/eller adressändring och/eller inte har tillgång till Lunar-appen.

14. Ny kopia av villkoren

Om ni tappar bort dessa villkor eller av någon annan anledning behöver en ny kopia, kan ni hitta dem i Lunar-appen eller på vår hemsida www.lunar.app.

15. Avgifter

15.1 Lunars avgifter

Års-, kvartals- eller månatlig kortavgift, kortanvändningsavgift, eventuell kontoavgift, eventuell kontoutdragsavgift, eventuell kortbytesavgift samt kopia på kvitto etc. finns listade i Lunar-appen, på www.lunar.app, eller kan begäras.

15.2 Avgift för användning av kortet

När ni använder kortet kan Lunar och företag ta ut en avgift. Internetbutiker eller utländska företag som tar ut en avgift vid användning av kortet måste göra er uppmärksam på detta innan betalning sker.

15.3 Omräkningskurs för användning utomlands

Köp och uttag i utlandet omräknas till svenska kronor, jfr. prislistan i Lunar-appen, på www.lunar.app, och ska alltid beräknas i svenska kronor.

Metoderna som används för valutaomräkning beskrivs i prislistan. Ändringar i hur växelkursen omräknas träder i kraft utan föregående meddelande.

Det kan ha skett förändringar i växelkursen från det att ni använde ert kort till att beloppet dras från ert konto. På samma sätt kan det i vissa länder, främst utanför Europa, finnas fler officiella kurser beroende på var växelkursen erhålls.

15.4 Dynamisk valutaomvandling

Använder ni kortet utomlands kan ni bli erbjudna att verksamheten gör en valutaomräkning innan betalningen görs. Innan ni godkänner detta måste företaget upplysa om de avgifter och växelkurs som företaget använder för konverteringen. Ni bör vara medvetna om att kursen som används av företaget kan skilja sig från kursen som används i Lunar, och Lunar har inget inflytande på den omvandlingskurs som används av företaget.

16. Bedömning av kortansökan

Kortet utfärdas efter en individuell bedömning.

17. Behandling och utlämnande av personuppgifter och information om köp m.m.

Genom att acceptera dessa regler och använda Visa Debit samtycker ni, och du som användare, till att era personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs nedan.

Ni kan när som helst läsa mer om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy på www.lunar.app.

17.1 Behandling och utlämnande av uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer och/eller organisationsnummer

Uppgifterna om namn, adress, telefonnummer och organisations-/personnummer används av Lunar för att skapa kortet och i den löpande administrationen. Personnumret (enskild firma) kan även komma att användas av Lunar för att lämna lagstadgade uppgifter till myndigheter om insättningar på kontot, eventuell ränta med mera.

17.2 Behandling och utlämnande av annan information

Övrig information, liksom information som erhålls från bankinformation, information från kreditupplysningsföretag etcetera används av Lunar som bedömningsgrund vid utfärdande av kort, vid spärr av kort, samt för att säkerställa unik identifiering av kortinnehavaren och för nödvändig användning för genomförande av betalningstransaktioner.

17.3 Transaktionsinformation m.m.

När kortet används registreras kortnumret, det totala transaktionsbeloppet, kortets användningsdatum och var kortet användes. Betalningsmottagaren kommer att vidarebefordra dessa uppgifter till Lunar via Nets.

Uppgifterna lagras av betalningsmottagaren, Nets och Lunar och används i bokföringen, för fakturering/kontoutdrag (inklusive tillgång för kortinnehavaren att se användningen via Lunar-appen), och eventuell efterföljande felsökning.

Dessutom utlämnas ovan nämnda data endast när det krävs enligt lag och/eller för rättsliga förfaranden om anspråk som fastställts med hjälp av kortet. När ni registrerar er för Verified by Visa lagras ert mobilnummer hos Nets för användning av 3D Secure.

17.4 Lagring av information

Personuppgifter, såväl som köpdata, lagras hos Lunar och finns fysiskt närvarande i deras databas.

Vid uppsägning av kundförhållandet ska uppgifterna bevaras så länge det är nödvändigt för ett eventuellt utlämnande av uppgifterna till offentliga myndigheter.

17.5 Rapportering till ett kreditupplysningsföretag

Om ett utslag har meddelats rörande att en kortinnehavare/kontoinnehavare inte har betalat en förfallen skuld kan kortinnehavarens/kontoinnehavarens namn och adress rapporteras till Experian Information Solutions (tidigare RKI - Ribers Kreditinformation), svenska UC-registret och eventuellt andra kreditupplysningsföretag.

Ni kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter i "Integritetspolicy" och “Cookiepolicy” på www.lunar.app.

18. Tillsyn, lagval och jurisdiktion

Lunar står under tillsyn av den danska finansinspektionen och är listad i den danska finansinspektionens register över organisationer under tillsyn med FT.nr. 28002.

Detta avtal regleras av svensk lag. Mål mot Lunar kan endast väckas vid Stockholms tingsrätt.

19. Ert företags ansvar

När det gäller Visa Debit-kort för företagskunder är företaget alltid ansvarigt för alla krav som uppstår vid utfärdande och användning av fysiskt som virtuellt Visa Debit-kort.

Om den hos er som har tillgång till ert företagskort exempelvis säger upp sig från ert företag, eller som ni i övrigt inte längre anser som behörig användare, ska ni omhänderta det fysiska kortet utan dröjsmål samt se till att Visa Debit på mobilen raderas och omgående meddela Lunar.

Ordlista

Bankdag: Alla dagar utom lördagar, söndagar och allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

BankID: BankID är en digital signatur.

Digital plånbok: En "Digital Wallet" (digital plånbok) är en personlig mjukvarubaserad lösning som kan användas för onlineköp i en webbutik. I den digitala plånboken kan du registrera din Visa Debit för att i efterhand kunna hämta ut kortdata på ett enkelt sätt, och sedan genomföra en kortbetalningstransaktion. Transaktioner görs enligt det avtal du har ingått med leverantören av den digitala plånboken.

Dynamisk valutaomvandling: Används av vissa butiker och bankomater utomlands, så att du kan betala i svenska kronor. Det är verksamheten som gör valutaomvandlingen och Lunar Bank har inget inflytande på den kurs som används för konvertering.

Engångskod: En kod du får via SMS till den registrerade mobiltelefonen. Du måste använda koden för framtida köp i företag som använder Verified by Visa.

Företag: Alla butiker, hotell, restauranger eller andra platser som accepterar Visa Debit-betalningar.

Kontaktlös funktion: Betalning med kontaktlöst kort kan göras utan fysisk kontakt med kortterminalen. Du betalar/använder kortet genom att hålla kortet på ett avstånd av 0-3 cm från terminalens symbol för den kontaktlösa funktionen (se nedan). Det är en förutsättning att verksamheten använder kortterminaler med kontaktlös teknik, jfr. symbolen nedan.Du kommer då och då att bli ombedd att använda chip och PIN.

Du kan bara betala på detta sätt med kort som bär symbolen för den kontaktlösa funktionen. Om ditt kort har den kontaktlösa funktionen kommer det att ha symbolen på framsidan av kortet. Du kan betala små belopp med den kontaktlösa funktionen utan att använda PIN-koden. Symbol:

Visa contactless ikon

Kvitto: Information om en betalning utfärdad på papper eller i elektronisk form.

Nets: Nets A/S – företaget som hanterar Visa Debit-systemet för finansinstituten.

PIN: Den personliga kod som är kopplad till kortet.

PIN-kod: Samma personliga, hemliga kod kopplad till flera kort.

Plånbok för användning i fysisk butik: En personlig mjukvarubaserad lösning som låter dig göra betalningar med Visa Debit på mobilen i fysiska butiker.

Prislista: Aktuell avgiftslista etc. Du hittar prislistan i Lunar-appen, på www.lunar.app eller genom att kontakta Lunar Bank.

Referenspris: Växelkursen som används för att omvandla betalningar i utländsk valuta till svenska kronor.

Utgivare: Finansinstitutet där du har beställt ditt Visa-betalkort (Lunar Bank A/S).

Utomlands: Resten av världen, som inte är definierat under "Sverige".

Verified by Visa: Verified by Visa är ett extra skydd mot missbruk av kortdata vid köp online.

Visa Debit: Betalkort med saldokontroll, som kan användas som betalkort och kan användas i Sverige och utomlands

Visa Debit på mobil: Virtuell version av ett fysiskt privat- eller företagsbetalkort som kan läggas i en Lunar Bank-godkänd plånbok på en mobil enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta. Det virtuella betalkortet på en mobil enhet kan sedan användas via en plånbok för kontaktlös betalning i fysiska verksamheter.

Visa International: Organisationen som fastställer de internationella reglerna för Visasystemet.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696