Lunar Logo

Utgående internationella betalningar

Lunar tillåter överföringar och betalningar till följande länder:

Norden:

 • Färöarna
 • Finland
 • Danmark
 • Grönland
 • Island
 • Norge
 • Sverige

EU/EES:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Holland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Schweiz
 • Slovakien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Andra utvalda länder

 • Australien
 • Kanada
 • Nya Zeeland
 • Singapore
 • Storbritannien
 • USA
Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696