Lunar Logo

Informationsblad – Den danska garantifonden för insättare och investerare

Name Value
Insättningar i Lunar Bank A/S skyddas av Den danska garantifonden (1)
Skyddsgräns: 100 000 €, motsvarande cirka 1 050 000 SEK per insättare och kreditinstitut (2)
Om du har fler insättningar i samma kreditinstitut: Alla dina insättningar på samma kreditinstitut är "aggregerade" och summan är föremål för gränsen på 100 000 € (cirka 1 050 000 SEK)
Om du har ett gemensamt konto med (en) andra person(er): Gränsen på 100 000 € (cirka 1 050 000 SEK) gäller separat för varje insättare (3)
Återbetalningstid om kreditinstitutet inte fullgör sina skyldigheter: 7 arbetsdagar (4)
Återbetalningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Kontakt: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
E-mail: mail@fs.dk
Mer information: www.fs.dk
Mottagningsbevis från insättaren: När du öppnar ett konto i banken godkänner du att bankens Allmänna villkor för Privatkunder gäller för kontot. När du godkänner våra Allmänna affärsvillkor och använder kontot bekräftar du också att du har fått informationen som finns i formuläret.

Mer information:

(1) Systemet som ansvarar för skyddet av din insättning

(2) Allmän skyddsgräns

Om en insättning är otillgänglig på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden, återbetalas insättare genom ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning omfattar högst 100 000 euro (cirka 1 050 000 kr) per kreditinstitut. Detta innebär att alla godtagbara insättningar hos samma kreditinstitut läggs ihop för att fastställa garantinivån. Om till exempel en insättare har ett sparkonto med 90 000 € och ett löpande konto med 20 000 €, får han eller hon endast tillbaka 100 000 € (cirka 1 050 000 SEK).

För mer information, besök www.fs.dk.

(3) Skyddsgräns för gemensamma konton

Vid gemensamma konton gäller gränsen på 100 000 euro (cirka 1 050 000 kr) för varje insättare.

(4) Ersättning

Ansvarig insättningsgaranti är den danska garantifonden (Garnantiformuen), Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., Telefon (+45) 33 14 62 45, e-post: gmail@fs.dk, webbadress: www.fs.dk. Insättningar (upp till högst 100 000 EUR) kommer att återbetalas av systemet inom 7 arbetsdagar.

Om du inte har fått återbetalningen inom dessa tidsfrister bör du kontakta garantifonden eftersom den period under vilken ett anspråk på återbetalning kan göras kan löpa ut efter en viss tid. För mer information, besök www.fs.dk.

Annan viktig information

I allmänhet omfattas alla privatpersoners insättare och företag av insättningsgarantisystemen. Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets hemsida. Ditt kreditinstitut kommer också att informera dig på begäran om vissa produkter omfattas eller inte. Om insättningar är godtagbara ska kreditinstitutet även bekräfta detta på kontoutdraget.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696