Lunar Logo

Förmedlingsprovision

Enligt den danska verkställande ordern om god affärssed för finansiella företag kan vi meddela att vi får förmedlingsprovisioner och ersättningar från följande partners:

  • Nets Denmark A/S
  • Qred Erhvervslån, a branch of Qred Företagslån AB
  • Froda AB
  • Saxo Bank A/S
  • Visa International
  • Tryg A/S
Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696