Lunar Logo

Integritetspolicy

Version 4.22

I Lunar – liksom den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter – betraktar vi rätten till privatliv som en grundläggande mänsklig rättighet. Som du säkert redan vet är vi på ett uppdrag att revolutionera ditt sätt att tänka om banker och en stor del av det är att vara transparenta om hur vi bedriver vår verksamhet, inklusive hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy kommer att ge dig information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du har registrerat dig som Lunar-kund.

Den korta versionen är att vi samlar in information om allt du gör i appen eller i vår webbapplikation och hur du använder oss och de tjänster vi eller våra partners tillhandahåller. Det gör vi för att leva upp till en del juridiska skyldigheter, som vi har som finansiellt företag, men också för att kunna förse dig med bästa möjliga tjänster och produkter. Om du vill få mer information om allt detta, kan du se nedan för den längre juridiska versionen.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, CVR: 39697696, (i denna integritetspolicy; ”Lunar”, ”vi” och ”oss”) är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Ändamål för behandling av personuppgifter
Registrering av dig som Lunar-kund
Kundrelationshantering
Företagskunder
Kundservice
Lunar-appen
Webbplatsbesökare
Marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund för behandling

Lagring

Sekretess

Mottagare av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsbiträden

Andra banker

Nationella myndigheter

Ytterligare tjänster

Överföring av personuppgifter

Profilering och automatiskt beslutsfattande

Registrerades rättigheter

Rätt till tillgång

Rätt till rättelse

Rätten att bli bortglömd (radering)

Rätt till begränsning av behandlingen

Rätt till dataportabilitet

Rätten att invända mot direktmarknadsföring

Dataskyddsombud (DPO)

Klagomål

Ändringar och version

Ändamål för behandling av personuppgifter

Som bank och leverantör av finansiella tjänster har vi många juridiska skyldigheter, särskilt vad gäller dokumentation, som vi måste kunna uppfylla. Det betyder att vi behöver samla in information om dig som kund för att kunna uppfylla kraven i de olika lagar som vi lyder under. I det här avsnittet kan du hitta mer information om när, vad, hur och varför vi samlar in personuppgifter och vilka syften som eftersträvas.

Att komma igång som Lunar-kund

Det allra första steget i registreringsprocessen är att du ger oss ett telefonnummer. Så redan innan vi riktigt känner dig har vi fått den första informationen om dig. Tills registreringen är klar används ditt telefonnummer endast för att skicka ut en länk dit du kan ladda ner vår app eller för verifiering när registreringen påbörjas.

När du har laddat ner Lunar-appen ber vi dig att förse oss med information som en del av registrerings- och godkännandeprocessen, så det är här den verkliga insamlingen av data börjar. Denna information inkluderar ditt fullständiga namn, kontaktuppgifter, personnummer eller liknande identifikationsnummer, om du är en politiskt utsatt person (PEP), information landet där du är född, landet du bor i, medborgarskap, var du betalar skatt etc. Vi ber dig också att ge oss information om hur du tänker använda ditt konto, inklusive förväntade internationella penningöverföringar. För företagskonton ber vi om registreringsnummer och information om företagets verkliga ägare.

Utöver den information som samlas in direkt från dig kan vi också samla in information om dig från offentliga register för att verifiera din identitet och den information du har lämnat.

Förutom det faktum att vi verkligen vill lära känna dig och kunna kommunicera med dig, inklusive tillhandahålla teknisk support och svara på alla dina frågor om oss, så samlar vi in ​​informationen som en del av registreringsprocessen, både direkt från dig och från andra källor, vilket är ett krav för att vi ska kunna komplettera och dokumentera att vi har uppfyllt våra Know Your Customer-skyldigheter (KYC) enligt tillämplig lagstiftning mot penningtvätt (AML). Om du vill använda våra låne- eller P2P-låneprodukter kommer vi också att samla in information om dig från externa partners för att bedöma din ekonomiska situation.

Vi behåller informationen du lämnar under registreringsprocessen i högst sex månader, så att du, om du blir avbruten innan du slutför registreringsprocessen, inte behöver börja om när du kommer tillbaka för att slutföra. Efter slutförandet av registreringsprocessen kommer informationen du har lämnat att överföras till andra system och behandlas enligt beskrivningen nedan.

Kundrelationshantering

Efter slutförandet av registrerings- och godkännandeprocessen välkomnar vi dig som en värdefull kund i Lunar. Det betyder också att nu kommer ytterligare data att genereras om dig. Men oroa dig inte, vi kommer att ta väl hand om datan och bara använda den för att ge dig fantastiska tjänster. När registreringen är klar kommer du att tilldelas ett unikt kund-ID, som används internt för att identifiera ditt konto. Det betyder att de flesta av våra anställda inte kommer att kunna identifiera dig som Lunar-kund, vilket är det första steget för att säkerställa din integritet.

Eftersom vi är din bank kommer vi att fortsätta att behandla information om dig som kund, för att kunna uppfylla juridiska skyldigheter enligt ovan. Ju fler av våra tjänster du väljer att använda, desto mer data kommer vi att behandla.

Som en del av vår pågående relation kommer vi kontinuerligt att behandla information om ditt bankkonto och hur det används, såsom ditt saldo, övervakning av de transaktioner du är en del av och hålla reda på de ändringar som görs i dina engagemang med Lunar. Behandlingen kommer också att omfatta utförandet av kreditbedömningar baserade på din ekonomiska historik hos Lunar, men den kan också omfatta information som samlats in från tredje part, såsom kreditupplysningsregister och kreditupplysningsbyråer. Kort sagt, vi måste ha koll på allt som händer.

Vi kommer att behandla information om dig och dina ekonomiska angelägenheter för att kunna erbjuda dig våra tjänster. All behandling som utförs som en del av din kundrelation med oss ​​kommer att utföras för att uppfylla följande syften; (i) att hantera de uppgifter som är kopplade till den dagliga driften av ditt Lunar-konto, (ii) att förse dig med de valda produkter och tjänster i Lunar-appen, (iii) säkerställa att vi kan tillhandahålla nödvändig teknisk,- och kundsupport, och (iv) för att följa tillämpliga lagar och regulatoriska krav, såsom AML-lagar och KYC-processer.

Som en del av våra pågående ansträngningar att kontinuerligt förse dig som Lunar-kund med relevanta och intressanta produkter, kan vi använda en del av informationen vi samlar in om dig för test- och utvecklingsändamål. I så lång utsträckning som möjligt använder vi endast anonyma eller aggregerade data, men i vissa fall är riktig data absolut nödvändig. I de fallen kommer de inblandade personuppgifterna att omfattas av liknande säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, som de som implementeras för att skydda dina personuppgifter i våra livesystem.

Företagskunder

I likhet med vad som beskrivs ovan gällande privatkunder finns det strikta juridiska skyldigheter som kräver att vi behandlar personuppgifter utöver information om företaget, trots att det är företaget som ingår avtal med Lunar. Av KYC-skäl behöver vi samla in information om verksamheten men också om verklig huvudman, vilket inkluderar insamling av identifikationshandlingar. Samma krav gäller även om du väljer att integrera vår betalningslösning på din webbplats.

Som en del av våra företagstjänster, i syfte att göra din bokföring mycket smidigare, ger vi dig möjligheten att få flera företagskreditkort utfärdade. För att kunna göra det behöver vi dock samla in information om de anställda i ditt företag som ett företagskreditkort har utfärdats till, för att vi ska kunna följa samma regler som det som beskrivs ovan.

Kundservice

Även om vi ständigt strävar efter att göra våra produkter och tjänster så användarvänliga och smidiga som möjligt, är det ibland nödvändigt att kontakta oss. Som tur är finns det flera sätt att komma i kontakt med oss ​​och vi är redo att hjälpa till. Du kan ringa oss, skicka meddelanden via Lunar-appen eller skriva mejl. Oavsett vilken kommunikationskanal du väljer kommer vi att behandla dina personuppgifter som en del av vår kommunikation. Om vi ​​inte gjorde det skulle vi inte veta vem vi har pratat med eller vad vi har kommit överens om nästa gång du kontaktar oss.

I den mån vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag, spelas all kommunikation med vår kundtjänst in, inklusive både inkommande och utgående telefonsamtal, och lagras i enlighet med välkomstmeddelandet du hör när du ringer oss. Det gör vi för att dokumentera vad som hänt, vad som sagts och kommit överens om under samtalet, både för att kunna dokumentera eventuella avtal som kan ha ingåtts, men också för att vi ska kunna dokumentera samtal som kan leda till eller ha lett till investeringar. Korrespondensen kan även komma att användas i utredningar om ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Inspelningarna kommer att lagras i upp till 5 år efter att din kundrelation med oss ​​upphört.

Vi vill också använda inspelningarna i interna utbildningssyfte för att förbättra vår kundservice och för att lära oss hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Vi kommer endast att använda inspelningarna för dessa ändamål, om du har gett ditt samtycke. Dessa inspelningar kommer att raderas efter 3 månader.

I Sverige kan även samtal komma att spelas in, utan föregående samtycke, och inspelningarna behålls i upp till 12 månader.

Lunar-appen

”Everything money” börjar med Lunar-appen.

Appen är vårt främsta sätt att hålla våra produkter tillgängliga för dig och den fungerar som den direkta livlinan mellan dig som kund och oss. Den representerar hela vår relation och det mesta av vår kommunikation och interaktion kommer att gå via appen, precis som de flesta av våra tjänster till dig kommer att tillhandahållas via appen. Som ett resultat kommer vi att samla in information om dig, om hur du använder appen och de tjänster och produkter du använder. Du hittar mer specifik information om de kategorier av personuppgifter vi behandlar nedan i avsnittet "Kategorier av personuppgifter".

Vi strävar efter att kontinuerligt förse dig med relevanta erbjudanden och tjänster för att förenkla och berika ditt ekonomiska liv, så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. För att se till att du får den bästa möjliga upplevelsen som användare spårar vi hur vår app används. Vi gör detta för att fortsätta utveckla nya verktyg och tjänster åt dig, men också för att se till att allt vi lägger in där fungerar precis som vi vill. Viktigast av allt, vi spårar din användning av appen för att se till att din upplevelse som användare är intuitiv, smidig och i allmänhet bara riktigt trevlig och enkel.

Förutom den tekniska informationen om hur du använder appen, samlar vi in ​​mycket annan information om dig via appen – det är, som nämnt ovan, vår främsta kontaktpunkt. Som verksamma inom det finansiella området finns det en hel del juridiska skyldigheter och dokumentationskrav som vi måste följa för att vi ska behålla vårt tillstånd och för att förhindra bedrägerier och penningtvätt. Det kräver att vi behandlar mycket information om dig och allt som händer på dina konton.

Allt börjar med att du laddar ner appen och registrerar dig som Lunar-kund. Det första vi behöver göra är att samla in viss information om dig för att kunna uppfylla våra KYC-åtaganden, men under hela uppdraget vi har kommer vi att behandla mycket data om dig för att leva upp till våra åtaganden, inklusive spåra alla transaktioner på dina konton, utfärda lån och dokumentera all korrespondens vi har med dig.

Vi är väldigt bra på de saker vi gör men vi kan inte göra allt själva, så vi har hittat några fantastiska partners som ger dig fantastiska tjänster. Om du väljer att använda några av de tillgängliga tjänsterna, såsom aktiemarknadsinvesteringsplattformen, kryptohandelsplattformen eller reseförsäkringen som ingår i våra premium- och pro-prenumerationer, kommer vi att dela dina personuppgifter med externa partners, som kommer att agera som enskilda personuppgiftsansvariga. Se nedan för mer information om våra partners, inklusive länkar till hur de behandlar dina personuppgifter.

Webbplatsbesökare

På vår webbplats använder vi cookies och liknande teknologi för att samla in och bearbeta information om våra besökare och hur webbplatsen och tjänsterna används. Vi gör detta i ett försök att övervaka vad som fungerar bra och var vi kan förbättra, för att ge dig bästa möjliga upplevelse och för att ge dig de mest relevanta tjänsterna. Du kan hitta mer information om vår användning av cookies och liknande tekniker i den separata cookiepolicyn.

Marknadsföring

Om du har registrerat dig för att ta emot marknadsföringsmaterial, inklusive information om nya produkter, funktioner eller erbjudanden från Lunar eller våra affärspartners, kommer vi att behandla information om ditt namn och kontaktuppgifter, tillsammans med information om de informationskanaler du föredrar för att ta emot marknadsföringsmaterial, t.ex. som e-postmeddelanden, textmeddelanden, telefonsamtal eller push-meddelanden. För att ge dig det mest relevanta marknadsföringsmaterialet kommer vi också att behandla information om dina transaktioner, din enhet och hur du använder våra produkter. Behandlingen av dina uppgifter för att skicka ut marknadsföringsmaterial kommer att baseras på ditt samtycke.

Du är fri att när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföring antingen i Lunar-appen eller genom att kontakta kundtjänst. Push-meddelanden kan inaktiveras i appen eller i dina telefoninställningar.

Kategorier av personuppgifter

Som beskrivits samlar vi in och behandlar information om dig för att kunna förse dig med alla våra olika tjänster och för att leva upp till en mängd juridiska krav gällande dokumentation som följer med att tillhandahålla banktjänster och andra finansiella tjänster.

Vi samlar in data direkt från dig eller via appen men vi samlar även in data från andra källor, såsom offentliga register, till exempel de lokala civila registreringssystemen, centrala företagsregister, och EU- eller FN:s sanktionsregister eller liknande. Vi samlar även in information om dig från externa partners som är specialiserade på insamling av kreditinformation, såsom UC AB, Kreditz AB, och Experian A/S.

Vi samlar också in data om dig, de verkliga huvudmännen och politiskt utsatta personer och deras närstående från internationella informationsleverantörer och andra offentligt tillgängliga källor. Vi söker information på internet, till exempel när det efter en riskbedömning bedöms vara motiverat och i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av den danska finansinspektionen. När vi gör en kreditbedömning kan vi kontrollera om kreditupplysningsföretag eller liknande har registrerade uppgifter om dig.

Alla personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för specifika ändamål enligt beskrivningen ovan.

De personuppgifter vi behandlar kan vara inom dessa övergripande kategorier:

 • Identitetsinformation, inklusive grundläggande information som ditt namn och medborgarskap, men även dokumentation av din identitet och personnummer
 • Kontaktinformation
 • Information om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
 • Finansiell och ekonomisk information, inklusive information om alla transaktioner relaterade till dina konton och kreditbedömningar
 • Dokumenterad kommunikation, både skriftlig korrespondens mellan oss och inspelningar av telefonsamtal
 • Information om vilka av våra produkter och tjänster du använder
 • Information om syftet och avsedda utsträckningen av din kundrelation med oss
 • Teknisk information om hur du använder Lunar-appen
 • Känsliga eller speciella kategorier av information. Som grund behandlar vi inte känslig information om dig om du inte väljer att lämna ut den till oss. Detta kan t.ex. ske om du använder ditt konto för att betala för fackligt medlemskap eller till politiska partier eller om du registrerar ett äktenskap med någon av samma kön som du som ett sparmål i appen. I dessa fall kommer vi att betrakta ditt lämnande av information som ett samtycke för oss att behandla informationen
 • Annan information som du kan lämna ut till oss.

Rättslig grund för behandling

Både under registreringsprocessen och under den pågående relationen med Lunar kommer vi att behandla information om dig. En del behandling av personuppgifter kommer att ske på grund av lagkrav, jfr. artikel 6.1 (c) i GDPR, som vi måste uppfylla medan andra typer av data kommer att behandlas på andra grunder som beskrivs nedan. Den rättsliga grunden för Lunars insamling av din data finns i både i finansiell reglering och andra ställen.

Dessa inkluderar lokala varianter av:

 • Lagstiftning mot penningtvätt
 • Skattelagstiftning
 • Bokföring och redovisningslagstiftning
 • Lagstiftning som reglerar finansiella institut och kreditavtal
 • Nationell dataskyddslagstiftning som implementerar och kompletterar GDPR

Förutom den behandling av personuppgifter som vi är juridiskt skyldiga till att göra, behandlar vi även dina personuppgifter i enlighet med de andra rättsliga grunderna som finns tillgängliga i GDPR. Dessa rättsliga grunder inkluderar behandling baserat på ditt samtycke, jfr. artikel 6.1 (a) t.ex. vid skickande av marknadsföringsmaterial, när det är nödvändigt för fullgörande av ett avtal eller inför ingående av avtal, jfr. artikel 6.1 (b) t.ex. när vi ger dig teknisk support, när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter, jfr. artikel 6.1 (c) t.ex. i förhållande till alla de olika lagar som just nämnts ovan, eller utifrån vårt berättigade intresse, jfr. artikel 6.1 (f) t.ex. som ett led i vårt arbete med att utveckla nya tjänster eller att stärka vår IT- och betalningssäkerhet.

Som nämnts ovan behandlar vi som grund inte känsliga eller speciella kategorier av personuppgifter. Om du däremot skulle välja att lämna ut information som anses vara känslig enligt artikel 9 i GDPR, såsom att registrera betalningar för medlemskap i fackförening eller till politiska partier eller om du registrerar ett äktenskap med någon av samma kön som du själv lägger som ett sparmål i appen kommer vi att betrakta ditt utlämnande av uppgifterna som ett samtycke till att vi behandlar informationen, jfr. artikel 9.1 (a).

Lagring

Som tidigare nämnt måste vi samla in personuppgifter om dig för att kontinuerligt kunna förse dig med grymma produkter och tjänster, men det är också nödvändigt för oss för att uppfylla alla våra juridiska skyldigheter. Men det betyder inte att vi kommer att behålla en oändlig mängd information om dig för alltid.

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet som de samlades in för. I många situationer är det i dokumentationssyfte, till exempel för att vi ska kunna dokumentera när du anmält dig till vissa tjänster eller för att vi ska dokumentera utförda transaktioner. Vi måste helt enkelt kunna dokumentera vad som hände och när. Som ett exempel kan vi nämna att vi enligt AML-kraven måste behålla transaktionsinformation, dokument och registreringar i minst fem år efter att en transaktion genomförts. Andra lagregler kräver att vi lagrar vissa typer av data kortare och andra typer av data ännu längre.

Alla personuppgifter vi behandlar, t.ex. i relation till bankverksamhet, marknadsföring eller andra aktiviteter enligt beskrivningen ovan, behandlas för att uppfylla ett specifikt syfte och vi har för varje ändamål bedömt hur länge informationen är nödvändig, för att vi ska leva upp till lagkrav, samt satt upp lagringsregler för att säkerställa att vi behåll inte något längre än nödvändigt.

Sekretess

Alla anställda i Lunar har tystnadsplikt och får utbildning för att säkerställa att det inte råder några tvivel om att all information de får tillgång till som en del av sitt jobb i Lunar är mycket konfidentiell och inte får lämnas ut utan tillstånd.

Mottagare av personuppgifter

Som en del i tillhandahållandet av våra tjänster och för att uppfylla de syften som beskrivits ovan, är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra parter, inklusive leverantörer, affärspartners, databehandlare, andra banker, betalnings- och faktureringstjänster, nationella myndigheter och tredje parter.

Vi kommer givetvis endast att göra dina personuppgifter tillgängliga för tredje part om vi tillåts göra det, är skyldiga att göra det enligt lag och när vi har alla nödvändiga avtal på plats.

Vi säljer inte dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvariga

I relation till de tjänster vi tillhandahåller till dig delar vi även personuppgifter med företag som kommer agera för sina egna syften och som sådana agerar utan instruktioner från Lunar. Dessa företag anses vara individuellt personuppgiftsansvariga och är direkt ansvariga för hur de behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftsansvariga inkluderar leverantörer av tjänster såsom försäkringsbolag relaterade till Lunar Premium och Pro, och handelsplattformsleverantörer i relation till våra investeringstjänster.

Även om de inte agerar enligt Lunars instruktioner, kräver vi fortfarande att de, liksom personuppgiftsbiträdena behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

För att förklara ytterligare har vi listat och kategoriserat exempel på andra personuppgiftsansvariga som vi kan komma att lämna ut personuppgifter till nedan.

Andra banker

En stor del av att vara bank är förstås att hantera dina pengar och föra över dem till andra banker. När vi för över dina pengar till en annan bank, mellan dina egna konton eller till andra, är det nödvändigt för oss att skicka ytterligare information tillsammans med pengarna för att både vi och den mottagande banken ska vara kompatibla. Hit hör även vårt samarbete med korrespondentbanker som t.ex. gör internationella överföringar möjliga.

Nationella myndigheter

Danmark

Som redan nämnts några gånger kommer vi att dela information om dig och dina finansiella transaktioner med nationella myndigheter, i den utsträckning som vi är juridiskt skyldiga att göra det. Detta inkluderar rapportering till penningtvättssekretariatet (State Prosecutor for Special Economic and International Crimes) enligt penningtvättslagen, och till nationella skattemyndigheter enligt nationell skattereglering.

Sverige

För att uppfylla legala skyldigheter kommer vi ibland, vid behov, att dela dina personuppgifter med nationella myndigheter i Sverige. Hit hör Skatteverket, Polisen och Finanspolisen (när det gäller åtgärder för att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt), samt Kronofogden eller tillsynsmyndigheter.

Norge

Vi kommer att dela information om dig och dina finansiella transaktioner med de nationella myndigheterna, i den utsträckning som vi är juridiskt skyldiga att göra det. Detta kan innefatta att dela dina personuppgifter med andra banker och betalningsinstitut när det är nödvändigt för utredning av transaktioner enligt lagen om bekämpning av penningtvätt. Det kan också omfatta anmälan till den nationella myndigheten för utredning och lagföring av ekonomisk brottslighet och miljöbrott (”Økokrim”) enligt lagen om bekämpning av penningtvätt och rapportering till nationella skattemyndigheter enligt skattelagen.

Ytterligare tjänster

Vi samarbetar med många externa partners och ger dig erbjudanden och tjänster utanför Lunars kärnverksamhet som din bank. Du kommer att se att vissa av produkterna erbjuds av andra företag i Lunar Group medan andra är tredje parter som vi har valt att arbeta med. Vissa av förmånerna är tillgängliga via Lunar-exklusiva rabattkoder som kan användas på våra partners webbplatser, medan andra tjänster är integrerade i appen, men där tjänsten faktiskt tillhandahålls av en tredje part. Vi har gjort vad vi kan för att tydliggöra för dig direkt i appen, när du kommunicerar med en tredje part eller när vi kan komma att dela din data. Nedan hittar du ett par exempel på våra partners, de tjänster som tillhandahålls och var du kan hitta mer information om hur de behandlar dina personuppgifter.

Lunar Store

Till skillnad från alla andra banker har vi till och med en egen butik där du kan köpa grymma outfits som kan användas till både träning och avkoppling. Du vet - den där extra tiden du har eftersom Lunar tar hand om ”everything money”. Våra vänner i Lunar Way är företaget bakom butiken, så när du beställer coola outfits sker det hos en annan part. Om du vill veta mer om hur de använder din information, vänligen titta på deras integritetspolicy, som finns i butiken.

Invest

Om du har lite extra på ditt konto och vill börja att investera har du en möjlighet direkt i appen. Investeringstjänsten tillhandahålls av vår partner Saxo Bank och kommer att kräva att du öppnar ett investeringskonto hos dem, vilket görs enkelt via Lunar-appen. Det betyder dock att vi kommer att dela viss information om dig med Saxo Bank som sedan kommer att behandla dina personuppgifter i egenskap av individuell personuppgiftsansvarig. Du kan ta reda på mer om hur de behandlar dina personuppgifter på deras webbplats: www.saxobank.com.

Kryptohandel

Om du tycker att aktiemarknaden är ute och istället vill investera i krypto, har våra fantastiska vänner från Lunar Block försett oss med en lättanvänd plattform för kryptohandel, som är tillgänglig via din Lunar-app. I likhet med aktiemarknadsinvesteringsplattformen kommer vi att överföra dina personuppgifter till Lunar Block, som kommer att behandla informationen som individuellt personuppgiftsansvariga, om du väljer att använda kryptohandelsplattformen. Du hittar mer information om hur Lunar Block behandlar dina personuppgifter i appen.

Försäkring

Som en del av ditt Premie- eller Pro-abonnemang omfattas du av en reseförsäkring från vår partner Tryg. För att få dig registrerad och omfattad av försäkringen behöver vi överföra uppgifter till dem. De kommer att behandla dina personuppgifter som individuellt personuppgiftsansvariga som agerar för sina egna syften. Du kan hitta mer information om hur de behandlar dina personuppgifter här: www.tryg.dk

Överföringar av personuppgifter

Överföringar av personuppgifter till tredjeland I vissa situationer överför Lunar personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden och deras underbiträden utanför EU/EES (tredje land) för att vi ska kunna tillhandahålla den specifika tjänsten till dig. Dessa tredjelandsöverföringar regleras i de dataskyddsavtal som vi har ingått med våra leverantörer. Alla tredjelandsöverföringar baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler från 2021 och stöds av kompletterande säkerhetsåtgärder.

Du hittar EU-Kommissionens standardavtalsklausuler genom att klicka här.

Om du har några frågor om överföringarna kan du skicka en begäran till oss. Se nedan för mer information.

Profilering och automatiskt beslutsfattande

Lunar kommer i vissa situationer att fatta beslut utifrån automatiserad behandling, inklusive profilering, för att effektivisera våra processer och därigenom kunna ge dig bättre och snabbare service. Detta kan vara relevant i sådana situationer som när vi riktar in våra marknadsföringsaktiviteter, men det kan också vara en del av vår utvärdering av din kreditvärdighet som vi enligt lag är skyldiga att utföra innan, vi t.ex. godkänner din låneansökan. Om du inte håller med om det fattade beslutet har du rätt att uttrycka din åsikt, bestrida beslutet och att få det automatiserade beslutet granskat av en Lunar-anställd.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som gör att du kan behålla kontrollen över hur dina personuppgifter används. Dessa rättigheter beskrivs lite längre ner i detta avsnitt. Du kan också hitta mer information om dessa rättigheter på din lokala dataskyddsmyndighets webbplats. En lista med länkar till den lokala dataskyddsmyndigheten finner du längre ner.

Om du vill utöva en av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen nedan.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få information om huruvida personuppgifter behandlas om dig eller inte och, i så fall, information om vilka typer av personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen av personuppgifterna och, om möjligt, förväntade period som personuppgifterna kommer att lagras.

Rätt till rättelse

Om någon av informationen vi har om dig på något sätt är felaktig, ofullständig eller irrelevant, har du rätt att få den rättad.

Rätten att bli bortglömd (radering)

I vissa situationer har du rätt att få dina uppgifter raderade från våra databaser och därigenom glömmas bort. Det finns dock vissa begränsningar för denna rätt, t.ex. när vi behöver informationen för att följa krav på dokumentation eller för att försvara Lunar mot rättsliga anspråk.

Rätten till begränsning av behandlingen

I vissa situationer, vanligtvis relaterade till uppfyllandet av andra förfrågningar om att utöva dina rättigheter, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det kommer att begränsa Lunars möjlighet att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke för andra ändamål än lagring och upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till Lunar, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få personuppgifterna överförda från Lunar till en ny personuppgiftsansvarig. Detta innebär i princip att i den otänkbara situationen att du vill flytta till en annan bank, så ska Lunar, på din begäran och där det är tekniskt möjligt, överföra uppgifterna till den nya banken.

Rätten att invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot vissa bearbetningsaktiviteter, såsom den bearbetning som utförs i samband med direktmarknadsföring, inklusive profilering.

Dataskyddsombud (DPO)

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter i Lunar, vänligen kontakta oss.

Lunar har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som är redo att svara på dina frågor. Vår DPO kan nås direkt antingen:

Via e-post: dpo@lunar.app Per post: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, att: “DPO”

Klagomål

Vi hoppas att du har hittat all information du behöver om Lunars behandling av dina personuppgifter i denna integritetspolicy och att alla frågor du hade har besvarats av vår DPO. Som nämnts tidigare strävar vi verkligen efter att vara helt transparenta om vad vi gör. Ibland är det dock inte tillräckligt.

I händelse av att du känner att vi inte är tillräckligt bra för att förklara vad vi gör och varför vi gör det, eller om du tror att vi gör saker som vi inte borde, hoppas vi naturligtvis att du kommer att berätta för oss direkt så vi får en chans att rätta till saker, men du har också rätt att göra ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.

Du kan hitta kontaktuppgifter till de lokala myndigheterna och en guide till hur man framför ett klagomål på deras respektive webbplatser:

Danmark: www.datatilsynet.dk Norge: www.datatilsynet.no Sverige: www.imy.se

Ändringar och version

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy då och då för att följa tillämplig lag och för att fortsätta vara transparenta om vad vi gör, när saker förändras eller nya initiativ lanseras. Som Lunar-kund kommer du att få ett meddelande när vi gör ändringar i Integritetspolicyn.

Denna version gäller från 1 april 2022

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696