Lunar Logo

Avtal avseende handel

Avtal avseende handel med kryptovaluta (nedan kallat krypto) mellan

Lunar Block A/S
38808117
Hack Kampmanns Plads 10
8000 Aarhus C

och

Du

Tjänsten

Följande avtal ("Avtalet") reglerar avtalsförhållandet mellan kunden ("du") och Lunar Block A/S ("vi", "vår", "oss"). Avtalet hänvisar till villkoren avseende handel med krypto (”Villkoren”) som utgör en del av Avtalet och gäller när du köper och säljer kryptovaluta via Lunar Block A/S (”Tjänsten”). Du kan alltid se den vid var tid aktuella versionen av Villkoren i Lunar-appen eller på vår hemsida.

Genom att underteckna detta Avtal accepterar och förstår du att handel med krypto är oreglerat och att Tjänsten är en oreglerad tjänst som inte kontrolleras av Finanstilsynet eller liknande myndighet.

Eftersom handel med krypto är oreglerat har du inte samma konsumentskydd vid användning av Tjänsten som är tillgängligt för kunder som investerar i reglerade tillgångar. Du bör vara införstådd med riskerna när du köper och säljer krypto och du bör aldrig spendera mer pengar än du har råd att förlora. Vi uppmanar dig att läsa Avtalet, Villkoren och varningsbrevet noggrant.

Avgifter och orderstorlek

Avgifter

Transaktionsavgifter debiteras enligt prislistan på vår hemsida.
Före varje transaktion kommer avgiften och hela priset för transaktionen att presenteras.

Transaktionsavgifterna är kopplade till det abonnemang du har i Lunar Bank A/S.
"Pro"-kunder i Lunar Bank A/S har de lägsta avgifterna och "Standard"-kunder har de högsta.

Utöver den allmänna risken vid köp och försäljning av krypto tillkommer även en valutarisk mellan svenska kronor och euro, eftersom handeln sker i euro.

Orderstorlek

Den aktuella minimi-/maximistorleken på en order visas också i prislistan på vår hemsida.

Lunar Block A/S kan ändra avgifter och minsta/högsta orderstorlek i enlighet med Villkoren.

Uppsägning

Du kan säga upp Avtalet enligt avsnitt 12 i Villkoren. Innan du kan säga upp Avtalet måste du sälja hela ditt innehav av krypto.

Lunar Block A/S kan säga upp Avtalet enligt avsnitt 12 i Villkoren.

Om du inte längre är kund hos Lunar Bank A/S kommer detta Avtal automatiskt att sägas upp och ditt innehav av krypto kommer att säljas enligt avsnitt 12 i Villkoren.

Endast för Lunar Bank-kunder

Du kan endast använda Tjänsten och handla krypto via Lunar Block A/S om du är privatkund i Lunar Bank A/S. Lunar Block A/S erbjuder inte Tjänsten till företagskunder. Du måste vara minst 18 år gammal för att använda Tjänsten.

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 38808117