Lunar Logo

Varningsbrev

Du behöver läsa och underteckna följande dokument för att få tillgång till handel med krypto genom Lunar Block A/S. Dokumentet beskriver några av de viktigaste riskerna med denna typ av handel och risken med krypto i allmänhet.

Du handlar via Lunar Block A/S. Lunar Block A/S är inte en bank eller ett betalningsinstitut. Det gör att du har ett sämre konsumentskydd. Du kan inte jämföra kryptohandel med aktiehandel eller handel med andra reglerade tillgångar. Eftersom riskerna är mycket höga bör du bara handla med pengar som du har råd att förlora.

Alla nordiska finansiella myndigheter har varnat för risken med kryptohandel med argumentet att kryptotillgångar inte är lämpliga för konsumenter.

Regleringen av förvaltning eller handel med kryptovaluta kan ändras när som helst. Varje förändring kan sannolikt komma att påverka värdet av ditt innehav av krypto.

Värdet på kryptovaluta anses vara mycket mer volatil jämfört med traditionella valutor vilket gör att värdet på kryptovalutan kan falla på kort tid.

Detta kan hända om till exempel:

  • en ny, bättre kryptovaluta skapas,
  • mjukvaruutvecklare gör oväntade ändringar i hur kryptovalutan fungerar, eller
  • regleringen av kryptovaluta ändras.

Priset eller värdet kan också sjunka till noll. Banker eller regeringar kan inte och kommer inte att stabilisera priset eller värdet på kryptovaluta om drastiska förändringar sker i motsats till traditionell valutahandel.

Kryptovaluta är inte en valuta som är utgiven av en centralbank, e-bank eller en bank, men det övervakas av Finanstilsynet utifrån kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dina kryptovalutor täcks inte av den danska garantifonden (insättningsgarantin).

Utöver den allmänna risken med att investera i krypto tillkommer en valutarisk mellan svenska kronor och euro, eftersom handeln sker i euro.

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 38808117