Lunar Logo

Lunar Light Användarvillkor

Detta är version 1.1 av användarvillkoren och träder i kraft den 27. april 2024.

Se äldre version längre ner

1.Introduktion

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (kallas "Lunar", "vi" eller "oss") , CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C och du som privatkund i banken.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst och förstått användarvillkoren för Light.

2.Allmänt

Med Light får du direkt tillgång till alla tjänster som är kopplade till Light. De produkter och tjänster som ingår i Light framgår av hemsidan på lunar.app eller i appen.

3.Priser och betalningar

Tillämpliga priser för Light och tilläggstjänster och produkter som ingår i Light framgår av Lunar Prislista Privatkunder eller på hemsidan. Lunar förbehåller sig rätten att ändra priserna i enlighet med vad som framgår av de allmänna villkoren.

4.Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt avtalsförhållande med oss.

Ångerrätten är 14 dagar. Tidsfristen räknas från den dag du har accepterat och undertecknat dessa användarvillkor. Om tidsfristen går ut på en helg eller en röd dag, kan du vänta till följande vardag.

Du utövar din ångerrätt genom att meddela oss före utgången av tidsfristen att du vill ångra avtalsförhållandet med oss. Om du vill meddela oss skriftligt, t.ex. via brev eller e-post, ska meddelandet vara daterat innan utgången av tidsfristen. Om du till exempel vill bevisa att du har utövat din ångerrätt i tid kan du skicka brevet och spara postkvittot.

Meddelandet om att du vill ångra avtalet med oss skickas till Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, e-post: support@lunar.app. Du kan även meddela oss via appen.

Om du vill ångra ditt avtalsförhållande med oss, varigenom de överenskomna användarvillkoren och din tillgång till appen tas bort, kommer även eventuella oberoende kundavtal och andra avtal som du har ingått med oss ​​genom vår app att upphöra.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du alla utgifter du kan ha haft genom att använda ditt Light-abonnemang och tillhörande funktioner i appen inte kommer att återbetalas vid uppsägning.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du även att denna ångerrätt upphör om du använder dig av en eller flera tjänster inkluderade i Light.

5. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor med två månaders varsel utan föregående godkännande av ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen av villkoren, har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft.

Meddelande om ändringar av användarvillkoren kommer att göras genom appen eller via e-post och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

6. Kort

Innan kortets giltighetstid går ut får du automatiskt ett nytt kort om du 80 dagar innan ditt kort går ut antingen har:

  • haft några transaktioner på ditt kort under de senaste 3 månaderna eller,
  • ett saldo på minst 79 SEK.

Alla Light-användare som får ett nytt kort debiteras en leveransavgift för sitt nya kort enligt prislistan.

Om du inte uppfyller någon av kriterierna förnyas inte ditt kort automatiskt. Om du önskar få ditt kort förnyat efter att referensperioden passerat, eller efter giltighetstidens utgång, har du den möjligheten och måste då beställa kortet manuellt och betala den leveransavgift som anges enligt prislistan.

7. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp dina avtal med en månads uppsägningstid genom att kontakta Lunar. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

Uppsägning av tilläggstjänster eller produkter som köpts inom Light-prenumerationen sägs upp i enlighet med de villkor som gäller för respektive tjänst eller produkt.

Uppsägning av Light innebär alltid samtidig uppsägning av din kundrelation med Lunar. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

Om du säger upp ditt användar- och kundförhållande med Lunar Bank och därmed stänger ditt konto hos oss, och därefter önskar återuppta användarförhållandet inom 365 dagar efter uppsägningen, samtycker du till att betala kostnaderna för att få ett nytt kort producerat och skickat för ditt nya konto på banken. Vi debiterar detta på samma sätt som ett ersättningskort.

8. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig i samband med Plus via vår app. Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig.

I samtliga fall är Lunars eventuella ersättningsansvar gentemot dig som kund hos oss begränsat till fall där vi har handlat uppsåtligen eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ersättningsansvar omfattar dock inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

9. Force majeure

I händelse av oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll, som varken du eller vi borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och som inte heller borde ha undvikit eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss enligt avtalsförhållandet under perioden av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - och bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i de system som kan hänföras till sådana omständigheter, vare sig det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband därmed.

10. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.0 av användarvillkoren och träder i kraft den 15 maj 2023.

Lunar Light Användarvillkor (äldre version)

Detta är version 1.0 av användarvillkoren fra 15 maj 2023 til 27. april 2024

1.Introduktion

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (kallas "Lunar", "vi" eller "oss") , CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C och du som privatkund i banken.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst och förstått användarvillkoren för Light.

2.Allmänt

Med Light får du direkt tillgång till alla tjänster som är kopplade till Light. De produkter och tjänster som ingår i Light framgår av hemsidan på lunar.app eller i appen.

3.Priser och betalningar

Tillämpliga priser för Light och tilläggstjänster och produkter som ingår i Light framgår av Lunar Prislista Privatkunder eller på hemsidan. Lunar förbehåller sig rätten att ändra priserna i enlighet med vad som framgår av de allmänna villkoren.

4.Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt avtalsförhållande med oss.

Ångerrätten är 14 dagar. Tidsfristen räknas från den dag du har accepterat och undertecknat dessa användarvillkor. Om tidsfristen går ut på en helg eller en röd dag, kan du vänta till följande vardag.

Du utövar din ångerrätt genom att meddela oss före utgången av tidsfristen att du vill ångra avtalsförhållandet med oss. Om du vill meddela oss skriftligt, t.ex. via brev eller e-post, ska meddelandet vara daterat innan utgången av tidsfristen. Om du till exempel vill bevisa att du har utövat din ångerrätt i tid kan du skicka brevet och spara postkvittot.

Meddelandet om att du vill ångra avtalet med oss skickas till Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, e-post: support@lunar.app. Du kan även meddela oss via appen.

Om du vill ångra ditt avtalsförhållande med oss, varigenom de överenskomna användarvillkoren och din tillgång till appen tas bort, kommer även eventuella oberoende kundavtal och andra avtal som du har ingått med oss ​​genom vår app att upphöra.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du alla utgifter du kan ha haft genom att använda ditt Light-abonnemang och tillhörande funktioner i appen inte kommer att återbetalas vid uppsägning.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du även att denna ångerrätt upphör om du använder dig av en eller flera tjänster inkluderade i Light.

5. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor med två månaders varsel utan föregående godkännande av ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen av villkoren, har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft.

Meddelande om ändringar av användarvillkoren kommer att göras genom appen eller via e-post och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

6. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp dina avtal med en månads uppsägningstid genom att kontakta Lunar. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

Uppsägning av tilläggstjänster eller produkter som köpts inom Light-prenumerationen sägs upp i enlighet med de villkor som gäller för respektive tjänst eller produkt.

Uppsägning av Light innebär alltid samtidig uppsägning av din kundrelation med Lunar. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

Om du säger upp ditt användar- och kundförhållande med Lunar Bank och därmed stänger ditt konto hos oss, och därefter önskar återuppta användarförhållandet inom 365 dagar efter uppsägningen, samtycker du till att betala kostnaderna för att få ett nytt kort producerat och skickat för ditt nya konto på banken. Vi debiterar detta på samma sätt som ett ersättningskort.

7. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig i samband med Plus via vår app. Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig.

I samtliga fall är Lunars eventuella ersättningsansvar gentemot dig som kund hos oss begränsat till fall där vi har handlat uppsåtligen eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ersättningsansvar omfattar dock inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

8. Force majeure

I händelse av oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll, som varken du eller vi borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och som inte heller borde ha undvikit eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss enligt avtalsförhållandet under perioden av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - och bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i de system som kan hänföras till sådana omständigheter, vare sig det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband därmed.

9. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.0 av användarvillkoren och träder i kraft den 15 maj 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696