Lunar Logo

Lunar prislista privat

1. Konto

Type Standard Premium Pro
Månadsabonnemang 0 SEK 79 SEK 149 SEK1
Primärt konto. 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Månadskostnad per. extra privat konto inkl. gemensamt konto2 9 SEK3 0 SEK4 0 SEK5
Inlåningsränta upp till 1 050 000 SEK från 12.05.23. 3,25%6 3,25%6 3,25%6
Inlåningsränta på inlåning över 1 050 000 SEK 0% 0% 0%
Övertrasseringsränta. 20% 20% 20%

1 Avgift om 465 SEK vid uppsägning inom de första 6 månaderna.

2 Den förbetalda månadskostnaden dras från ditt Lunar-konto vid skapandet. Månadskostnaden betalas på den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för tillkomsten.

3 Det är möjligt att vara fullmaktsinnehavare av ett delat konto som standardkund. Detta kostar 0 SEK Du kan inte vara medlem på ytterligare delade konton, och du kan inte skapa ett delat konto och vara huvudman på kontot som standardkund.

4 Kostnad som gäller för de två första ytterligare kontona. Därefter 9 SEK per månad.

5 Kostnad som gäller för de fem första ytterligare kontona. Därefter 9 SEK per månad

6 Räntan är rörlig.

2. Betalningar från utlandet (inklusive banköverföring från svenska banker)7 (gäller från 03.10.22)

Type Standard Premium Pro
Växlingsavgift Överföringar i annan valuta än SEK (till exempel DKK eller Euro) 0,5% 0,5% 0,5%
Överföringsavgift per överföring I SEK, NOK eller EUR 0 DKK 0 DKK 0 DKK
Överföringsavgift per överföring i annan valuta än SEK, NOK eller EUR 50 DKK 50 DKK 50 DKK
Överföring För manuell bearbetning8 100 DKK 100 DKK 100 DKK
Justeringskostnad (”repair fee”) Justeringskostnad (saknat eller felaktigt kontonummer). 100 DKK 100 DKK 100 DKK
Avisering Avisering per telefon vid belopp under 200 000 SEK 100 DKK 100 DKK 100 DKK
Omfördelning 100 DKK 100 DKK 100 DKK
Returnering. Returnering av betalning 200 DKK 200 DKK 200 DKK

Senaste tidpunkt för mottagande för att erhålla samma dags valutakurs är 13:00. Vid underlåtenhet att täcka en betalning från utlandet förbehåller vi oss rätten att återbetala beloppet från kundens konto.

7 Observera att en överföring till ditt Lunar-konto utgör en internationell betalning. Lunar-kontot är ett danskt bankkonto i SEK. Det är därför viktigt att överföringen görs i SEK med rätt IBAN och Swift-nummer för att undvika onödiga växlingsavgifter. Tänk också på att andra avgifter kan tas ut av banken som du överför pengarna från

8 Om överföringen görs i annan valuta än SEK, till exempel i DKK eller Euro, debiteras växlingsavgift av Lunar. Både växlingsavgifter och andra avgifter kan även tas ut av banken som du överför pengarna från.

3. Kort

Type Standard Premium Pro
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort för primärt konto 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort för ett extra konto9 149 SEK 0 SEK 0 SEK
Skapa ett virtuellt Visa-betalkort för ett konto10 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Spärra kort 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Ersättningskort 149 SEK 0 SEK11 0 SEK12
Ersättningskort i metall Inte tillgänglig Inte tillgänglig 465 SEK
Betalning i svenska och utländska verksamheter 13 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i svenska uttagsautomater i SEK och EUR 14 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i SEK och EUR14 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i andra valutor än SEK och EUR14 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater utanför EU oavsett valuta 14 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Valutapåslag vid användning av kortet utomlands 0% 0% 0%

9 Max tre aktiva fysiska kort.

10 Gränserna för att skapa virtuella kort är 1 per dag och 3 per löpande 30 dagar. Högst ett aktivt virtuellt kort per konto och högst tre aktiva virtuella kort över konton.

11 Max tre fysiska kort per år. Därefter 149 SEK per ersättningskort.

12 Max fem fysiska kort per år. Därefter 149 SEK per ersättningskort. Metallkort ingår inte.

13 Borgenären kan ta ut en avgift.

14 Om kontanter tas ut i SEK eller utländsk valuta i en utländsk banks uttagsautomat eller ur kassaregistret kan banken ta ut en avgift för detta. Avgiften kommer att visas i skärmdialogen och/eller på det utländska finansinstitutets prislista.

Omräkningskurser med Visa Debit utomlands: för alla valutor publicerade på Nets hemsida används omräkningskursen bankdagen innan transaktionen rensas i Nets med valutatillägget med utlandskort tillagt

Uttags- och beloppsgränser per kort:

Type Standard Premium Pro
Kontanter per dag 5,000 SEK 5,000 SEK 5,000 SEK
Kontanter per löpande 30 dagar 15,000 SEK 25,000 SEK 25,000 SEK
Inköp per dag 30,000 SEK 70,000 SEK 70,000 SEK
Inköp per månad 90,000 SEK 210,000 SEK 210,000 SEK

4. Top-up15

Type Standard Premium Pro
Pris per top-up SWISH 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Pris per top-up kort 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Minsta belopp per top-up 100 SEK 100 SEK 100 SEK
Månatlig volymgräns. 150,000 SEK 150,000 SEK 150,000 SEK

15Top-up innebär överföring av pengar med kort, Swish eller Apple Pay

5. Invest

Type Standard Premium Pro
Courtage, per order16 25 SEK 25 SEK 25 SEK
Valutaväxlingsavgift, per order17 0,5 % 0,5 % 0,5 %

6. Övriga tjänster

Type Standard Premium Pro
Påminnelsebrev 1 angående återkrav. 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Påminnelsesbrev angående övertrassering 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Påminnelsebrev 2 angående övertrassering 60 SEK 60 SEK 60 SEK
Inkassokrav angående övertrassering 180 SEK 180 SEK 180 SEK

16För alla ordrar över 60 000 SEK är courtageavgiften 0,1% av totalbeloppet

17Det tillkommer en valutaväxlingsavgift för alla ordrar som inte görs i SEK.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696