Lunar Logo

Lunar prislista privat

1. Konto

Type Light Standard Plus Unlimited
Månadsabonnemang 0 SEK 19 SEK 79 SEK 149 SEK1
Primärt konto. 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Månadskostnad per. extra privat konto inkl. gemensamt konto2 19 SEK5 0 SEK.3 0 SEK.4 0 SEK
Inlåningsränta upp till 1 050 000 SEK från 12.05.23. 3,75%6 3,75%6 3,75%6 3,75%6
Inlåningsränta på inlåning över 1 050 000 SEK 0% 0% 0% 0%
Övertrasseringsränta.7 20% 20% 20% 20%

1 Avgift om 465 SEK vid uppsägning inom de första 6 månaderna.

2 Den förbetalda månadskostnaden dras från ditt Lunar-konto vid skapandet. Månadskostnaden betalas på den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för tillkomsten.

3 Kostnad som gäller för de 3 första kontona. Därefter 19 SEK per månad

4 Kostnad som gäller för de 6 första kontona. Därefter 19 SEK per månad

5 Det är möjligt att vara fullmaktsinnehavare av ett delat konto som Light kund. Detta kostar 0 SEK. Du kan inte vara medlem på ytterligare delade konton, och du kan inte skapa ett delat konto och vara huvudman på kontot som Light kund.

6 Räntan är rörlig, beräknas på årsbasis och erhålls månatligen

7 Du betalar 20 % per år i övertrasseringsränta och som Lunar beräknar dagligen på det belopp du övertrasserat. Det motsvarar en nominell ränta på 20 % per år och innebär att räntekostnaden blir högre ju längre tid övertrasseringen varar. Vid övertrassering debiteras även en övertrasseringsavgift, se nedan under “Övriga tjänster”.

2. Banköverföringar till och från svenska banker

Type Light Standard Plus Unlimited
Överföring till konto i Lunar
Mobilappen 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Manuell hantering via kundsupport8 150 SEK9 150 SEK9 150 SEK9 150 SEK9
Överföring till konto i annan bank
Mobilappen 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Manuell hantering via kundsupport8 150 SEK9 150 SEK9 150 SEK9 150 SEK9

Du kan överföra max 200.000 SEK per dag och 100.000 SEK per överföring från ditt Lunar-konto

8 Överföring utförd av kundcenter på uppdrag av kund.

9 Kostnad per överföring.

3. Utlandsbetalningar och internationella betalningar10

Type Light Standard Plus Unlimited
Kostnad per mottagen/utgående överföring eller /betalning Betalning till/från annat land inom EU/EES i EUR, SEK eller NOK11 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Kostnad per mottagen/utgående överföring eller betalning Internationella betalningar till/från land utanför EU/EES inkl. betalningar inom EU/ESS länder i annan valuta än EUR, SEK eller NOK. 11 75 SEK 75 SEK 75 SEK 75 SEK
Överföringar/betalningar För manuell hantering 150 SEK 150 SEK 150 SEK 150 SEK
Återkallelse av betalningsuppdrag Initiering av återkallelse av redan godkänt betalningsuppdrag12 295 SEK 295 SEK 295 SEK 295 SEK
Returnering Returnering av betalning.13 295 SEK 295 SEK 295 SEK 295 SEK
Växlingsavgift Överföringar i annan valuta än SEK 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Senaste datum för kvittot för samma datum är 13:00. Vid underlåtenhet att täcka en betalning till eller från utlandet förbehåller vi oss rätten att återbetala beloppet från kundens konto.

10 Det är viktigt att den som är avsändaren uppger rätt BIC och IBAN vid överföringen. Tänk också på att andra avgifter kan tas ut av banken som du tar emot pengarna ifrån eller skickar till.

11 Vid betalningar till och från utlandet i annan valuta än SEK debiteras växlingsavgift av Lunar. Både växlingsavgifter och andra avgifter kan även tas ut av banken som pengarna överförs från/till

12 Lunar kan inte garantera eller hållas ansvarigt för att en initiering av återkallelse av godkänt betalningsuppdrag lyckas eller blir godkänd av mottagarens penningsintitut, för det fall det ligger bortom Lunars kontroll.

13 T.ex. överföringar till eller från sanktionerade länder, överföringar med saknade betalningsuppgifter etc.

4. Kort

Type Light Standard Plus Unlimited
Skapa ett fysiskt Visa-betalkort för primärt konto 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Leveransavgift för fysiskt Visa-betalkort för primärt konto. 79 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Skapande av ett fysiskt Visa-betalkort för ytterligare konto13 149 SEK 149 SEK 0 SEK14 0 SEK
Skapa ett virtuellt Visa-betalkort för ett konto15 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Spärra kort 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Ersättningskort 149 SEK 0 SEK16 0 SEK16 0 SEK17
Ersättningskort i metall Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig 465 SEK
Betalning i svenska och utländska verksamheter 18 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i svenska uttagsautomater i SEK och EUR 19 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i SEK och EUR19 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater inom EU i andra valutor än SEK och EUR19 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Uttag av kontanter i utländska bankomater utanför EU oavsett valuta 19 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Valutapåslag vid användning av kortet utomlands 1,5 % 0 % 0% 0%

13 Max tre aktiva fysiska kort.

14 Kostnad som gäller för de två första fysiska korten. Därefter 9 SEK per månad.

15 Gränserna för att skapa virtuella kort är 1 per dag och 3 per löpande 30 dagar. Högst ett aktivt virtuellt kort per konto och högst tre aktiva virtuella kort över konton.

16 Max tre fysiska kort per år. Därefter 149 SEK per ersättningskort.

17 Max fem fysiska kort per år. Därefter 149 SEK per ersättningskort. Metallkort ingår inte.

18 Borgenären kan ta ut en avgift.

19 Om kontanter tas ut i SEK eller utländsk valuta i en utländsk banks uttagsautomat eller ur kassaregistret kan banken ta ut en avgift för detta. Avgiften kommer att visas i skärmdialogen och/eller på det utländska finansinstitutets prislista.

Omräkningskurser med Visa Debit utomlands: för alla valutor publicerade på Nets hemsida används omräkningskursen bankdagen innan transaktionen rensas i Nets med valutatillägget med utlandskort tillagt

Uttags- och beloppsgränser per kort:

Type Light Standard Plus Unlimited
Kontanter per dag 5,000 SEK 5,000 SEK 5,000 SEK 5,000 SEK
Kontanter per månad 15,000 SEK 25,000 SEK 25,000 SEK 25,000 SEK
Inköp per dag 30,000 SEK 70,000 SEK 70,000 SEK 70,000 SEK
Inköp per månad 90,000 SEK 210,000 SEK 210,000 SEK 210,000 SEK

5. Top-up20

Type Light Standard Plus Unlimited
Pris per top-up SWISH 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Pris per top-up kort 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Minsta belopp per top-up 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK
Maximalt belopp per top-up 10.000 SEK 10.000 SEK 10.000 SEK 10.000 SEK
Daglig volymgräns 10.000 SEK 10.000 SEK 10.000 SEK 10.000 SEK
Veckovis volymgräns 70.000 SEK 70.000 SEK 70.000 SEK 70.000 SEK
Månadsvis volymgräns 150,000 SEK 150,000 SEK 150,000 SEK 150,000 SEK

20Top-up innebär överföring av pengar med kort, Swish eller Apple Pay

6. Invest

Type Light Standard Plus Unlimited
Courtage, per order21 25 SEK 25 SEK 25 SEK 25 SEK.
Valutaväxlingsavgift, per order22 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

21För alla ordrar över 60 000 SEK är courtageavgiften 0,1% av totalbeloppet

22Det tillkommer en valutaväxlingsavgift för alla ordrar som inte görs i SEK.

7. Övriga tjänster

Type Light Standard Plus Unlimited
Påminnelsebrev 1 angående återkrav. 0 SEK 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Påminnelseavgift 60 SEK 60 SEK 60 SEK 60 SEK
Övertrasseringsavgift vid övertrasserat konto23 100 SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK
Inkassokrav angående övertrassering 180 SEK 180 SEK 180 SEK 180 SEK

23Övertrasseringsavgift tillämpas för befintliga kunder per 24/8-23 från den 29/10-23. Avgiften appliceras direkt för nya kunder etablerade från och med 24/8-23.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696