Lunar Logo

Villkor och bestämmelser för SAS EuroBonus Lunar

1. Allmänt

Villkor och bestämmelser för SAS EuroBonus Lunar kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt andra avtalsdokument som gäller i det självständiga kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (benämnt som "Lunar", "vi" eller "oss"), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, och dig som privatkund i banken.

Dessa villkor och bestämmelser kompletterar Visa Debit-användarvillkor, som reglerar användningen av ditt Visa Debit-kort. EuroBonus-medlemsvillkor, som finns på SAS:s webbplatser, gäller också i förhållande till poäng som tjänats in hos Lunar, under förutsättning att dessa inte uttryckligen avviker från villkor och bestämmelser för SAS EuroBonus Lunar.

Genom att acceptera dessa villkor och bestämmelser förklarar du att du har läst och förstått villkoren och bestämmelserna för SAS EuroBonus Lunar.

2. Personuppgifter

Enligt lagen om betaltjänster sker ingen utlämning eller samkörning av information mellan EuroBonus och Lunar, förutom information om ditt namn, adress, företagsanknytning, födelsedatum och EuroBonus-nummer, samt information om poäng som tjänats in via och överförts från Lunar.

3. Kort

Det är möjligt att länka både ett virtuellt och ett fysiskt Lunar SAS EuroBonus Lunar-kort till ditt konto. Du tjänar endast poäng när du använder ditt virtuella eller fysiska SAS EuroBonus Lunar-kort.

4. Poäng

Dina poäng är synliga i Lunar-appen och överförs automatiskt till SAS EuroBonus en gång i månaden. Du kan endast använda dina SAS EuroBonus-poäng när de har överförts till ditt SAS EuroBonus-konto. Du kan använda dina poäng på SAS EuroBonus-webbplatsen genom att skapa ett användarkonto, till vilket dina poäng överförs. Om du redan har ett SAS EuroBonus-användarkonto loggar du in för att få tillgång till- och använda dina poäng.

Poäng tjänas in på det totala transaktionsbeloppet, inklusive alla avgifter och tillägg, om inte annat anges specifikt. Poäng beräknas och tjänas in per spenderade 12,50 SEK. Du tjänar 8 poäng per 100 SEK. Endast hela poäng tilldelas. Decimaler eller bråkdelar överförs inte, och vi avrundar alltid nedåt.

I särskilda kampanjperioder kan antalet intjänade poäng per 12,50 SEK bli högre, och poäng kan tjänas in på köp som normalt inte kvalificerar för poäng, samt på finansiella tjänster osv. hos Lunar. I dessa fall kommer det att anges specifikt i de aktuella kampanjvillkoren.

Om du har fått välkomstpoäng i samband med etableringen av SAS EuroBonus Lunar-kortet och du därefter avbokar kortet, kan du inte erhålla välkomstpoäng förrän 24 månader har gått sedan den senaste tilldelningen av välkomstpoäng. Särskilda kampanjvillkor kan gälla.

Du tjänar inte poäng vid kontantuttag eller vid penningöverföringar mellan privatpersoner, om inte betalningen sker till ett registrerat företag. Se den separata listan över andra transaktionstyper där du inte tjänar poäng. Lunar förbehåller sig rätten att ändra listan utan förvarning.

Vid retur av köp gjorda med SAS EuroBonus Lunar-kortet krediterar vi dig de poäng som genererades vid köpet.

5. Internationella betalningar

Om du använder ditt SAS EuroBonus Lunar-kort för transaktioner i en annan valuta än din lokala valuta, kommer beloppet automatiskt att konverteras till din nationella valuta, och poäng kommer att beräknas därefter. Valuteringsavgifter och kortavgifter följer användarens prenumeration. Poäng beräknas baserat på det totala köpbeloppet, inklusive både Visa-baserade och Lunars valutavgifter, med en intjäning på 8 poäng per 100 kr i lokal valuta (SEK, DKK, NOK).

6. Överföring av poäng

Dina poäng samlas in under en månatlig period, som följer din faktureringsperiod. Alla poäng som samlas in under denna period kallas "väntande", vilket betyder att dina poäng endast är i Lunar-systemet. När perioden slutar och en ny period börjar, överförs alla "väntande" poäng till ditt SAS EuroBonus-konto och saldot i Lunar-appen nollställs. När poängen överförts till SAS kommer de inom kort att finnas tillgängliga på SAS EuroBonus-kontot. Oförutsedda omständigheter kan försena överföringen av poäng med upp till en månad.

7. Ångerrätt

Du har möjlighet att ångra ditt köp av SAS EuroBonus Lunar. Ångerfristen är 14 dagar från den dag du accepterat dessa villkor. Om fristen löper ut på en lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton kan utövande av ångerrätten ske följande vardag.

Du ångrar genom att informera oss om att du har ångrat köpet av SAS EuroBonus Lunar, innan fristen löpt ut. Denna anmälan måste göras skriftligen och kan till exempel göras via chattfunktionen i Lunar-appen eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande. Här behöver du bara skicka anmälan innan fristen löper ut. Du kan också informera oss via brev. Om du vill säkerställa bevis på att du har ångrat dig i tid, kan du skicka brevet rekommenderat och behålla inlämningskvittot

Om du ångrar ditt köp av SAS EuroBonus Lunar kommer dessa villkor och din tillgång till SAS EuroBonus Lunar omedelbart att upphöra. Andra avtal du har ingått genom vår app i samband med köpet av SAS EuroBonus Lunar kommer också att upphöra.

Genom att acceptera dessa villkor accepterar du att det förbetalda abonnemanget för SAS EuroBonus Lunar inte är återbetalningsbar och att kostnaden täcker Lunars kostnader för personalisering av kortet och andra administrativa kostnaderna i samband med ingåendet av SAS EuroBonus Lunar-abonnemanget. Samtidigt accepterar du att alla utgifter du kan ha haft vid användning av ditt SAS EuroBonus Lunar-abonnemang och de tillhörande funktionerna i appen inte kommer att täckas vid nyttjande av ångerrätten. Genom att acceptera dessa villkor accepterar du också att denna ångerrätt upphör om du efter köpet av SAS EuroBonus Lunar använder en eller flera SAS EuroBonus Lunar-tjänster.

8. Kundens uppsägning

Det finns ingen bindningstid för ditt SAS EuroBonus Lunar-abonnemang. Om du väljer att säga upp produkten kommer du fortfarande att ha tillgång till produkten för resten av den abonnemangsperiod du redan har betalat för. Ingen återbetalning kommer att göras för den oanvända delen av abonnemangsperioden. Om du har Lunar SAS EuroBonus Lunar som abonnemang kan du säga upp abonnemanget i appen.

Om du är på Unlimited-paketet och väljer att säga upp ditt SAS EuroBonus Lunar-abonnemang kommer du fortfarande att ha tillgång till produkten under resten av uppsägningsperioden. Dessutom har du möjlighet att säga upp produkten när som helst. Om du väljer att säga upp din Unlimited-prenumeration och väljer en annan plan, kommer du automatiskt att debiteras priset för SAS EuroBonus Lunar-abonnemanget.

Vid uppsägning kan du tjäna poäng fram till uppsägningsdatumet. Vid utgången av SAS EuroBonus-abonnemanget kommer dina poäng att överföras till SAS, och du kommer inte längre att ha tillgång till dem i Lunar-appen. Om du väljer att säga upp ditt SAS EuroBonus Lunar-abonnemang kommer både ditt fysiska och virtuella SAS EuroBonus Lunar-kort att stängas, och du kommer inte längre att kunna använda dem.

Uppsägning av ditt SAS EuroBonus-abonnemang innebär alltid samtidig uppsägning av ditt kundförhållande med partners som tillhandahåller olika tjänster som en del av SAS EuroBonus-produkten. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

9. Lunars uppsägning

Lunar har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 2 månader. Lunar kan alltid säga upp kundförhållandet med dig utan föregående meddelande vid fall av missbruk eller försök till missbruk av Lunar-appen, SAS EuroBonus Lunar-produkten eller andra produkter. Vid uppsägning på grund av missbruk kommer tidigare intjänade, men oanvända poäng och utfärdade EuroBonus-biljetter/vouchers att annulleras. I händelse av att samarbetet mellan Lunar och partners i SAS EuroBonus Lunar upphör har vi rätt att överföra dina produkter, etc., till Lunars nya partner i den utsträckning det är möjligt enligt gällande regler på detta område, och efter att ha fått eventuellt nödvändigt godkännande från Finansinspektionen och/eller erhållit ditt samtycke i nödvändig omfattning. Lunar har under alla omständigheter rätt att kontakta dig via appen för att informera dig om att samarbetet upphör, detta så att du blir medveten om att du inte längre kommer att kunna använda SAS EuroBonus Lunar-produkten om du inte vill byta till Lunars nya partner.

10. Kundens försummelse

Om ett förfallet belopp inte betalas i tid och därför går till rättslig inkasso, samt vid annan allvarlig försummelse, har Lunar rätt att annullera intjänade men ännu inte överförda poäng. Vid uppsägning av SAS EuroBonus Lunar, inklusive konvertering till ett annat Lunar privatkort, kommer poäng som ännu inte överförts till EuroBonus att förverkas.

11. Kundens missbruk

Missbruk kan till exempel vara vid fall av väsentligt brott mot villkoren och bestämmelserna för SAS EuroBonus Lunar, oacceptabelt användarbeteende, brott mot EuroBonus-villkoren, olagligt beteende, bedrägeri eller handlingar som generellt anses omoraliska eller oetiska, inklusive om du avsiktligt eller oavsiktligt använder produkten på ett sätt som ger dig poäng som du inte har rätt till. Vid missbruk har vi rätt att, men ingen skyldighet, att debitera 0,20 SEK per poäng som du har fått i samband med missbruket.

12. Ansvar och ersättning

Lunar kan inte hållas ansvarig för de tjänster, produkter, råd, funktioner, lösningar, etc., som tillhandahålls till dig av våra partners genom vår app eller som våra partners på andra sätt erbjuder dig, oavsett om de är relaterade eller inte till ditt kundförhållande med oss. Lunar är endast ansvarig gentemot dig som kund om vi har agerat med avsikt eller med grov vårdslöshet. Lunar är under inga omständigheter ansvarig för indirekta förluster, inklusive driftstopp, inkomstförlust, utebliven vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

13. Pris

Priset för att ha ett SAS EuroBonus Lunar-abonnemang finns i det separata dokumentet "Lunar Prislista". Priset för SAS EuroBonus Lunar beror på ditt valda abonnemang. För vissa abonnemang ingår SAS EuroBonus Lunar i paketpriset, medan för andra abonnemang betalar du ett belopp utöver abonnemangspriset. Lunar förbehåller sig rätten att ändra priser eller införa nya priser med 2 månaders varsel.

14. Kundservice

För hjälp eller vid klagomål beror den lämpliga instansen på vilken typ av förfrågan det gäller. Förfrågningar angående intjäning av poäng ska riktas till Lunar. Förfrågningar angående användning av poäng eller händelser som inträffar på SAS:s sida ska riktas till SAS.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696