Lunar Logo

Visa Debit Användarvillkor Privatkunder

Version 1.1 - Effective from 23rd of April 2021

1. Korttyp

Du kan få ett Visa betalkort kopplat till ett konto i Lunar Bank.

Med Visa betalkort kan du, som standard, endast ta ut eller köpa för beloppet på ditt konto; det är ett betalkort med saldokontroll. Se även avsnitt 5.2.

2. Användning av kortet

Kortet kan användas som betalkort i Sverige och utomlands. Du får inte använda kortet för olagliga ändamål, inklusive köp av varor eller tjänster som är olagliga enligt lokal lagstiftning.

2.1 Användning av kortet för uttag i Sverige och utomlands

Visa Debit kan användas:

 • för kontantuttag från uttagsautomater där Visa kan användas. Det maximala belopp som kan tas ut per dag anges i prislistan som finns i Lunar-appen, på www.lunar.app eller lämnas på begäran.
 • för kontantuttag över disk på kontantutbetalningsställen som är kopplade till Visa. Kontantutbetalningsstället kan sätta begränsningar för uttaget.

2.2 Användning av kortet som betalkort i Sverige och utomlands

Du kan använda Visa Debit för att betala för varor och tjänster i butiker, inklusive internetbutiker som accepterar Visa.

Du kan använda den kontaktlösa funktionen på kortet, se avsnitt 5.8.

Visa Debit på mobil kan endast användas för fysisk handel med betalningsmottagare som accepterar kontaktlösa kort. Det kommer att framgå av skyltar i butiken eller på hemsidan om ett företag accepterar Visa. Företag som accepterar Visa Debit kommer att ha en skylt med Visa-logotypen.

Varje företag kan ha regler för att begränsa användningen. Lunar Bank och Nets tar inget ansvar för betalningsmottagarens vägran att acceptera kortet som betalningsmedel. Om du har en fordran på en butik kommer verksamheten att kunna sätta in pengarna på ditt konto via ditt kort.

2.3 Maxbelopp för Visa Debit

Ett maxbelopp per dag är satt för användning av Visa Debit för betalningar och kontantuttag. Maxbeloppen anges i prislistan som finns i Lunar-appen, på www.lunar.app eller lämnas på begäran.

2.4 Uttag av belopp från ditt konto

Direkt efter att Lunar Bank har fått besked om transaktionen reserveras beloppet på kontot. Du kan därmed inte längre disponera det reserverade beloppet, även om beloppet kan ses på kontot. Beloppet kan reserveras i upp till 7 dagar. Beloppet dras från kontot när betalningsmottagaren begär det.

Som regel kommer köp och uttag att dras från ditt konto samma dag som du gör ett köp eller ett uttag. Tidpunkten för uttaget på kontot kommer dock att bero på när Lunar Bank tar emot transaktionen.

Lunar Bank kan inte ta bort ett reserverat belopp då det endast är ett förehavande mellan företaget och kunden.

2.5 Maxbelopp

Du får endast ta ut pengar eller köpa för beloppet på kontot om du inte har kommit överens om annat med Lunar Bank. Beloppet kan reserveras enligt ovan. För betalning eller uttag i utländsk valuta omräknas beloppet till svenska kronor, jfr. prislistan, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller lämnas på begäran.

2.6 Tidsgräns

Ditt Visa betalkort kan användas 24 timmar om dygnet, förutom några få gånger när systemet uppdateras. Vi kommer alltid att meddela dig i god tid om det finns schemalagda driftstopp då kortet inte fungerar.

3. Förvaring av kort och pinkod m.m.

3.1 Kort

Kort och PIN-koder är personliga och får endast användas av dig personligen. När du får kortet måste du genast signera det på baksidan i rutan för underskrift. Kortet får inte överlåtas eller överlämnas till andra. Du måste förvara kortet och din mobilenhet säkert. Kontrollera med jämna mellanrum att kortet eller tillhörande mobilenhet inte har tappats bort.

3.2 Fullmakt

Kort och PIN-koder får endast användas av dig personligen.

Om du är över 18 år och vill att en annan person ska ha fullmakt att ta ut pengar från ditt konto med hjälp av kort måste denne ha ett eget kort och PIN-kod. Personens användning av kortet sker enligt samma regler som gäller för dig.

Om du inte längre vill att personen ska kunna ta ut pengar från kontot ska fullmakten återkallas skriftligen till Lunar Bank. Det fysiska kortet ska returneras eller förstöras, och Visa Debit på mobilen ska raderas.

3.3 PIN-kod

När du beställer ett nytt kort måste du välja din egen PIN-kod i appen. Du kan när som helst hitta din PIN-kod i appen.

Du bör memorera PIN-koden. Du får inte avslöja din PIN-kod till någon annan eller låta andra veta PIN-koden.

4. Verified by Visa

Verified by Visa är ett extra skydd mot missbruk av kortdata vid köp på Internet. Säkerhetssystemet kräver att när du gör köp på internet, utöver kortet, använder 3D Secure. 3D Secure ska endast användas för köp i internetbutiker som använder Verified by Visa. Om du inte är registrerad för Verified by Visa kommer du inte att kunna handla i vissa butiker.

4.1 Registrering

Vi registrerar automatiskt ditt kort för Verified by Visa. Se till att din kontaktinformation är korrekt så att du kan använda 3D Secure.

4.2 Ändringar

Om du vill ändra/avregistrera ditt mobiltelefonnummer, vänligen ändra dina kontaktuppgifter i Lunar-appen.

4.3 Detaljer om kortet och den registrerade mobiltelefonen

Eftersom din mobiltelefon blir en del av säkerheten för internetköp i butiker som använder Verified by Visa måste du se till att andra inte har obehindrad tillgång till både ditt kort och din mobiltelefon. Därför måste du ändra/avregistrera dig från verified by Visa så snart som möjligt om du tappar bort mobilen som du får engångskoder på. Om du samtidigt förlorar kortet måste du även spärra detta; se avsnitt 9.

5. Användning av kortet

Innan du godkänner en betalning eller ett uttag, se alltid till att beloppet är korrekt på exempelvis terminalen. Betalningar som du har godkänt kan inte återkallas. Se dock avsnitt 7 och 8 om möjligheten att återkalla en betalning. Du kan använda kortet på följande sätt:

 • med hjälp av chip eller magnetremsa samt PIN-kod
 • med hjälp av chipet eller magnetremsan och en signatur
 • genom att använda kortnummer, utgångsdatum och CVC-kontrollnummer (på Internet, etc.)
 • genom att använda chip eller magnetremsa i självbetjäningsautomater utan PIN-kod
 • med den kontaktlösa funktionen
 • använder Visa Debit på mobilen

5.1 Med PIN-kod

När du anger din PIN-kod, se till att andra inte kan kika och se siffrorna.

5.2 Med signatur

Skriv aldrig under en kvittens:

 • om beloppet inte är specificerat, eller
 • om beloppet är felaktigt. Om du tillåter ett företag att ta ut extra pengar från ditt kort, till exempel dricks, se till att företaget tillhandahåller ett kvitto på hela beloppet.

När du använder kortet för att hyra en bil eller checka in på ett hotell är det vanligt att du ombeds skriva på en kvittens som gör att uthyrningsföretaget eller hotellet i efterhand kan ta ut ytterligare belopp, för att täcka t.ex. skador på den hyrda bilen. Observera att detta gör att uthyrningsföretaget eller hotellet kan dra pengar från ditt konto i efterhand. Det finns ingen balanskontroll på en senare dragning, så ditt konto kan bli övertrasserat i dessa fall; se även avsnitt 7.

5.3 Köp på internet osv.

När du använder kortet för internetköp måste du ange kortnummer, kortets utgångsdatum och CVC-kod. Dessutom, om företaget är registrerat hos Verified by Visa måste du använda 3D Secure i samband med köpet. Vid användning av kortet för postorderköp ska du uppge kortnummer, kortets utgångsdatum, CVC-kod samt eventuellt namn och adress. Vid postorderköp måste du även underteckna beställningsformuläret.

Du får aldrig ange din PIN-kod i samband med köp över internet eller i samband med postorderköp. Ange aldrig ditt kontonummer när du använder kortet.

5.4 Självbetjäningsautomater utan PIN-kod

I vissa självbetjäningsautomater kan du använda kortet utan att ange PIN-kod eller signera. I dessa automater accepterar du transaktionen när du sätter in ditt kort i automaten eller när du i efterhand trycker på godkänn.

5.5 Kvitto

Du bör alltid se till att du får ett kvitto vid köp eller uttag. På kvittot ska bland annat framgå datum, belopp och del av ditt kortnummer.

Du måste se till att beloppet överensstämmer med betalningen eller köpet och att korrekt datum anges.

Du bör spara kvittot tills du har verifierat att rätt belopp har debiterats ditt konto; se avsnitt 5. Det kan hända att du inte får något kvitto vid köp från självbetjäningsautomater.

5.6 Prenumeration

När du använder ditt kortnummer för att betala för kontinuerlig service, till exempel en prenumeration, måste du se till att eventuell uppsägning av prenumerationen sker i enlighet med de villkor som företaget fastställt.

När du som kund får ditt VISA-kort utbytt har handlaren möjlighet att uppdatera dina kortuppgifter automatiskt med hjälp av Visa Account Updater. Det betyder att du inte behöver registrera om ditt nya kort hos handlaren. Observera att detta endast gäller de fall där handlaren stödjer denna specifika tjänst, och att du får ditt befintliga kort utbytt.

5.7 Spel och lotteri

När du använder kortet på företag som övervägande erbjuder spel och vadslagning, inklusive kasinon, lotteriåterförsäljare, racerbanor och liknande kan det finnas begränsningar i möjligheten att använda kortet.

Restriktionerna kan vara följande:

 • en beloppsgräns per dag eller
 • att kortet inte kan användas för spel eller lotteri

Information om detta kan erhållas genom att kontakta Lunar Bank. Om du är under 18 år får du inte delta i sådana spel

5.8 Köp med kontaktlös funktion

Du kan använda den kontaktlösa betalningsfunktionen när du handlar i butiker som erbjuder denna tjänst. Du kan använda kortet utan att sätta in kortet i terminalen, ange din PIN-kod eller signera, eller så kan du använda Visa Debit på mobilen. Du accepterar betalningen genom att hålla kortet eller mobiltelefonen nära en terminal (ett avstånd på 0-3 cm) som har aktiverat den kontaktlösa funktionen. Den kontaktlösa funktionen visas på terminalen med denna symbol:

Visa contactless ikon

Du bestämmer om du vill använda den kontaktlösa betalningsfunktionen på det fysiska kortet, eller om du vill använda kortets chip/magnetremsa och PIN-kod.

5.9 Förhandsregistrering av kortdata

Du har möjlighet att registrera dina kortuppgifter hos varje företag eller hos en elektronisk plånboksleverantör så att du i framtiden inte behöver ange dina kortuppgifter när du godkänner transaktionen. Du måste följa instruktionerna från företaget eller plånboksleverantören.

Du kan också komma överens med företaget om att dina kortuppgifter lagras i butiken i syfte att betala för kontinuerlig service, till exempel en prenumeration. Företaget kommer att dra de överenskomna beloppen, och du behöver inte godkänna den individuella betalningen.

När du som kund får ditt VISA-kort utbytt har handlaren möjlighet att uppdatera dina kortuppgifter automatiskt med hjälp av Visa Account Updater. Det betyder att du inte behöver registrera om ditt nya kort hos handlaren. Observera att detta endast gäller de fall där handlaren stödjer denna specifika tjänst, och att du får ditt befintliga kort utbytt.

5.10 Registrering av ditt Visa-kort med Apple Pay eller Google Pay

Om du har registrerat ditt VISA-kort med Apple Pay eller Google Pay måste du vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda enheten/smarttelefonen, på samma sätt som du skulle skydda betalningsinstrument som kort och kontanter. Du måste till exempel avstå från att lämna enheten/smarttelefonen ansluten till Apple Pay eller Google Pay till andra personer. Dessutom är den personliga koden och andra säkerhetsdetaljer (nedan Touch ID och Face IC) strikt konfidentiella och ska inte delas med andra. Det är också viktigt att du undviker att inkludera andra personers Touch ID eller Face ID på din enhet/smarttelefon.

6. Kontrollera transaktioner på ditt konto

Du måste kontrollera transaktionerna på ditt konto kontinuerligt. Om du upptäcker transaktioner som inte stämmer överens med dina kvitton eller om du inte tror att du har gjort, vänligen kontakta Lunar Bank så snart som möjligt. I detta avseende bör du vara medveten om de tidsfrister som anges i avsnitt 7 och 8.

När du kontinuerligt kontrollerar transaktioner på ditt konto, var medveten om att när du använder kortet för köp över internet eller använder det för post- eller telefonorder, får handlaren som regel inte ta ut beloppet förrän varan har skickats. Men vid köp av till exempel flygbiljetter eller konsertbiljetter drar handlaren beloppet redan vid bokning av resan eller bokning av konsertbiljetten.

6.1 Underrättelse

Lunar Bank kommer att meddela dig om misstänkta eller faktiska fall av missbruk eller säkerhetshot. Till exempel kan underrättelsen göras via telefon, avisering i Lunar-appen eller något annat säkert vis.

7. Återkalla betalningar som du har godkänt

7.1 Om du inte visste det slutliga beloppet vid tidpunkten för godkännandet

Om du inte visste det slutgiltiga beloppet när du godkände betalningen och det belopp som därefter dras från ditt konto är betydligt högre än vad som rimligen kunde förväntas, kan du ha rätt att återkalla betalningen. Det kan till exempel ske i samband med biluthyrning eller utcheckning från hotell där du har godkänt att verksamheten i efterhand kan ta ut pengar för till exempel tankning eller konsumtion av föremål i minibaren.

Du måste kontakta Lunar Bank senast åtta veckor efter att beloppet har dragits från ditt konto om du anser att du har rätt till en återbetalning där du inte godkänt det slutliga beloppet.

7.2 Internetköp samt post- och telefonorder

Om du har använt ditt kort för att köpa varor eller tjänster på något av följande sätt:

 • köp på internet
 • köp via post- eller telefonorder
 • köp i självbetjäningsautomater utan pinkod kan du ha rätt att få en betalning återförd om:
 • handlaren har tagit ut ett högre belopp än vad som avtalats,
 • den beställda varan/tjänsten har inte levererats
 • du nyttjar den överenskomna eller lagstadgade ångerrätten innan varorna eller tjänsterna har levererats. Du måste först försöka lösa problemet med handlaren innan du kontaktar Lunar Bank.

Du måste kunna bevisa att du har kontaktat eller försökt kontakta verksamheten. Det är ett villkor att du vänder dig till Lunar Bank med din invändning så snart som möjligt efter att du har fått kännedom om att ett belopp felaktigt har dragits från ditt konto och du därför vill invända. Så långt det är möjligt måste du invända mot Lunar Bank inom 14 dagar efter att du fick kännedom om ditt eventuella krav. Vid bedömningen av om du har invänt mot Lunar Bank i rätt tid, kommer din skyldighet att kontinuerligt granska poster på ditt konto att betonas; se avsnitt 6.

Lunar Bank kommer sedan att genomföra en undersökning av din invändning. Medan din invändning utreds kommer det omtvistade beloppet vanligtvis att sättas in på ditt konto. Om invändningen senare visar sig vara obefogad kommer Lunar Bank återigen att dra beloppet från ditt konto.

Om din invändning visar sig vara obefogad kan Lunar Bank ta ut ränta för den period under vilken beloppet satts in på ditt konto och tills beloppet dras igen, samt eventuell avgift för att begära ett kvitto. Se prislistan i Lunar-appen på www.lunar.app eller begär det från Lunar Bank.

7.3 Invändning mot en betalning med Visa Debit

När du har betalat med Visa Debit kan du i vissa situationer få en betalning återförd. Du kan få information om detta på webbplatsen www.nets.eu/kortholderindsigelser, eller genom att kontakta Lunar Bank.

8. Återkalla betalningar som du inte har godkänt

Om du tror att en eller flera betalningar har gjorts med ditt kort som du inte har godkänt eller gjort, vänligen kontakta Lunar Bank så snart som möjligt efter att du blivit medveten om den obehöriga transaktionen. Vid bedömning om du har meddelat Lunar Bank i tid, kommer din skyldighet att kontinuerligt granska transaktioner på ditt konto att beaktas; vänligen se avsnitt 6. Lunar Bank ska under alla omständigheter kontaktas senast 13 månader efter att beloppet har dragits på ditt konto.

Lunar Bank kommer sedan att utreda din invändning. Medan din invändning utreds kommer det omtvistade beloppet att sättas in på ditt konto. Om invändningen senare visar sig vara obefogad kommer Lunar Bank återigen att dra beloppet från ditt konto. Om utredningen visar att det förekommit obehörig användning av kortet av andra, kan Lunar Bank i vissa fall hålla dig ansvarig; se avsnitt 10.

Om din invändning visar sig vara obefogad kan Lunar Bank ta ut ränta för den period beloppet sattes in på ditt konto och tills beloppet dras igen, samt eventuell avgift för att begära ett kvitto. Se prislistan i Lunar-appen, på www.lunar.app eller begär det från Lunar Bank.

9. Din skyldighet att spärra kortet

Du måste kontakta Lunar Bank så snart som möjligt för att spärra ditt kort, eller spärra det i Lunar-appen om:

 • du förlorar ditt fysiska kort
 • du förlorar din mobila enhet med Visa Debit på mobilen, eller
 • någon annan får veta din PIN-kod
 • du upptäcker att kortet har missbrukats
 • du misstänker att kortet har kopierats, eller
 • du på annat vis misstänker att kortet kan missbrukas.

När kortet har spärrats kommer du att få ett meddelande som anger orsak och tidpunkt för spärren, beroende på om du eller Lunar Bank initierar spärren. Spärren av ditt fysiska kort innebär att du inte kommer att kunna använda din Visa Debit på mobilen heller.

När vi får besked om att du har tappat bort din mobila enhet kommer din Visa Debit på mobilen på denna enhet att blockeras. Detta kommer inte omedelbart att påverka ditt fysiska kort. Om ett spärrat kort återfinns, kontakta Lunar Bank och kom överens om hur du ska gå tillväga.

10. Ditt ansvar vid missbruk av kortet

I händelse av att kortet har missbrukats av en annan person kommer Lunar Bank att täcka förlusten såvida detta inte omfattas av avsnitten 10.2-10.6 nedan. Det åligger dig att bevisa att förlusten täcks av avsnitt 10.2-10.6.

10.1

Om kortet och PIN-koden har missbrukats av en annan person är du ansvarig för förluster upp till 375 DKK. Du kommer att få betala max 375 DKK totalt om flera av dina kort med samma PIN-kod missbrukas i samband med samma händelse. Detta förutsätter dock att alla kort är spärrade samtidigt.

10.2

Du är ansvarig för förluster upp till 8 000 DKK i händelse av att kortet har missbrukats av en annan person och PIN-koden har använts, och

 • du har underlåtit att meddela Lunar Bank så snart som möjligt efter att du fått kännedom om att kortet tappats bort eller att obehöriga har fått kännedom om koden
 • du har lämnat koden till den som använde kortet obehörigt utan att du insåg det eller borde ha insett att det fanns risk för missbruk
 • du genom grov oaktsamhet har möjliggjort den otillåtna användningen.

Du betalar dock max 8 000 DKK totalt om flera av dina kort med samma PIN-kod har missbrukats i samband med samma händelse. Detta förutsätter att alla kort med samma PIN-kod spärrats samtidigt.

10.3

Du ansvarar för hela förlusten om PIN-koden har använts i samband med missbruket under följande villkor:

 • Du uppgav PIN-koden till personen som missbrukade kortet och du insåg eller borde ha insett att det fanns en risk för missbruk.

10.4

Du blir även ansvarig för hela förlusten om du har agerat bedrägligt eller medvetet underlåtit att uppfylla dina skyldigheter enligt villkoren, inklusive att förvara kortet och mobiltelefonen hos Verified by Visa på rätt sätt, jfr. avsnitt 4 för att skydda PIN-koden, jfr. avsnitt 5 , eller att spärra kortet, jfr. avsnitt 9.

10.5

Om du har flera kort med samma PIN-kod gäller det obegränsade ansvaret enligt avsnitt 10.5 och 10.6 för varje kort som missbrukas.

10.6

Du ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår efter att Lunar Bank har fått besked om att kortet ska spärras. Du kommer inte heller att vara ansvarig för eventuella förluster om du inte har kunnat spärra ditt kort på grund av omständigheter som Lunar Bank ansvarar för. Du kommer inte att vara ansvarig om förlusten, stölden eller det obehöriga förvärvet av den personliga säkerhetslösningen inte kunde upptäckas av dig innan den obehöriga användningen ägde rum.

11. Lunar Banks rättigheter och skyldigheter

11.1 Lunar Banks rätt att spärra kortet

Lunar Bank har rätt att spärra användningen av kortet om:

 • kontot som ditt kort är kopplat till har avslutats
 • du bryter mot reglerna, inklusive om kontot som kortet är kopplat till, är övertrasserat, kortet har missbrukats eller antas missbrukas av tredje part.

Vid övertrassering får du ett skriftligt meddelande innan kortet spärras. Omedelbar spärrning kan dock bli nödvändig vid särskilt betydande och/eller upprepad övertrassering.

Lunar Bank kan också kräva att alla fysiska kort kopplade till kontot returneras och alla Visa Debit för mobil raderas. När Lunar Bank har spärrat kortet kommer du att meddelas om detta med angivande av orsak och tidpunkt för spärren.

11.2 Ersättning av kortet

Lunar Bank har rätt att ersätta det fysiska kortet när som helst. Att byta ut ditt fysiska kort kan leda till att du måste ladda ner en ny Visa Debit till din mobil.

11.3 Lunar Banks ansvar

Lunar Bank är skadeståndsskyldig om banken på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller otillräckligt. Även inom de områden där striktare ansvar gäller är Lunar Bank inte ansvarig för förluster orsakade av:

 • haveri/brist på tillgång till IT-system eller skador på data i dessa system hänförliga till de händelser som anges nedan, oavsett om det är Lunar Bank eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen
 • fel på Lunar Banks strömförsörjning eller telekommunikation, lagstiftande ingripande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, uppror, civila oroligheter, sabotage, terror eller vandalism (inklusive datavirus och hacking)
 • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar Bank eller deras organisation, och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av Lunar Bank
 • andra omständigheter utanför Lunar Banks kontroll.

Lunar Banks ansvarsfriskrivning gäller inte:

 • om Lunar Bank borde ha förutsett den omständighet som orsakar skadan vid tidpunkten för avtalets ingående eller banken borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan
 • om lagstiftningen i något fall gör banken ansvarig för den omständighet som är orsaken till skadan.

11.4 Arbetskonflikter

Du kan inte använda kortet i Sverige om Lunar Bank och/eller deras datacenter är inblandade i en arbetskonflikt. I början och slutet av en sådan konflikt kommer du snarast möjligt att meddelas om detta, bland annat genom annonsering i dagspressen.

Du kan inte förvänta dig att kunna använda kortet utanför Sverige om ett eller flera av Lunar Banks datacenter och/eller om en eller flera av Lunar Banks internationella partners är inblandade i en arbetskonflikt.

11.5 Brister

Lunar Bank ansvarar inte för eventuella brister etc. i de tjänster som verksamheten tillhandahåller. Eventuella klagomål om brister i de tillhandahållna tjänsterna ska riktas till verksamheten.

12. Upphörande

Visa Debet utfärdas för tre år. Kortet kan användas t.o.m. utgångstidpunkten tryckt på kortet, varefter kortet är ogiltigt.

Innan kortet går ut får du ett nytt kort.

Din Mobile Visa Debit kommer inte att förnyas automatiskt. Det betyder att du kommer att behöva få en ny Visa Debit på din mobila enhet när du aktiverar ett nytt fysiskt kort.

Utgångna, avslutade eller spärrade kort ska förstöras genom att klippa av kortet för att förstöra magnetremsan och chipet. Du måste också radera din Visa Debet på din mobila enhet.

13. Uppsägning

Lunar Bank kan säga upp avtalet med två månaders varsel. I händelse av uppsägning kommer ett proportionellt belopp av eventuella avgifter du kan ha betalat innan du använde kortet att återbetalas till dig.

Du kan säga upp avtalet med Lunar Bank med en månads uppsägningstid.

14. Villkorsändringar

Ändringar av användarvillkor och prislista som är till din nackdel kan göras med två månaders varsel. Ändringar till din fördel kan göras utan föregående meddelande. Du kommer att få ett meddelande om eventuella ändringar antingen skriftligt eller elektroniskt (via e-post eller i Lunar-appen). Du är skyldig att se till att du har tillgång till Lunar-appen och att meddela Lunar Bank om eventuella ändringar av din adress och/eller e-postadress. Du ansvarar också för att inte bli meddelad om ändringar om du inte har meddelat ändringar i din e-post och/eller adress och/eller inte har tillgång till Lunar-appen.

Vid ändringar av villkoren kommer dessa att anses vara antagna såvida du inte har meddelat Lunar Bank före ikraftträdandet att du inte vill vara bunden av de nya villkoren.

Om du meddelar Lunar Bank att du inte vill vara bunden av de nya villkoren, kommer avtalet att anses ha upphört vid tidpunkten för de nya villkorens ikraftträdande. Om du har betalat en årsavgift i förväg återbetalas en proportionell andel av denna avgift.

15. Klagomål

Om du har några klagomål, vänligen kontakta Lunar Bank på klagomal@lunar.app. Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

16. Ny kopia av användarvillkoren

Om du tappar bort användarvillkoren eller av någon anledning behöver en ny kopia kan du hitta dem i Lunar-appen, på www.lunar.app eller genom att kontakta Lunar Bank.

17. Avgifter

17.1 Lunar Bank Avgifter

Års-, kvartals- eller månatlig kortavgift, kortanvändningsavgift, eventuell kontoavgift, eventuell kontoutdragsavgift, eventuell kortbytesavgift samt kopia på kvitto etc. finns listade i Lunar-appen, på www.lunar.app, eller kan begäras.

17.2 Avgift vid användning av kortet

När du använder kortet kan Lunar Bank och företag ta ut en avgift. Internetbutiker eller utländska företag som tar ut en avgift vid användning av kortet måste göra dig uppmärksam på detta innan betalning sker.

17.3 Omräkningskurs för användning utomlands

Köp och uttag i utlandet omräknas till svenska kronor, jfr. prislistan i Lunar-appen, på www.lunar.app, och ska alltid beräknas i svenska kronor.

Metoderna som används för valutaomräkning beskrivs i prislistan. Ändringar i hur växelkursen omräknas träder i kraft utan föregående meddelande.

Det kan ha skett förändringar i växelkursen från det att du använde ditt kort till att beloppet dras på ditt konto. På samma sätt kan det i vissa länder, främst utanför Europa, finnas fler officiella kurser beroende på var växelkursen erhålls.

17.4 Dynamisk valutaomvandling

Använder du kortet utomlands kan du bli erbjuden att verksamheten gör en valutaomräkning innan betalningen görs. Innan du godkänner detta måste företaget upplysa om de avgifter och växelkurs som företaget använder för konverteringen. Du bör vara medveten om att kursen som används av företaget kan skilja sig från kursen som används i Lunar, och Lunar har inget inflytande på den omvandlingskurs som används av företaget.

18. Bedömning av kortansökan

Kortet utfärdas på individuell basis.

19. Behandling och utlämnande av personuppgifter och köpinformation m.m.

Genom att acceptera dessa villkor och använda Visa Debit samtycker du också till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men observera att om du gör det kanske du inte kan använda ditt Visa-betalkort.

19.1 Behandling och utlämnande av uppgifter om namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Den information som lämnas om namn, hemadress, telefonnummer och personnummer använder Lunar för att skapa kortet och i sin löpande administration. Personnummer kommer också att användas av banken för att lämna lagstadgad information till myndigheter om insättningar på konton, eventuell ränteuppgång m.m.

19.2 Behandling och utlämnande av andra uppgifter

Lunar Bank använder annan data, samt data som erhållits från bankuppgifter, data från kreditupplysningsföretag etc. som underlag för att bedöma utfärdande av kort, vid spärrning av kort, samt för att säkerställa kortinnehavarens unika identifiering och för nödvändig användning för att utföra betalningstransaktioner.

19.3 Uppgifter om användning m.m.

När kortet används registreras kortnumret, det totala transaktionsbeloppet, kortets användningsdatum och var kortet användes. Betalningsmottagaren kommer att vidarebefordra dessa uppgifter till Lunar Bank via Nets.

Uppgifterna lagras av betalningsmottagaren, Nets och Lunar Bank och används i bokföringen, för fakturering/kontoutdrag (inklusive tillgång för kortinnehavaren att se användningen via Lunar-appen), och eventuell efterföljande felsökning.

Dessutom utlämnas ovan nämnda data endast när det krävs enligt lag och/eller för rättsliga förfaranden om anspråk som fastställts med hjälp av kortet. När du registrerar dig för Verified by Visa lagras ditt mobilnummer hos Nets för användning av 3D Secure.

19.4 Lagring av data

Personuppgifter, såväl som köpdata, lagras hos Lunar Bank och finns fysiskt närvarande i deras databas.

Vid uppsägning av kundförhållandet ska uppgifterna bevaras så länge det är nödvändigt för ett eventuellt utlämnande av uppgifterna till offentliga myndigheter.

19.5 Rapportering till kreditupplysningsföretag

Om ett utslag har meddelats rörande att en kortinnehavare/kontoinnehavare inte har betalat en förfallen skuld kan kortinnehavarens/kontoinnehavarens namn och adress rapporteras till Experian Information Solutions (tidigare RKI - Ribers Kreditinformation), svenska UC-registret och eventuellt andra kreditupplysningsföretag.

Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i "Integritetspolicy" och “Cookiepolicy” på www.lunar.app.

20. Tillsyn

Lunar Bank står under tillsyn av den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) och ingår i Finanstilsynets register över företag under tillsyn med FT.nr. 28002.

Ordlista

Bankdag: Alla dagar utom lördagar, söndagar och allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

BankID: BankID är en digital signatur.

Digital plånbok: En "Digital Wallet" (digital plånbok) är en personlig mjukvarubaserad lösning som kan användas för onlineköp i en webbutik. I den digitala plånboken kan du registrera din Visa Debit för att i efterhand kunna hämta ut kortdata på ett enkelt sätt, och sedan genomföra en kortbetalningstransaktion. Transaktioner görs enligt det avtal du har ingått med leverantören av den digitala plånboken.

Dynamisk valutaomvandling: Används av vissa butiker och bankomater utomlands, så att du kan betala i svenska kronor. Det är verksamheten som gör valutaomvandlingen och Lunar Bank har inget inflytande på den kurs som används för konvertering.

Engångskod: En kod du får via SMS till den registrerade mobiltelefonen. Du måste använda koden för framtida köp i företag som använder Verified by Visa.

Företag: Alla butiker, hotell, restauranger eller andra platser som accepterar Visa Debit-betalningar.

Kontaktlös funktion: Betalning med kontaktlöst kort kan göras utan fysisk kontakt med kortterminalen. Du betalar/använder kortet genom att hålla kortet på ett avstånd av 0-3 cm från terminalens symbol för den kontaktlösa funktionen (se nedan). Det är en förutsättning att verksamheten använder kortterminaler med kontaktlös teknik, jfr. symbolen nedan.Du kommer då och då att bli ombedd att använda chip och PIN.

Du kan bara betala på detta sätt med kort som bär symbolen för den kontaktlösa funktionen. Om ditt kort har den kontaktlösa funktionen kommer det att ha symbolen på framsidan av kortet. Du kan betala små belopp med den kontaktlösa funktionen utan att använda PIN-koden. Symbol:

Visa contactless ikon

Kvitto: Information om en betalning utfärdad på papper eller i elektronisk form.

Nets: Nets A/S – företaget som hanterar Visa Debit-systemet för finansinstituten.

PIN: Den personliga kod som är kopplad till kortet.

PIN-kod: Samma personliga, hemliga kod kopplad till flera kort.

Plånbok för användning i fysisk butik: En personlig mjukvarubaserad lösning som låter dig göra betalningar med Visa Debit på mobilen i fysiska butiker.

Prislista: Aktuell avgiftslista etc. Du hittar prislistan i Lunar-appen, på www.lunar.app eller genom att kontakta Lunar Bank.

Referenspris: Växelkursen som används för att omvandla betalningar i utländsk valuta till svenska kronor.

Utgivare: Finansinstitutet där du har beställt ditt Visa-betalkort (Lunar Bank A/S).

Utomlands: Resten av världen, som inte är definierat under "Sverige".

Verified by Visa: Verified by Visa är ett extra skydd mot missbruk av kortdata vid köp online.

Visa Debit: Betalkort med saldokontroll, som kan användas som betalkort och kan användas i Sverige och utomlands

Visa Debit på mobil: Virtuell version av ett fysiskt privat- eller företagsbetalkort som kan läggas i en Lunar Bank-godkänd plånbok på en mobil enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta. Det virtuella betalkortet på en mobil enhet kan sedan användas via en plånbok för kontaktlös betalning i fysiska verksamheter.

Visa International: Organisationen som fastställer de internationella reglerna för Visasystemet.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696