Lunar Logo

Brukervilkår Lunar Invest

versjon 1.1 - gjelder fra 20. oktober 2022

1. Introduksjon

Disse bruksvilkårene gjelder i bruker- og kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S, CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C (referert til som “Lunar”, “banken”, “vi” eller «oss») og deg som kunde i banken og bruker av appen (referert til som «appen»).

Bruksvilkårene supplerer den separate kundeavtalen og de generelle vilkårene samt andre avtaledokumenter som gjelder i det selvstendige kundeforholdet mellom Saxo Bank A/S, Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup Danmark (referert til som "Saxo Bank" " eller "Saxo"), og deg som kunde i Saxo.

Ved å akseptere disse bruksvilkårene, erklærer du at du har lest og forstått de individuelle bruksvilkårene og bruksvilkårene, og du er gjort spesielt oppmerksom på at tyngende vilkår og betingelser gjelder, herunder vilkår som begrenser Lunars ansvar overfor deg.

Bruksvilkårene utgjør ikke en trepartsavtale mellom Lunar, Saxo Bank og deg.

De oppdaterte betingelsene for å være kunde i Saxo Bank til enhver tid finner du her

2. Aksjehandel er forbundet med risiko

Å handle med aksjer er forbundet med stor risiko. Lunar gir ingen råd og tar ikke ansvar for investeringene Lunar-brukere gjør som kunder av Saxo Bank, uavhengig av om de er ombord via Lunars plattform som Lunar-brukere til Saxo Bank. Investering i aksjer kan føre både til gevinst og til tap. Lunar kan ikke holdes ansvarlig for noen. økonomiske tap knyttet til handel med aksjer via Lunars app på Saxo Banks plattform eller direkte på Saxo Banks plattform via Lunars avtale med Saxo Bank. På Saxo Banks nettsider kan du lese mer om risiko ved aksjehandel.

3. Forholdet mellom brukeren, Lunar og Saxo Bank

Lunar Invest er ikke en aksjehandelsplattform og vi er derfor ikke leverandør av investeringsproduktene du har tilgang til gjennom appen vår.

Vi opptrer heller ikke som agent, fullmektig, formidler, arrangør eller distributør for Saxo Bank eller av deres banktjenester og bankprodukter.

Vi gjør kun den elektroniske plattformen, i form av vår app, tilgjengelig for det uavhengige kundeforholdet mellom deg og Saxo Bank.

Derfor er det kun Saxo Bank som er leverandør av det aktuelle investeringsproduktet til deg, og vi er dermed ikke - verken direkte eller indirekte - part i kontraktsforholdet mellom deg og Saxo Bank.

Dette betyr at dette kontraktsforholdet mellom deg og oss består av disse bruksvilkårene, og at dine uavhengige avtaler med Saxo Bank ikke kan håndheves mot oss eller av oss.

Kun vår partner, Saxo Bank, er lisensiert som investeringsbank og rådgiver og er underlagt tilsyn og kontroll av det danske finanstilsynet.

Som kunde i Saxo Bank er du selvfølgelig beskyttet på nøyaktig samme måte som enhver annen bankkunde i enhver annen dansk bank, herunder gjennom innskuddsgarantiordningen. Du finner mer informasjon om dette på Saxo Banks nettsider, samt på Garantiformuens nettsider: fs.dk.

Ditt brukerforhold til oss kan i appen kalles en investeringskonto eller lignende og må ikke forveksles med ditt uavhengige kundeforhold og dine bankkonti hos Saxo Bank.

Lunar gir ingen form for finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller lignende økonomisk rådgivning knyttet til de aktuelle investeringstjenestene. Lunar gir kun teknisk støtte knyttet til din tilgang til og bruk av appen. Investeringsråd mv. gis således kun av Saxo Bank eller eventuelt av annen ekstern bistand du som kunde innhenter på eget initiativ.

4. Opprettelse og godkjenning

Det er et krav fra Saxo Bank at du må være fylt 18 år, være bosatt og skattepliktig i Norge, samt inneha gyldig BankID. Andre betingelser for opprettelse finner du i vår FAQ på nettsiden.

Etter å ha installert appen, blir du opprettet som investeringsbruker i banken og som bruker av appen. Opprettelse som investeringsbruker hos Lunar forutsetter alltid samtidig opprettelse som kunde hos Saxo Bank. Du blir også opprettet som investeringskunde i Saxo Bank i selve appen.

Du må alltid følge søknadsprosedyren i appen for å bli Investeringskunde i Saxo Bank. Denne starter automatisk første gang du åpner Invest i Lunar appen. Du kan ikke opprettes som investeringsbruker hos oss andre steder enn gjennom appen.

Som en del av søknadsprosedyren skal du gi lovpålagte identifikasjonsopplysninger og nødvendig dokumentasjon for dette. I den forbindelse må du oppgi ditt personnummer, som Saxo Bank bruker for å hente ditt fulle navn og adresse fra folkeregisteret og for å sjekke hvorvidt du er involvert i hvitvasking av penger, eller om du er en politisk utsatt person (PEP). Du må bekrefte denne informasjonen for å kunne bli opprettet sopm kunde. I tillegg må du oppgi formål og forventet omfang knyttet til å bruke Saxo Bank gjennom appen vår. Du må også godta disse bruksvilkårene som en del av søknadsprosedyren. Dette gjøres via appen.

All kundegodkjenning utføres av Saxo Bank i henhold til gjeldende regler på området. Hvis Saxo kan godkjenne deg som investeringskunde, kan vi godkjenne deg som investeringsbruker hos oss og av appen. Hvis Saxo Bank ikke kan godkjenne deg som investeringskunde i Saxo Bank, uavhengig av årsak, kan vi ikke godkjenne deg som investeringsbruker hos oss og i appen. Du vil alltid bli varslet via e-post eller varsel via appen om hvorvidt din søknad godkjennes eller må bli avslått. Ethvert avslag vil alltid være begrunnet.

Den endelige etableringen av kundeforholdet med Saxo Bank - og dermed også den endelige etableringen av brukerforholdet med oss ​​- forutsetter at du aksepterer og signerer en egen kundeavtale mellom deg og Saxo Bank, og aksepterer og signerer Saxo Banks øvrige relevante avtaler. og erklæringer, inkludert Saxo Banks generelle vilkår og betingelser. Dette gjøres via appen etter at du har mottatt ovenstående informasjon om godkjenning av søknaden din. Når relevante avtaler og erklæringen fra banken er akseptert og signert i appen, vil du få tilgang til, og kan starte å benytte deg av appen og dens ulike funksjoner.

Du har alltid lesetilgang i appen til vilkårene for bruk som angår ditt brukerforhold til oss, samt lesetilgang til forretningsvilkårene, kundeavtalen og de andre avtalene, angående ditt kundeforhold til Saxo Bank.

Du må bruke BankID i forbindelse med etableringen av ditt kundeforhold til Saxo Bank. Når du bruker BankID til å godta og signere både bruksvilkårene med oss, samt de øvrige avtalene med Saxo Bank, fungerer dette som en elektronisk signatur som er fullt juridisk bindende.

5. Tilgang og bruk

Din tilgang til appen vår er personlig og kan ikke brukes av andre enn deg. Du kan ikke gi andre tillatelse til å bruke appen på dine vegne. Din personlige tilgang er knyttet til ditt norske mobiltelefonnummer, din e-postadresse og det personlige passordet du oppgir og velger i forbindelse med opprettelsen av ditt brukerforhold til oss.

Du kan ikke opplyse om eller dele passordet ditt for pålogging i appen med andre. Ved misbruk eller mistanke om misbruk av brukertilgangen din, må du varsle oss umiddelbart. Ved misbruk eller mistanke om misbruk, kan vi alltid blokkere tilgangen din til appen.

Du er ansvarlig for å oppdatere identifikasjonsinformasjonen som du har gitt oss i forbindelse med opprettelsen din som bruker. Du er også ansvarlig for å holde passordet ditt, brukerinformasjonen din osv. hemmelig.

For å opprettholde en høy sikkerhetsstandard er utgangspunktet at du automatisk logges ut når du er ferdig med å bruke appen eller når du ikke har vært aktiv i et visst antall minutter etter åpning av appen.

Du kan velge andre innstillinger i appen for å logge ut. I tillegg anbefaler vi at du alltid lukker appen helt når du er ferdig med å bruke den.

Som bruker hos oss har du tilgang til investeringsproduktet ditt hos Saxo Bank via vår app. Du kan også få tilgang til investeringsproduktet ditt direkte hos Saxo Bank via SaxoTraderGo-appen og www.saxotrader.com. For å få tilgang til investeringsproduktet ditt direkte fra Saxo Bank, må du bruke brukerkontoen din, som du kan se i Lunar-appen, under Lunar Invest, under Investeringskonto. Første gang du vil logge inn på en av Saxo Banks plattformer, må du be om passord. Når du har mottatt det, kan du logge inn med bruker-ID og passord – direkte hos Saxo Bank.

Hvis du har spørsmål om din tilgang til og bruk av appen, kan du kontakte vår tekniske støtte på telefon, e-post eller bruke vår support chat-funksjon i selve appen. På nettsiden finner du en FAQ-del med de oftest stilte spørsmålene om bruken av appen.

6. Priser og betalinger

Priser og avgifter for handel via Lunar Invest finner du i Lunar prisliste.

Ved økninger i kurtasje- og valutavekslingsgebyrer vil vi underrette om dette med 2 måneders varsel.

Det vil være synlig og dokumentert før enhver handel gjennomføres, nøyaktig hva de totale omkostningene utgjør.

7. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for for ytelsene, produktene, tjenestene, rådene, funksjonene, løsningene osv. levert av Saxo Bank og eventuelt øvrige samarbeidspartnere i forbindelse med Lunar Invest til deg gjennom appen vår.

Lunar er heller ikke ansvarlig for og er ikke ansvarlig for ytelsene, produktene, tjenestene, rådene, funksjonene, løsningene osv. som Saxo Bank ellers leverer til deg, og som er relatert til eller ikke er relatert til ditt brukerforhold til oss. .

Lunar er alene ansvarlig for selve den elektroniske plattformen i form av vår mobilapplikasjon, som vi gjør tilgjengelig for det uavhengige kundeforholdet mellom deg og Saxo Bank, jf. imidlertid ansvarsbegrensningen nedenfor. Vi er dermed ansvarlige for plattformens funksjon, drift og sikkerhet, samt vår tekniske støtte i forhold til plattformen, jf. imidlertid ansvarsbegrensningen nedenfor, mens vi ikke er ansvarlige for investeringsproduktene som utelukkende leveres av Saxo Bank til deg via plattformen.

Kundeforholdet og dermed kontraktsforholdet vedrørende de aktuelle investeringsproduktene eksisterer således direkte mellom deg og Saxo Bank. Vi inngår ikke som part i dette kontraktsforholdet og er ikke ansvarlige overfor Saxo Bank.

Lunar kontrollerer eller godkjenner ikke Saxo Banks investeringstjenester, investeringsprodukter, rådgivning, betingelser, markedsføring osv. og kan ikke holdes ansvarlig for dette som sådan. Lunar kontrollerer eller godkjenner ikke Saxo Banks kundeforhold eller etableringen av disse, inkludert Saxo Banks kundeavtaler, vilkår og betingelser, prisliste osv., og kan heller ikke holdes ansvarlig for feil, mangler eller andre forhold knyttet til disse.

Lunar kan heller ikke holdes ansvarlig for Saxo Banks egen bankplattform og dens tilpasning til vår app eller den som brukes til appens utviklede grensesnitt (API), på samme måte som Lunar ikke kan holdes ansvarlig for eksisterende eller nye tekniske løsninger som integreres i vår app.

Lunar kan ikke holdes ansvarlig ved misbruk, eller for de tilfeller hvor det er ansett påkrevet å blokkere din tilgang til appen som følge av misbruk eller mistanke om misbruk.

I tillegg kan ikke Lunar holdes ansvarlig for økonomiske eller ikke-økonomiske tap, inkludert tapte eller skadede data, på grunn av svikt, manglende tilgang til eller sammenbrudd i egne systemer, svikt, manglende tilgang til eller sammenbrudd i eksterne underleverandørsystemer, svikt , manglende tilgang til eller sammenbrudd i bankens systemer eller andre feil, driftsforstyrrelser, feil eller sikkerhetsmangler hos oss, eksterne underleverandører eller tredjeparter.

I alle tilfeller er Lunars ethvert ansvar overfor deg som bruker av appen vår begrenset til tilfeller der vi har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Ethvert ansvar omfatter imidlertid ikke i noe tilfelle indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

8. Endringer, kanselleringer, oppsigelser og opphør

Brukerforholdet og informasjonen gitt av Lunar i disse brukervilkårene gjelder inntil videre. Vi kan endre vilkårene for bruk uten varsel når det er til din fordel. For øvrig gjøres endringer med to måneders varsel. Melding om endringer i bruksvilkårene vil skje gjennom appen, og om nødvendig må du godta og signere de endrede brukervilkårene via appen.

Hvis du ønsker å avslutte ditt kontraktsforhold med Saxo Bank, kan du gjøre det ved å kontakte oss skriftlig pr mail eller via vår chat-funksjon i appen. Du kan også gjøre det ved å trekke tilbake samtykket ditt, hvoretter ditt kundeforhold med Saxo Bank vil bli avsluttet.

Dersom du sier opp ditt avtaleforhold til Saxo Bank og følgelig også brukerbetingelsene med oss, bortfaller din tilgang til appen. Det samme vil gjelde for enhver selvstendig kundeavtale og eventuelt andre avtaler som du har inngått med Saxo Bank gjennom appen vår.

Din adgang til Lunars Invest-univers avsluttes automatisk når kundeforholdet ditt med Saxo Bank avsluttes. Ditt selvstendige kundeforhold med Saxo Bank består imidlertid selv om brukerforholdet ditt med oss ​​og dermed tilgangen din til appen vår avsluttes.

Lunar kan alltid avslutte brukerforholdet med deg uten varsel i tilfelle misbruk eller forsøk på misbruk av appen vår. Dette kan skje ved vesentlig mislighold av gjeldende bruksvilkår eller ved uakseptabel brukeradferd.

9. Immaterielle rettigheter

Du annerkjenner at alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, design, etc., knyttet til appen, nettstedet vårt, funksjonene og tjenestene våre osv. tilhører Lunar, og at du ikke kan utøve disse immaterielle rettighetene.

10. Taushetsplikt

For kontinuerlig å kunne betjene deg som bruker av appen vår, må vår partner, Saxo Bank, kunne utveksle informasjon og data med oss ​​om ditt kundeforhold i Saxo Bank. I henhold til gjeldende regelverk på området krever det at du gir ditt uttrykkelige samtykke til dette.

Når du blir kunde hos Saxo Bank, vil du følgelig bli bedt om å akseptere og signere en samtykkeerklæring fra Saxo Bank angående overføring av din personlige informasjon til oss. Dette gjøres via appen i forbindelse med etablering av kundeforholdet.

For å utføre våre administrative oppgaver kan Saxo Bank, i samsvar med gjeldende regler på området, videreformidle ordinær informasjon om kundeforholdet til oss.

I den grad vi mottar slik konfidensiell informasjon, vil konfidensialiteten til kundeforhold som Saxo Bank er underlagt også gjelde for oss, slik at vi ikke uberettiget kan avsløre eller utnytte den konfidensielle kundeinformasjonen vi har fått kjennskap til.

11. Klage

Dersom du ønsker å klage på selve appen eller på oss, bør du først kontakte Lunars support, som kan kontaktes på telefon, epost eller chat.

Hvis du ønsker å klage på Saxo Bank og investeringsproduktene levert av Saxo Bank, skal du alltid kontakte Saxo Bank direkte.

12. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter eller for de eventuelt økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

13. Valg av lov og verneting

Disse bruksvilkårene er underlagt norsk lov og enhver juridisk tvist mellom deg og oss må avgjøres i norske domstoler. Oslo tingrett anses som avtalt verneting.

14. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse bruksvilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke kan gjennomføres eller håndheves, skal de øvrige vilkårene fortsatt gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.1 av vilkårene for bruk, som erstatter tidligere versjoner og gjelder fra 20. Oktober 2022.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696